Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Документознавство

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Спеціальне документознавство
Автор:
Кислюк К.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
614 Кб
Тип документу:
Книга
Видання містить конспект лекцій і зразки документів з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. Книга передбачає знайомство з сучасними підходами щодо визначення предмету, об'єкту, завдання управлінського документознавства як наукої дисципліни; генезисом управлінського документознавства; сучасним трактуванням поняття управлінський документ; формування теоретичних знань про управлінський документ та його сукупність, його властивості, ознаки, структуру і функції; знайомство з історією управлінського документа у межах різних історичних епох і державних структур, формуванням і розвитком систем управлінської документації; сучасними системами класифікації управлінських документів; напрямами уніфікації і стандартизації управлінської документації тощо. Також предметом вивчення є наукові уявлення про види, структуру інформаційних організацій, основні форми їх діяльності, документальне забезпечення, способи управління ними, підготовку та розповсюдження інформаційних продуктів, що найбільш користувалися попитом.
ДІЛОВОДСТВО В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Автор:
ІВАНОВА Т.В ПІДДУБНА Л.П
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.23 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник “Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування” містить комплекс теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, які розглянуті з точки зору ролі та значення документаційного забезпечення державного управління та місцевого самоврядування. Висвітлюються питання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підтримки документообігу. Розглядаються питання організації документообігу установи та побудови служб документаційного забезпечення управління, а також документування діяльності колегіальних органів управління. У підручнику значна увага приділена організації роботи з документами, які містять державну таємницю або є документами для службового користування, а також питанням документування діяльності роботи з кадрами, зокрема організацію кадрової роботи з державними службовцями, подані цікаві матеріали щодо історичних аспектів становлення в Україні місцевого самоврядування та розвитку документального оформлення його діяльності.
Документознавство
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
59.32 Мб
Тип документу:
Книга

Переглядів: 1 715
^