XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.6 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
У збірнику публікуються наукові статті з актуальних питань історичної науки, археології, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (оригінальні результати досліджень у галузі документознавства, бібліотечної та видавничо-поліграфічної справи, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та міжнародному рівнях), представлена теорія і практика досліджень у галузі сучасних навчально-методичних технологій підготовки фахівців. Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за освітньою програмою «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа галузі знань 02 Культура і мистецтво.
Автор:
Т.М. Сидоренко, К.І. Климова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.39 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спічрайтинг та риторика» поглиблює знання про становлення риторики як науки, закони риторики, особливості написання текстів публічних виступів, роль оратора та аудиторії під час проголошення виступу. У посібнику розкрито значення й функції спічрайтерів під час публічних комунікацій. Конспект лекцій розрахований на студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Спічрайтинг та риторика».
Автор:
Г.О.Орендарчук, С.М.Петькун, Л.Г. Стороженко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.36 Мб
Тип документу:
Книга
У навчально-методичному комплексі з навчальної дисципліни «Патентознавство» висвітлені основні питання про об’єкти інтелектуальної власності в галузі науки і техніки, основи створення, правової охорони, захисту і комерційної реалізації об’єктів права інтелектуальної власності, а також оформлення документації з отримання прав на об’єкти інтелектуальної власності. Видання також містить плани і завдання практичних занять, індивідуальні завдання, тематику та методику написання реферативних робіт та перелік питань до підсумкового контролю.
Автор:
Д. Кот
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.32 Мб
Тип документу:
Книга
Ця книжка - набір методик, прийомів з написання текстів, які продаються (тексти для сайтів, друкованих рекламних видань). Кожний розділ місить поради для успішного написання тексту, схеми написання іміджевих статей. Книжка буде цікавою й корисною для копірайтерів, неймерів, маркетологів, фахівців у сфері реклами й PR.
Автор:
3.В. Партико
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.65 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику описано об’єкт, предмет, мету, завдання, методологію, методи, методики, галузі та аспекти редагування. Редагування розглядається як приведення тексту у відповідність із нормами. Сформульовано нормативну теорію редагування. Детально класифіковані та описані всі основні методи контролю й виправлення помилок. Подано детальний опис інформаційних, соціальних, композиційних, логічних, лінгвістичних, психолінгвістичних, видавничих і поліграфічних норм редагування. Розглянуто методи комп’ютеризації процесу редагування. Посібник пропонує формалізовану методику проведення редагування, враховує досягнення теорії редагування розвинутих країн Заходу.
Автор:
Н.В. Середа
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
737 Кб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник містить цікаві практичні завдання для формування навичок написання текстів публічних промов. Для студентів і всіх, хто цікавиться риторикою та спічрайтингом.
Автор:
В.М. Приймак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.24 Мб
Тип документу:
Підручник
Головною метою підручника «Управління знаннями» є формування у майбутніх фахівців системного мислення і комплексу спеціальних компетенцій з управління знаннями, на основі передового досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних науковців та практиків. Матеріал викладено відповідно до сучасних підходів активного навчання, що передбачають самостійне, творче опрацювання.
Автор:
А.П. Киричок
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
5.65 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Метою даних методичних рекомендацій є подання матеріалу у лаконічній наочній формі таблиць, схем та діаграм, що дозволить полегшити засвоєння лекційного матеріалу майбутнім документознавцям та інформаційним аналітикам з предмету «Організація та управління діяльністю інформаційних установ». Матеріал подано англійською мовою.
Автор:
А.Є. Прилуцька, О.О. Карпенко, Н.І. Парафійник, О.В. Медведь
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.79 Мб
Тип документу:
Посібник
Головною метою навчального посібника є розгляд функціонування документно-інформаційних інститутів на різних етапах розвитку суспільства, закономірності формування й функціонування документних потоків, масивів, фондів, інформаційних ресурсів, висвітлено основні технології надання інформаційних послуг в рамках сучасного стану інформаційної сфери України. Розглянуто специфіку роботи документознавця в інформаційних установах.
Автор:
Michael Buckland
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
1 Мб
Тип документу:
Підручник
The main support of the textbook of the American scientist Michael Buckland Information and Society is the development of laws in the field of information society services, which are the best for solving professional issues in the work of information-analytical field and formation of professional competencies for implementing innovative technologies in modern society, proposed to improve the quality of information services to organizations and institutions.

Бібліотека


Переглядів: 45 787