Державний Університет Телекомунікацій

Психодіагностика


ПСИХОДІАГНОСТИКА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПСИХОДІАГНОСТИКАпідготовки бакалаврівнапряму підготовки 0306 Менеджмент і адміністрування спеціальності 6.030601 Менеджмент

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій


Переглядів: 965
^