Державний Університет Телекомунікацій

Управління телекомунікаційними системами та мережами


Стандарт ISO 9001:2008 или восемь лет страстей по качеству
Статья посвящена актуальной теме сертификации систем менеджментапредприятий по стандарту ISO 9001: является ли стандарт ISO 9001:2008 принципиальноновым?
Бизнес-модель и базовые правила синтеза системы процессного управления предприятием
В статье рассматривается подход к решению задачи оптимизации организационныхструктур процессно-ориентированных предприятий. Сформулировано понятие «Правильнаяпроцессно-ориентированная система управления предприятием».
Анализ подходов к выделению и композиции системы бизнес-процессов
Управління та експлуатація телекомунікаційних систем: методичні керівництва до лабораторних робіт № 48 – 49. Модуль № 4.3. Управління та експлуатація телекомунікаційних систем. Управління та експлуатація обладнання ЦСК «Матриця».
Управління та експлуатація телекомунікаційних систем: методичні керівництва до лабораторних робіт № 41 – 47. Модуль № 4.3. Управління та експлуатація телекомунікаційних систем. Управління та експлуатація обладнання ЦСК «Дніпро».
Управління якістю. Частина 1: методичні рекомендації до виконання практичних робіт.
Методичні рекомендації з дисципліни «Управління якістю» призначені для закріплення на практичних заняттях теоретичних знань у сфері управління якістю продукції та послуг, набуття навичок щодо розробки та впровадження систем управління якістю відповідно до рекомендацій міжнародних стандартів ISO серії 9000. У методичних вказівках враховані вимоги міжнародних і державних стандартів щодо якості продукції (послуг).
Управління якістю інфокомунікаційних послуг: навчальний посібник.
Даний навчальний посібник з управління якістю інфокомунікаційних послуг підготовлений на кафедрі менеджменту та маркетингу. Містить вісім розділів, в яких розглядаються питання якості як базової категорії в умовах розвинення ринкових відносин, а також висвітлюються основні методи управління якістю, роль та задачі керівництва підприємств взагалі, операторів зв’язку зокрема, в створенні та наданні конкурентоспроможної продукції (послуг). Детально аналізуються Міжнародні стандарти забезпечення та управління якістю ISO серії 9000.

Переглядів: 2 081
^