Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Penetration testing. A Hands-On Introduction to Hacking
Автор:
Georgia Weidman
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
13.35 Мб
Тип документу:
Підручник
To work through this book, you will need to know how to install software on your computer. That’s it. You don’t need to be a Linux expert or know the nitty-gritty of how networking protocols work. When you encounter a topic that is not familiar to you, I encourage you to do some outside research beyond my explanations if you need to—but we will walk step-bystep through all the tools and techniques that may be new to you, starting with the Linux command line. Topics of this book cover next chapters: Assessments, Attacks, Exploit Development and Mobile Hacking.
Common Vulnerability Scoring System version 3.1
Автор:
FIRST.org
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
690 Кб
Тип документу:
Посібник
Стандарт Common Vulnerability Scoring System був розроблений групою експертів з безпеки National Infrastructure Advisory Council. У цю групу увійшли експерти з різних організацій, таких як CERT / CC, Cisco, DHS / MITRE, eBay, IBM Internet Security Systems, Microsoft, Qualys, Symantec. CVSS пропонує простий інструментарій для розрахунку числового показника за десятибальною шкалою, який дозволяє фахівцям з безпеки оперативно приймати рішення про те, як реагувати на ту чи іншу уразливість. Чим вище значення метрики, тим більше оперативна реакція потрібно.
Методы и средства тестирования на проникновение веб-приложений и сетей
Автор:
А.Г. Тецкий, О.А. Ильяшенко, Д.Д. Узун
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
5.64 Мб
Тип документу:
Посібник
Изложены материалы практической части тренинг-курса «Методы и средства тестирования на проникновение веб-приложений и сетей» (CT2. Techniques and Tools for Penetration Testing of Web Applications and Networks), подготовленного в рамках проекта TEMPUS SEREIN «Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» (543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR). Приведены описания практические работ, которые предназначены для ознакомления с технологиями и средствами проведения некоторых типов атак на веб-приложени и сети, методами выявления уязвимостей и инструментальными средствами поиска и эксплуатации уязвимостей. Предоставляется учебная программа курса и описание лабораторных работ и трпнингов. Предназначено для инженеров, занимающихся разработкой и внедрением систем защиты информации веб-приложений, сервисов и сетей, для групп верификации, для вебразработчиков и специалистов по оценке качества и безопасности веб-приложений и сетей, для магистров и аспирантов университетов, обучающихся по направлениям информационной безопасности, компьютерных наук, компьютерной и программной инженерии, а также для преподавателей соответствующих курсов.
OWASP Testing Guide v4
Автор:
OWASP
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
2.18 Мб
Тип документу:
Посібник
Проект безпеки відкритих веб-додатків (OWASP) ‑ це всесвітня вільна та відкрита спільнота зосереджена на підвищенні безпеки прикладного програмного забезпечення. Наша місія ‑ зробити безпеку додатків видимою, щоб люди та організації могли приймати обґрунтовані рішення про ризики інформаційної безпеки.
СУГЕСТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ
Автор:
В.М.Петрик, М.М.Присяжнюк, Л.Ф.Компанцева та ін.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.83 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розкрито сутність і засоби маніпулювання свідомістю, розглянуто особливості маніпулятивного впливу з використанням нейролінгвістичного програмування, піару та інших сучасних сугестивних технологій. У додатку уміщено програму навчального спецкурсу для впровадження матеріалів посібника в освітній процес.
Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти)
Автор:
Остроухой Б. В., Петрик Б. М., Прнсяжнюк М. М. та ін. ; за заг- ред. Є. Д. Скулиша
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.75 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику розкрито сутність, технології та засоби ма­ніпулювання свідомістю, проведення інформаційних війн і спеці­альних інформаційних операцій. Розглянуто історію і сучасний стан інформаційно-психологічного протиборства, а також особливості вико­ристання інформаційного впливу в терористичній діяльності та еконо­мічному протиборстві. Показано широкий спектр загроз національній безпеці України в інформаційній сфері та систему забезпечення інфор­маційної безпеки держави.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Автор:
В. А. ЛІПКАН, Ю. Є. МАКСИМЕНКО, В. М. ЖЕЛІХОВСЬКИЙ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.78 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розглянуто сутність та зміст інформаційної безпеки, на­ціональні інтереси в інформаційній сфері, вивчено засади інформаційної безпе­ки Євросоюзу й адаптації стандартів Євросоюзу до українського інформаційно­го законодавства. Автор дослідив сучасні особливості здійснення державної інформаційної політики в Україні та інших країнах світу, проаналізував положення основних концепцій забезпечен­ня інформаційної безпеки України та Європи.
Інноваційний менеджмент
Автор:
Ілляшенко С.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.02 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи і методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні і теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні, теоретико-методичні засади управління інтелектуальною власністю як основою інноваційного розвитку.
Теория комуникаций
Автор:
Ф.И. Шарков
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
966 Кб
Тип документу:
Книга
Настоящий учебник адресован студентам, аспирантам и преподавателявысших учебных заведений, а также исследователям и специалистам, связанным стеорией и практикой коммуникации, и в большей мере - социальной коммуникации. В конце каждой главы приводятся вопросы для самоконтроля, дается списокосновной и дополнительной литературы по данной теме.
Аудит та управління інцидентами ІБ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
47.29 Мб
Тип документу:
Книга

Бібліотека


Переглядів: 39 500
^