Кафедра Управління інформаційною безпекою


Безопасность корпоративных сетей
Настоящее учебно-методическое пособие посвящено актуальным вопросам построения защищенных корпоративных сетей. Особое внимание уделено математическому моделированию корпоративних сетей, вопросам постр..
СОЦИАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Курс лекцій містить концентрований виклад основ моделювання і прогнозування, містить важливі положення теорії передбачення та розробки соціальних проектів.Теоретичні підходи до позначених проблем допо..
Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное программирование
Підручник поєднує знання з теорії прогнозування та інтегрального макропрогнозування, стратегічного планування, національного програмування та макромоделювання з узагальненням практичного досвіду у цих..
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
Зміст навчального посібника дозволить більш точно і правильно вивчити основи теорії прогнозування, моделювання та проектування, сформувати розуміння основних аспектів соціальної роботи в контексті дан..
«ГУМАНИТАРНО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Представлений курс лекцій є фундаментальним курсом із соціального прогнозування, який увібрав в себе досвід багатьох наукових і навчальних видань, що вийшли в Росії протягом останніх 35 років.Курс скл..
Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти)
У підручнику розкрито сутність, технології та засоби ма­ніпулювання свідомістю, проведення інформаційних війн і спеці­альних інформаційних операцій. Розглянуто історію і сучасний стан інформац..
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
У монографії представлена розроблена автором концепція інформаційного протиборства і державної інформаційної політики в умовах загрози використання іноземними державами арсеналу сил, засобів і методів..
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
У навчальному посібнику розглянуто сутність та зміст інформаційної безпеки, на­ціональні інтереси в інформаційній сфері, вивчено засади інформаційної безпе­ки Євросоюзу й адаптації стандартів ..
Інноваційний менеджмент
У підручнику розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи і методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні і теоретико-методичні основи організац..
Теория комуникаций
Настоящий учебник адресован студентам, аспирантам и преподавателявысших учебных заведений, а также исследователям и специалистам, связанным стеорией и практикой коммуникации, и в большей мере - социал..

Бібліотека


Переглядів: 22 543
^