Інформаційні системи й технології в управлінні організацією


Інформаційні системи в логістиці
Подано систематичний виклад основних напрямків застосування інформаційних систем, що використовуються в логістиці. Наведено класифікацію і характеристику інформаційних систем для автоматизації логісти..
Застосування методів дослідження операцій в організаційному управлінні: методичні вказівки до лабораторних занять.
Методичні вказівки містять завдання з виконання циклу лабораторних робіт і призначений для студентів, що навчаються також на технічних факультетах, і можуть бути використані при вивченні питань менедж..
Бізнес-планування оператора зв'язку: методичні вказівки до практичних занять для усіх форм навчання.
У методичному посібнику розглядається методика складання розділів бізнес-плану розвитку МТМ, а також оцінка й аналіз фінансового стану підприємства. Для студентів усіх форм навчання.
Планирование делового развития фирмы: учебное пособие по курсу «Бизнес-планирование оператора связи».
В учебном пособии рассматриваются вопросы теории и практики планирования делового развития фирмы, рассматривается плановый характер деятельности предприятия, выбор и реализация бизнес-проекта, професс..
Менеджмент: сборник деловых игр к практическим занятиям.
В сборнике деловых игр к практическим занятиям для студентов специальностей 7.050.20202 «Компьютерно-интегрированные технологические процессы и производство» и 7.050.20201 «Автоматич..
Управління послугами зв'язку: учбовий посібник
В учбовому посібнику викладено теоретичні та практичні питання управління послугами зв'язку. Розглянуто властивості, склад та характеристики послуг зв'язку, їх роль у побудові інформаційного с..
Розробка бізнес-плану розвитку міської телефонної мережі: методичний посібник до курсового та дипломного проектування.
У методичному посібнику розглядається методика складання бізнес-плану розвитку МТМ, а також оцінка й аналіз фінансового стану підприємства.
Планування та аналіз проектів у галузі зв'язку: навчальний посібник.
У навчальному посібнику надаються теоретичні, методичні та практичні питання управління проектами зв'язку в ринковій економіці. Викладаються основні особливості маркетингу проектів зв'язку. Ос..
Управління підприємством поштового зв’язку: методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт студентів.
Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт студентів за спеціальністю 7(8).05090402 «Автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку», 7.05090401 ..
Стратегія розвитку поштового зв’язку: навчальний посібник.
У навчальному посібнику досліджено розвиток світового поштового простору та сучасні техніко-економічні проблеми поштового зв’язку України. Наведено теоретичні засади стратегічного планування, пр..

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 1 945
^