Сучасні соціологічні теорії


ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЧНА ТЕОРІЯнапрям підготовки 0301 Соціологіяспеціальність 6.030101Соціологія
Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм
Монографія висвітлює еволюцію концепцій розвитку та модернізації у дослідницьких програмах соціології з урахуванням соціокультурного та ідеологічного контексту конструювання теорій. Проаналізовано та ..

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій


Переглядів: 1 017
^