Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Автор:
Хлевицька Т.Б., Защук М.С., Сергеєва О.В., Воскобоєва О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.78 Мб
Тип документу:
Посібник
Висвітлено основні підходи до обґрунтування стратегії підприємства як однієї із засад довготривалого ефективного функціонування на ринку. Приділено увагу сутності, особливостям та видам стратегій підприємства, процедурам стратегічної діагностики, стратегічного аналізу, інструментарію вибору стратегії та механізму оцінки її ефективності, основним формам контролю як основи забезпечення реалізації стратегії на ринку. Книга рекомендується для студентів економічних спеціальностей, а також може бути корисною для викладачів, аспірантів, науковців, фахівців підприємств та організацій, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням стратегічного розвитку підприємства.
Візуальна психодіагностика
Автор:
Малкова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.41 Мб
Тип документу:
Посібник
Досліджено психологічні можливості пізнання людини на відстані. Розглянуто максимальну кількість зовнішніх проявів, які дають змогу зазирнути у внутрішній світ особистості, охарактеризувати її риси та стани. Навчальний посібник буде корисним для студентів, аспірантів, викладачів та фахівців, професійна діяльність неможлива без налагодження ефективної взаємодії з людьми.
Засади відкриття власного бізнесу
Автор:
Гусєва О.Ю., Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
9.54 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розкриті ключові питання створення, функціонування підприємств. Ґрунтовно висвітлені засади та організаційно-правові форми існування бізнесу в Україні, нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності, охарактеризовані види та форми підприємств. Акцентовано увагу на проблемах інвестування підприємництва та оцінки економічної ефективності інвестицій, інноваційної діяльності, оцінки фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, розвитку успішних сучасних форм бізнесу. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Засади відкриття власного бізнесу» та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, аспіратів, менеджерів, підприємців.
Социология управления
Автор:
Ж.Т. Тощенко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.29 Мб
Тип документу:
Підручник
В учебнике осуществлен принципиально новый подход к изложению проблем социологии управления – в его основу положен алгоритм принятия управленческого решения, который начинается с постановки цели (предвидение, прогнозирование), затем реализуется в методах (планирование, проектирование, программирование) и завершается организационной работой (социальные технологии, в том числе социальный эксперимент, концептуальные требования по управлению организацией). Так как эта форма управления направлена на решение социальных проблем, отдельно выделяется и подробно анализируется процесс управления человеческими ресурсами (стиль управления, участие в управлении, побуждение к творчеству, социально-психологические отношения). Во всех разделах учебника показано отличие социологии управления от социологии менеджмента, являющегося своеобразной «инструкцией», пособием для решения прикладных задач, в то время как социология управления нацелена на обобщающие, концептуальные принципы, необходимые для применения во всех без исключения организациях и вне зависимости от конкретных ситуаций. Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей социологии, а также других (смежных) социальных дисциплин, для всех интересующихся социальными проблемами управления.
Массовая коммуникация
Автор:
В.Ф. Иванов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
16.23 Мб
Тип документу:
Книга
«Массовая коммуникация» посвящена рассмотрению различных подходов к информационным и коммуникационным явлениям. В частности, исследованы понятия информации, коммуникации, массовой коммуникации, их структура и свойства. Много внимания уделено со-ставляющим массовокоммуникационного процесса, теориям и моделям массовой коммуникации. Исследована проблематика информационного общества и глобализации, теория и практика их развития. Предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников, в сферу интересов которых входят вопросы массовой коммуникации.
Масові комунікації
Автор:
С.М. Квіт
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.68 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник C. Квіта «Масові комунікації» зосереджується на дослідженнях цієї галузі із залученням найновішого західного та українського досвіду. Зокрема розглядаються різноманітні теорії масових комунікацій, методи медіадосліджень. Особлива увага приділяється професії журналіста, українським медіареформам, журналістській освіті, новим медіям, ґлобалізаційним явищам. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки Могилянській школі журналістики, Центру медіареформ, проектам співпраці з Лідським Університетом (Велика Британія) та Університетом Огайо (США). Підручник призначений для студентів BH3 за спеціальностями «журналістика», «соціологія», «політологія», а також для експертів і дослідників медій.
Основы медиапланирования
Автор:
К.Н. Тендит
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.34 Мб
Тип документу:
Посібник
Учебного пособия посвящено процессу медиа-планирования, который рассматривается как элемент профессиональной деятельности в сферах рекламы и PR. На множестве практических примеров разбираются разные возможности использования различных медиа-средств для использования в медиа-планировании.
Теорія масової комунікації
Автор:
Різун В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.08 Мб
Тип документу:
Підручник
Це перший в Україні підручник з теорії масової комунікації, в якому системно викладено теоретичні засади розуміння масового спілкування, технологію масового впливу та представлено основні наукові течії, принципи й підходи до вивчення масової комунікації.
Социология Интернета: Социально-политические ориентации российской интернет-аудитории
Автор:
Чугунов А.В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.51 Мб
Тип документу:
Книга
Издание отражает результаты изучения социально-политических ориентаций российской интернет-аудитории. Содержит сравнительный анализ данных исследовательских компаний и результатов опроса экспертов, позволяющий оценить состав аудитории российского Интернета, ее информационные и электоральные предпочтения. Во втором издании существенно расширен раздел «Исследования российской аудитории Интернета», разделы «Интернет-аудитория в российских регионах» и «Политическая активность и электоральные предпочтения интернет-аудитории» дополнены результатами социологических исследований 2002 – 2003 гг.
Социология Интернета
Автор:
В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.32 Мб
Тип документу:
Підручник
В учебнике в систематической форме излагается курс социологии Интернета, или цифровой социологии — отрасли социологической науки, исследующей роль Интернета в посредничестве и содействии коммуникации и взаимодействию людей, его влияние на социальную жизнь в целом. Рассматриваются социальные и культурные процессы в виртуальной реальности, или киберпространстве, формы социальной организации, различные модели поведения и практики, обусловленные интернет-средой. Авторы анализируют предметную область, основные проблемы и перспективы развития социологии Интернета, затрагивают широкий круг вопросов, связанных с междисциплинарным подходом к изучению такого многомерного феномена, как Интернет. Для студентов, аспирантов и преподавателей факультетов журналистики, социологии, культурологии и других гуманитарных специальностей вузов.

Бібліотека


Переглядів: 22 439
^