XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Заїка В.Ф., Тарбаєв С.І., Твердохліб М.Г., Чумак Н.С., Брезіцький С.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.52 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник містить термінологічний словник, перелік практичних занять та вказівки до їх виконання, необхідні теоретичні основи виконання графічних документів, вимоги стандартів щодо розробки графічних та текстових документів, приклади виконання. Контрольні запитання і тестові завдання допоможуть студенту в самооцінці знань та підготовці до екзамену. Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка ” (ІКГ), які навчаються за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”. Навчальна дисципліна має загально-інженерний характер, входить до циклу дисциплін спеціальної професійної та практичної підготовки фахівців-зв’язківців, є нормативною дисципліною. Завданням навчальної дисципліни є набуття студентами навиків виконання креслень. Набуті знання використовуються під час вивчення фахових дисциплін, при розробці курсових, розрахунково-графічних, атестаційних робіт, а також в професійній діяльності
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.01 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Збірник містить тези доповідей учасників конференції, представлених на ІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Telecommunication: problems and innovation», яка проводилась 22 квітня 2021 р. на кафедрі Телекомунікаційних систем та мереж Навчально-наукового інституту телекомунікацій Державного університету телекомунікацій, м. Київ.
Автор:
Л.А. Кирпач, І. М. Срібна, Г.М. Власенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.01 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник розроблено згідно навчальної програми з дисципліни «Сигналізація та синхронізація в телекомунікаційних системах та мережах», що викладається для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «172 Телекомунікації та радіотехніка» Навчальний посібник містить стисле викладення теоретичного матеріалу, необхідного для підготовки до практичних, лабораторних занять та підсумкового контролю студентів Державного університету телекомунікацій зазначеної спеціальності. Посібник призначений для студентів денної та заочної форм навчання, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
Автор:
Мельник Ю.В., Богданова Н.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.03 Мб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації містять загальні положення щодо організації підготовки магістерської атестаційної роботи та опис всіх структурних елементів роботи. Вимоги до оформлення робіт є керівним документом для дипломників кафедри телекомунікаційних технологій, їх керівників та рецензентів.
Автор:
Заїка В.Ф., Варфоломеєва О.Г., Домрачева К.О., Гринкевич Г.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.9 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику досліджено загальні характеристики інфокомунікаційних мереж та полуг, розглянуто основні завдання та функції мережі настурного покоління, її архітектуру, проаналізовано особливості реалізації сучасних телекомунікаційних технологій на рівнях транспорту, управління та доступу. Наведено основні моделі забезпечення якості надання послуг, в тому числі архітектуру інтегрованого та диференційного обслуговування. Контрольні питання і задачі допоможуть студенту в підготовці до модульного контролю. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.
Автор:
Тарбаєв Сергій Іванович, Домрачева Катерина Олексіївна, Заїка Віктор Федорович, Трембовецький Максим Петрович
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13.24 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни «Проектування інфокомунікаційних мереж» (ПІМ) - циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за напрямом 0924 «Телекомунікації». Навчальна дисципліна «Проектування інфокомунікаційних мереж» вивчається протягом одного семестру. Матеріал посібника відповідно до програми дисципліни сформовано у вигляді трьох модулів.
Автор:
Фіалковський О.Т., Дочкін А.Г., Бондаренко Т.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.39 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник написаний колективом авторів відповідно до програми дисципліни Технічна електродинаміка спеціально для студентів, що навчаються у Державному університеті телекомунікацій за напрямами підготовки Телекомунікації, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Основну увагу автор приділив властивостям електромагнітних хвиль та явищ, які широко використовуються в техніці зв'язку на надвисоких частотах, конструкціям та параметрам ліній передачі в діапазоні НВЧ.
Автор:
Т.Г. Бондаренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
719 Кб
Тип документу:
Посібник
Посібник написаний відповідно до програми дисципліни Технічна електродинаміка для студентів, що навчаються у Державному університеті телекомунікацій за напрямами підготовки Телекомунікації, освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Приділено увагу розв'язанню задач, за допомогою яких можливо чисельно аналізувати властивості електромагнітних хвиль у різних середовищах та напрямних системах, що широко використовуються в техніці зв'язку на надвисоких частотах. Наведено приклади розрахунків параметрів ліній передачі в діапазоні НВЧ.
Автор:
ЗАЇКА В.Ф., ТВЕРДОХЛІБ М.Г., ТАРБАЄВ С.І., ЧУМАК Н.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.69 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник містить термінологічний словник, перелік та вказівки до виконання лабораторних робіт, необхідні теоретичні основи виконання графічних документів, вимоги стандартів щодо розробки графічних та текстових документів, приклади виконання. Контрольні запитання і тестові завдання допоможуть студенту до самооцінки знань та підготовки до екзамену. Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка ” (ІКГ), які навчаються за спеціальностями за напрямами: “Телекомунікації та радіотехніка”, “комп’ютерна інженерія”. Навчальна дисципліна має загально-інженерний характер, входить до циклу дисциплін спеціальної професійної та практичної підготовки фахівців-зв’язківців, є нормативною дисципліною. Завданням навчальної дисципліни є набуття студентами навиків для використання під час вивчення фахових дисциплін при розробці курсових, дипломних робіт (проектів), розрахунково-графічних робіт, а також при виконанні наукових експериментів та моделюванні.
Автор:
ВАРФОЛОМЕЄВА О.Г., ОТРОХ С.І., ТВЕРДОХЛІБ М.Г., ЧУМАК О.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.59 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглянуто загальні питання про завадостійкість, критерії оптимального приймання сигналів, дано означення ідеального спостерігача В.О. Котельникова. Викладено методи обробки дискретних сигналів, неоптимальні методи приймання дискретних сигналів та їх порівняння з оптимальними методами, представлено схеми оптимальних приймачів. Наведено критерії завадостійкості прийому неперервних повідомлень та проведено аналіз завадостійкості систем електрозв’язку з різними видами модуляції. Наведено приклади синтезу оптимальних пристроїв (систем) зв’язку, синтез оптимальних фільтрів Калмана методом простору станів та особливості цього методу. Подано задачі оптимальної фільтрації Колмогорова-Вінера. Оптимальна лінійна фільтрація неперервних повідомлень. Висвітлено питання потенційної завадостійкості систем передавання неперервних повідомлень, аналогові, імпульсні способи передавання інформації.Розглянуто цифрове передавання неперевних повідомлень та переваги цифрових методів. Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до перевірки рівня знань. В додатку А даються методичні вказівки для виконання курсової роботи Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.

Бібліотека


Переглядів: 39 236