Державний Університет Телекомунікацій

Інформаційні системи й технології в управлінні організацією

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Інформаційні системи в логістиці
Автор:
Яценко Р. М., Ніколаєв І. В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.79 Мб
Тип документу:
Книга
Подано систематичний виклад основних напрямків застосування інформаційних систем, що використовуються в логістиці. Наведено класифікацію і характеристику інформаційних систем для автоматизації логістичної системи підприємства, основи проектування і розробки таких систем. Рекомендовано для студентів спеціальності Логістика та інших спеціальностей економічних вищих навчальних закладів, слухачів бізнес-шкіл, фахівців з логістики, а також для викладачів і аспірантів.
Застосування методів дослідження операцій в організаційному управлінні: методичні вказівки до лабораторних занять.
Автор:
Жуковська Л. Е., Борисевич Є. Г., Козак В. І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
576 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки містять завдання з виконання циклу лабораторних робіт і призначений для студентів, що навчаються також на технічних факультетах, і можуть бути використані при вивченні питань менеджменту на економічних факультетах. Розглядаються задачі, які можуть бути поставлені на підприємствах при прийнятті рішень стратегічного й оперативного планування усієї виробничої, маркетингової й комерційної діяльності структурного підрозділу оператора, провайдера чи підприємства зв’язку.
Бізнес-планування оператора зв'язку: методичні вказівки до практичних занять для усіх форм навчання.
Автор:
Бескровна Л.О., Жуковська Л.Е., Ісайко Т.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
340 Кб
Тип документу:
Книга
У методичному посібнику розглядається методика складання розділів бізнес-плану розвитку МТМ, а також оцінка й аналіз фінансового стану підприємства. Для студентів усіх форм навчання.
Планирование делового развития фирмы: учебное пособие по курсу «Бизнес-планирование оператора связи».
Автор:
Л. А. Бескровная, Н. К. Заборская
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
751 Кб
Тип документу:
Книга
В учебном пособии рассматриваются вопросы теории и практики планирования делового развития фирмы, рассматривается плановый характер деятельности предприятия, выбор и реализация бизнес-проекта, профессиональная поддержка бизнеса. Особенное внимание уделяется внешним аспектам разработки бизнес-плана, созданию у инвестора благоприятного впечатления от ознакомления с бизнес-планом и заинтересованности в его реализации. Показаны критерии и методы оценивания экономической эффективности проектов
Менеджмент: сборник деловых игр к практическим занятиям.
Автор:
Сакун Г.О., Аветисян К.П., Калугина Н.А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
309 Кб
Тип документу:
Книга
В сборнике деловых игр к практическим занятиям для студентов специальностей 7.050.20202 «Компьютерно-интегрированные технологические процессы и производство» и 7.050.20201 «Автоматическое управление технологическими процесами» рассмотрены практические основы менеджмента, предложена краткая программа курса «Менеджмент» с его базовым понятийным аппаратом, предложена система распределения деловых игр.
Управління послугами зв'язку: учбовий посібник
Автор:
Гранатуров В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Книга
В учбовому посібнику викладено теоретичні та практичні питання управління послугами зв'язку. Розглянуто властивості, склад та характеристики послуг зв'язку, їх роль у побудові інформаційного суспільства. Охарактеризовано зміст та основні етапи процесу управління послугами зв'язку. Значну увагу приділено особливостям галузі та їх впливу на формування системи управління якістю, систему ціноутворення, форми та методи державного регулювання в сфері надання послуг зв'язку. Для студентів економічних спеціальностей для галузі зв'язку. Посібник може бути корисним також управлінському персоналу та фахівцям маркетингових служб операторів зв'язку, викладачам та аспірантам економічних спеціальностей.
Розробка бізнес-плану розвитку міської телефонної мережі: методичний посібник до курсового та дипломного проектування.
Автор:
Л.О. Бескровна, Н.К. Заборська, Т.А. Ісайко, О.А. Молдованова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
191 Кб
Тип документу:
Книга
У методичному посібнику розглядається методика складання бізнес-плану розвитку МТМ, а також оцінка й аналіз фінансового стану підприємства.
Планування та аналіз проектів у галузі зв'язку: навчальний посібник.
Автор:
С.Б. Горелкіна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику надаються теоретичні, методичні та практичні питання управління проектами зв'язку в ринковій економіці. Викладаються основні особливості маркетингу проектів зв'язку. Особлива увага приділена обгрунтуванню та розрахункам показників ефективності інвестиційних проектів. Наводиться головний зміст ризику інвестиційних проектів.
Управління підприємством поштового зв’язку: методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт студентів.
Автор:
Орлов В.М., Яцкевич І.В., Купріянова К.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.41 Мб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки та завдання до виконання лабораторних робіт студентів за спеціальністю 7(8).05090402 «Автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку», 7.05090401 «Обладнання та технології поштового зв’язку».
Стратегія розвитку поштового зв’язку: навчальний посібник.
Автор:
Князєва О.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
932 Кб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику досліджено розвиток світового поштового простору та сучасні техніко-економічні проблеми поштового зв’язку України. Наведено теоретичні засади стратегічного планування, проаналізовано поштові стратегії Всесвітнього поштового союзу. Розглянуто класифікацію потенціалу підприємства. Викладено методичні засади оцінки рівня потенціалу підприємства зв’язку. Наведено методи вибору стратегії розвитку підприємства в залежності від рівня розвитку потенціалу та із використання методів ситуаційного аналізу. Розглянуто методи вибору стратегічних зон господарювання підприємства поштового зв’язку. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.

Переглядів: 3 354
^