Державний Університет Телекомунікацій

Методи та технології управління безпекою інформаційних мереж

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Протоколи, термінальне обладнання та інформаційна безпека у мережах наступного покоління: навчальний посібник.
Автор:
Захарченко М.В., Вараксін О.О., Кононович В.Г., Вараксін С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.33 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розглядається модель телекомунікаційних мереж, яка об’єднує «еталонну модель взаємодії відкритих систем» з «моделлю спілкування користувачів телекомунікаційної мережі», аналізуються недоліки телекомунікаційних систем, які виявилися на сучасному етапі. Пояснюються функціональні можливості, архітектура та функціональна структура мереж наступного покоління з використанням програмних комутаторів Softswitch. Розглядаються питання протоколів сигналізації, взаємодії систем, структури термінального обладнання передачі даних мультимедіа за рекомендаціями серії Н.32х. Висвітлюються питання функції та структури систем інформаційної безпеки, вимоги до інфокомунікаційної системи, моделі реалізації NGN та методи захисту інформації в мережах NGN. Описані основні протоколи для мереж NGN, зокрема можливості протоколу SIP, технічні вимоги до систем захисту інформації та термінального обладнання інфокомунікаційних мереж і систем. Приділяється увага новим задачам побудови комплексної системи інформаційної безпеки мереж наступного покоління.
Моделювання гармонічного вокодера: методичний посібник до лабораторної роботи по курсу "Функціональні пристрої телекомунікаційних систем".
Автор:
О.М. Рябуха
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
58 Кб
Тип документу:
Книга
The iteration algorithm of the harmonic equalizer parameters optimization by coordinatewise descent method: methodical instructions for practical seminars and laboratory lesson.
Автор:
Balan M.M., Gadzhyiev M.M., Isgandarzada Sh.H., Kuznetsova O.S.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
394 Кб
Тип документу:
Книга
Проектування мультисервісної мережі: методичні вказівки для виконання курсового проекту. Модуль 2. Принципи функціонування мережі. Частина 2.
Автор:
Нікітюк Л.А., Тихонов В.І., Боярських П.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
865 Кб
Тип документу:
Книга
У даному керівництві розглядаються теоретичні основи побудови територіально розподілених мереж та механізми забезпечення якості обслуговування (QoS) в таких мережах. Вивчається технологія ATM, як основна технологія побудови мереж із гарантованою якістю обслуговування. Розглянуто основні типи інтерфейсів, класи трафіка та кількісні показники QoS, які виділяють у АТМ мережах. Розглядається методика розрахунку коефіцієнтів інформаційного тяжіння за декількома факторами впливу. Здійснюється синтезу мережі для комутованої топології та вивчається методика розрахунку трафіка, що генерується об’єктами мережі.
Практичне введення в інтернет: навчальний посібник.
Автор:
В.В. Корчинський, Л.А. Нікітюк, О.О. Скопа
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
499 Кб
Тип документу:
Книга
Видання містить основні відомості про можливості та ресурси Інтернету. Подано основні терміни, притаманні для використання при програмному та апаратному забезпеченню Інтернету. Розглянуто основні принципи й механізми накопичування, зберігання й отримування й отримування різноманітної інформації, чинні у цій мережі. Для практичної роботи в Інтернеті розглянуто найбільш популярні інструментальні засоби переглядання інформації - програми-браузери та пошукові системи, за допомогою яких можна опанувати процес доступу до потрібної інформації мережі, особливості та правила її зберігання й спеціальні можливості тощо. У посібнику наведено низку WEB-адрес для задачі практичного освоєння роботи в Інтернеті. Посібник може бути корисним для студентів, що навчаються за напрямом Телекомунікації.
Елементи синтезу й аналізу телекомунікаційних мереж: методичні вказівки і комплексне завдання для студентів усіх форм навчання.
Автор:
Нікітюк Л.А
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
491 Кб
Тип документу:
Книга
Наведено ключові положення та методичні вказівки для виконання комплексного завдання, сформульовано додаткові прикладні задачі синтезу та аналізу телекомунікаційних мереж й вимоги до їхнього розв'язання. Наведено варіанти індивідуальних завдань.
Глобальна інформаційна інфраструктура: методичний посібник з практичних занять.
Автор:
Шерепа І.В., Шулакова К.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.73 Мб
Тип документу:
Книга
Показана змістова частина практичних занять, а також необхідні відомості для їх виконання. Методична допомога замовлена для студентів факультету мережних спеціальностей вищих учбових закладів.
Адміністрування комп’ютерних систем. Модуль 1.Частина 2.
Автор:
Нікітченко В. В., Яворська О. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
455 Кб
Тип документу:
Книга
У даному керівництві розглядаються теоретичні основи та практичні аспекти реалізації базових серверів мережі. Досліджуються можливості реалізації статичної маршрутизації програмним шляхом, засобами системи Free BSD. Вивчаються важливі для функціонування мережі та спрощення її настроювання та супроводу сервери DНСР та DNS, які дозволяють автоматизувати процес видачі ІР-адрес, зіставляти їх значення символьним іменам машин. Розглянуто програмну реалізацію функції брандмауера на базі IPFW для Free BSD. Також розгядається реалізація деяких сервісних служб для мережі, а саме FTP на базі сервера Pro FTPD та електронної пошти на базі Sendmail.
Автоматизоване проектування інформаційних мереж: лабораторний практикум з дисципліни "Планування й проектування інформаційних мереж".
Автор:
Л.А. Нікітюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
71 Кб
Тип документу:
Книга
Лабораторний практикум являє собою методичні вказівки до виконання циклу лабораторних робіт з вивчання програмного продукту NetCracker Professional й набуття практичних навичок використання його під час проектування інформаційних мереж.
Структурированные кабельные системы: методические указания к выполнению лабораторных работ для подготовки бакалавров по направлению "Телекоммуникации".
Автор:
Царев Р.Ю., Меренкова М.С.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.42 Мб
Тип документу:
Книга
Рассмотрены базовые принципы организации структурированной кабельной системы как единого объекта для предоставления доступа к любым видам услуг и сервисов. Выполнение цикла лабораторных работ по исследованию свойств и характеристик отдельных элементов СКС и их комбинаций позволяет получить практические навыки и умения по созданию и эксплуатации СКС.

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою


Переглядів: 4 269
^