Державний Університет Телекомунікацій

Сучасні соціологічні теорії


ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯнапрям підготовки 0301 Соціологіяспеціальність 6.030101Соціологія
Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм
Монографія висвітлює еволюцію концепцій розвитку та модернізації у дослідницьких програмах соціології з урахуванням соціокультурного та ідеологічного контексту конструювання теорій. Проаналізовано та реконструйовано дослідницькі програми модернізації, залежності та розвитку недорозвитку, світтсистемного аналізу, держави, що сприяє розвитку, досліджується ідеальний тип ленінських режимів та стадій їхнього розвитку / занепаду. Монографія актуалізує спадок класичної соціологічної теорії (зокрема Веберової) та окреслює ідеї соціологічного дискурсу про розвиток та модернізацію, які є релевантними потребам аналізу та розв’язання соціальних проблем сучасних суспільств загалом та України зокрема. Книга розрахована на науковців, викладачів та студентів у сфері соціології, а також всіх, хто цікавиться історією та теорією соціології.

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій


Переглядів: 1 078
^