XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Соціальна психологія

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
М.С. Труш
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
664 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник «Соціологія: пропедевтичний курс» адресовано студентам вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, які опановують соціологічний фах і намагаються зрозуміти, як функціонує й розвивається суспільство, в якому вони живуть і яке вивчають та досліджують. Адже соціологія є наукою, яка не тільки відтворює в теоретичній формі багатоманітність пульсу життя суспільства, але й практично впливає на нього. Посібник пропонує розгляд кола основних питань і проблем соціології; знайомить з основними історичними етапами розвитку і становлення соціологічної думки, видатними персоналіями, зробившими значний внесок у скарбницю світової соціології як науки; з рівнями системи соціологічного знання та їх взаємозв’язку, з роллю та місцем соціології у системі знань; з сучасним станом цієї науки: її предметом, основними теоретичними напрямами, парадигмами, підходами, дослідницькими методами. Посібник відповідає структурі та змісту програми навчальної дисципліни «Соціологія: пропедевтичний курс». Теми у посібнику представлено з певними елементами проблемного підходу і структуровано таким чином, що кожна наступна тема є логічним продовженням попередньої.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.1 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник, що пропонується є другим виданням книги, що отримала в 2006 році диплом ІІ ступеня Академії педагогічних наук України на конкурсі кращих наукових робіт в номінації підручників і дидактичних комплектів для учнів, студентів. В підручнику викладено основні теми загального курсу соціальної психології на основі сучасних досліджень в цій галузі. Проблеми, які висвітлюються в підручнику, відображають новий погляд на стан соціально?психологічної науки і відповідають тим потребам в соціальних знаннях, які склались в суспільстві на даному етапі. Зміст, що викладено в темах підручника, розкривається на основі новітніх досягнень сучасної соціальної псилології. В ньому знайшли відображення ряд проблем, які ще не висвітлені в існуючих на сьогодні інших підручниках і посібниках з соціальної психології, зокрема „техніки спілкування”, „окремі моделі соціалізації” тощо. Теоретичний матеріал підручника ілюструється прикладами, описами експериментів, в ньому є тестовий матеріал, вправи, рекомендовано літературу до кожної теми. Підручник може бути корисним не тільки для студентів та аспірантів, але й прислужиться всім тим, хто цікавиться питаннями соціальної психології.
Автор:
Труш М.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.08 Мб
Тип документу:
Книга

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Новини

Всі новини

Переглядів: 1 855