Історія України


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (студентам денної форми навчання)Напрями підготовки:6.030601 - Менеджмент6.050102 - Комп’ютерна інженерія6.050903 - Телекомунікації6.1..
ФОНД КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ з дисципліни: „Історія України”
ФОНД КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ з дисципліни: „Історія України” напрямів підготовки:6.030101 - Соціологія6.030601 - Менеджмент6.050102 - Комп’ютерна інженерія6.050901 - Радіотехніка6.05..
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ УКРАИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
В курсе лекций, подготовленном в соответствии с учебной программой курса История Украины, основное внимание уделено учебно-методическому обеспечению изучению всех тем курса. По каждой теме последовате..
Історія України. Методичні вказівки з підготовки до семінарського заняття та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання. Тематика контрольних робіт
Програма, тематика та плани семінарських занять з курсу «Історія України” для студентів заочної форми навчання (система дистанційного навчання)
У посібнику наведено тематичний план лекцій та семінарських занять з курсу «Історія України», подано методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів, підготовки контрольно..
Програма та плани семінарських занять з курсу «Історія України». Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної форми навчання
У методичних рекомендаціях подано програму курсу «Історія України», плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури до кожної теми та питаннями для самоконтролю. Вміщено ре..
Організація самостійної роботи студентів з вивчення курсу “Історія України”: Методичні рекомендації для викладачів і студентів усіх спеціальностей
Історія України. Навчальний посібник для бакалаврів усіх спеціальностей

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій


Переглядів: 1 912
^