Економічна соціологія


Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства
До збірника увійшли матеріали наукових робіт (тези доповідей, статті), надані згідно з вимогами, що були заявлені на конференцію.Для науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних заклад..
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Економічна соціологія»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «Економічна соціологія» напряму 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальності 6.030101 «Соціологія», спеціалізація «Соціологія»

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій


Переглядів: 997
^