Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності


Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб.
У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, методи, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для при..
Основи інформаційно-аналітичної діяльності
Даний навчальний посібник складений на основі програми підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, якою передбачено вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітич..
ДІЛОВОДСТВО
Навчальний посібник з дисципліни “Діловодство” передбачає на­буття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фах..
Спеціальне документознавство
Видання містить конспект лекцій і зразки документів з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.Книга передбачає знайомство з сучасними підходами щодо визначення предмету, об'єкту, завдання упр..
ДІЛОВОДСТВО В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Підручник “Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування” містить комплекс теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, які розглянуті з точки зору..
Документознавство
ДІЛОВОДСТВО
У посібнику наведено вимоги до створення й оформлення організаційно-розпорядчих, інформаційних, фінансово-розпорядчих та кадрових документів.Запропоновано різноманітні зразки документів, які відобража..
Організація сучасного діловодства
Посібник присвячений проблемам вивчення організації сучасного діловодства через його культуру як інтегруючого багатогранного напря­му досліджень, від рівня якого залежить ефективність виконання ус..
Як конспектувати лекції з історії України. Методичні поради для студентів 1 курсу всіх спеціальностей
Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу «Історія України» для студентів усіх спеціальностей

Бібліотека


Переглядів: 8 167
^ До початку