Державний Університет Телекомунікацій

Соціологія шлюбу і родини


СОЦІОЛОГІЯ СІМ`Ї
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ СОЦІОЛОГІЯ СІМ`Їнапрям підготовки 0301 Соціологіяспеціальність 6.030101 Соціологія

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій


Переглядів: 913
^