Державний Університет Телекомунікацій

PR і реклама


Електронна комерція: навчальний посібник.
Викладені основні стандарти, структура електронної комерції, основні напрями розвитку технологій електронної комерції, теоретичні на практичні аспекти, і їх використання, перспективи та невирішені питання в цій сфері. Описані системи електронної комерції, які функціонують на базі мережі Інтернет та на базі інших комунікаційних каналів, у розділах дисципліни подані всі основні варіанти систем електронної комерції, які існують на даний час.
Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв’язку: навчальний посібник. Ч.2. Основи менеджменту та маркетингу.
У другій частині посібника розкриті системний та функціональний підходи щодо менеджменту підприємств зв’язку, розглянуті функції планування, організації, координації, мотивації та контролю. Значне місце приділено концепції управління підприємством зв’язку на засадах маркетингу. Для студентів, які отримують базову вищу освіту за напрямами „Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології” та „Телекомунікації”. Посібник буде також корисним для викладачів і слухачів центрів підготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємств галузі зв’язку.
Основи підприємництва менедменту та маркетингу в галузі зв'язку: навчальний посібник. Ч.1. Основи підприємництва.
У першій частині посібника розглянуті теоретичні засади й практичні аспекти процесу підприємницької діяльності в галузі зв’язку. Висвітлюються стадії процесу підприємництва: формулювання комерційної ідеї – розробка бізнес-плану, мобілізація ресурсів-створення підприємства. Для студентів, які отримують базову вищу освіту за напрямами „Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології” та „Телекомунікації”. Посібник буде також корисним для викладачів і слухачів центрів підготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємств галузі зв’язку.
Моделювання попиту послуг зв'язку: завдання та методичні вказівки до виконання лабораторної роботи.
Методичні вказівки містять завдання на виконання циклу лабораторних робіт до задач, які можуть бути поставлені перед економістами та менеджерами при прийнятті рішень стратегічного й оперативного планування усієї виробничої, маркетингової й комерційної діяльності структурного підрозділу оператора, провайдера чи підприємства зв’язку.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 2 522
^