Методи та технології управління безпекою інформаційних мереж


Протоколи, термінальне обладнання та інформаційна безпека у мережах наступного покоління: навчальний посібник.
У навчальному посібнику розглядається модель телекомунікаційних мереж, яка об’єднує «еталонну модель взаємодії відкритих систем» з «моделлю спілкування користувачів телекомунік..
Моделювання гармонічного вокодера: методичний посібник до лабораторної роботи по курсу "Функціональні пристрої телекомунікаційних систем".
The iteration algorithm of the harmonic equalizer parameters optimization by coordinatewise descent method: methodical instructions for practical seminars and laboratory lesson.
Проектування мультисервісної мережі: методичні вказівки для виконання курсового проекту. Модуль 2. Принципи функціонування мережі. Частина 2.
У даному керівництві розглядаються теоретичні основи побудови територіально розподілених мереж та механізми забезпечення якості обслуговування (QoS) в таких мережах. Вивчається технологія ATM, як осно..
Практичне введення в інтернет: навчальний посібник.
Видання містить основні відомості про можливості та ресурси Інтернету. Подано основні терміни, притаманні для використання при програмному та апаратному забезпеченню Інтернету. Розглянуто основні прин..
Елементи синтезу й аналізу телекомунікаційних мереж: методичні вказівки і комплексне завдання для студентів усіх форм навчання.
Наведено ключові положення та методичні вказівки для виконання комплексного завдання, сформульовано додаткові прикладні задачі синтезу та аналізу телекомунікаційних мереж й вимоги до їхнього розв'..
Глобальна інформаційна інфраструктура: методичний посібник з практичних занять.
Показана змістова частина практичних занять, а також необхідні відомості для їх виконання. Методична допомога замовлена для студентів факультету мережних спеціальностей вищих учбових закладів.
Адміністрування комп’ютерних систем. Модуль 1.Частина 2.
У даному керівництві розглядаються теоретичні основи та практичні аспекти реалізації базових серверів мережі. Досліджуються можливості реалізації статичної маршрутизації програмним шляхом, засобами си..
Автоматизоване проектування інформаційних мереж: лабораторний практикум з дисципліни "Планування й проектування інформаційних мереж".
Лабораторний практикум являє собою методичні вказівки до виконання циклу лабораторних робіт з вивчання програмного продукту NetCracker Professional й набуття практичних навичок використання його під ч..
Структурированные кабельные системы: методические указания к выполнению лабораторных работ для подготовки бакалавров по направлению "Телекоммуникации".
Рассмотрены базовые принципы организации структурированной кабельной системы как единого объекта для предоставления доступа к любым видам услуг и сервисов. Выполнение цикла лабораторных работ по иссле..

Кафедра Управління інформаційною безпекою


Переглядів: 2 914
^