Психологія


Лекції по психології
ПСИХОЛОГІЯ
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПСИХОЛОГІЯнапрям підготовки 0301 Соціологіяспеціальність 6.030101 Соціологія
Основи психології: навчальний посібник
Розглядаються основні теми, пов’язані з психічними пізнавальними процесами особистості: почуття та сприйняття, увага, пам’ять, уява, мислення та мовлення. Робота знайомить майбутніх праців..
Основи психології. Модуль 1. Психологічна характеристика особистості людини та її місця в системі міжгрупових відносин: навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей.
У посібнику викладено матеріал до вивчення курсу, який розділений на заліковий та змістові модулі; окреслено тематику лекційних та семінарських занять із чітким визначенням кредитів; викладено текст п..

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій


Переглядів: 839
^