Державний Університет Телекомунікацій

Філософія


Релігія, церква і сучасність. Методичні вказівки для студентів усіх форм навчання
Аналізується роль, місце, функції релігії і церкви в житті сучасного українського суспільства, досліджуються причини й умови виникнення проблем у релігійному середовищі, у відносинах між церквою і суспільством, церквою і особистістю.Посібник розраховано на аспірантів і студентів усіх факультетів.
Основи філософії: Курс лекцій. – Ч. 1.
Аналізується філософія як форма суспільної свідомості, її джерела та функції. Розкриваються історичні типи філософії та боротьба матеріалізму й ідеалізму в світовій філософській думці. В роботі розкриті основні напрями сучасної західної філософії.
Релігійно-філософська думка України кінця XIX – початку ХХ століття: методичний посібник для студентів усіх форм навчання.
У посібнику розглядаються процеси розвитку релігійної філософії України кінця XIX -початку XX ст., аналізуються релігійно-філософські погляди відомих вітчизняних філософів, богословів: В.Липківського, С.Булгакова, М.Бердяєва, Г.Шестова, Л.Шептицького, І.Огієнка. Посібник розрахований на аспірантів і студентів усіх курсів.

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій


Переглядів: 1 626
^