Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Сучасне діловодство
Автор:
О.О. Карпенко, М.М. Матліна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
922 Кб
Тип документу:
Посібник
У підручнику викладено основні поняття й специфіку сучасної організації діловодства як складової управлінської діяльності. Увагу приділено сучасним вимогам до складання документів із кадрово-контрактних питань, а також довідково-інформаційних, організаційно-розпорядчих, обліково-фінансових, дипломатичних. Розглянуто також специфіку ділового листування й питання щодо організації роботи з документами в сучасних службах діловодства. Для студентів денної й заочної форм навчання за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність», а також для студентів інших вищих навчальних закладів, що вивчають діловодство.
Основи організації електронного документообігу
Автор:
Матвієнко О., Цивін М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.74 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відображає її документальні потоки та інформаційні зв’язки. У навчальному посібнику викладено загальні принципи організації документообігу в організаціях, основні підходи до впровадження систем електронного документообігу, подано принципи побудови систем електронного документообігу, сформульовано вимоги до їх функціональних можливостей.
Діловодство і документація
Автор:
П. О. Добродумов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.11 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник з дисципліни “Діловодство і документація” є практичним виданням з організації сучасного діловодства. Спрямований на набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються у повсякденній практиці фахівців підприємств та організацій різних організаційно-правових форм. Посібник знайомить з класифікацією, систематизацією, правилами створення та оформлення різних видів управлінських документів, порядком роботи з документами. Подано зразки організаційно-розпорядчих документів.
Військове документування та діловодство
Автор:
І.М. Крутько, С.Ю. Поляков
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
315 Кб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються види, зміст, структура, призначення, функції військових документів, дається їх класифікація. Визначаються місце документа в системі управління, специфіка військового документування й організація діловодства у військових частинах та установах. Наведені додатки містять довідковий матеріал. Для студентів, курсантів, слухачів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів кадрів і офіцерів запасу.
Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах місцевого самоврядування
Автор:
Л. Федченко, В. Козіна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.5 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику розкрито основні засади процесу діловодства та організації обігу інформації в органах місцевого самоврядування в Україні. Посібник містить зразки документів та посилання на нормативні акти, що регламентують діяльність ОМС в інформаційній сфері та у питаннях діловодства. Цей посібник орієнтований як на депутатів місцевих рад, так і на працівників апаратів рад та їхніх виконавчих органів, у тому числі на фахівців новостворених об’єднаних територіальних громад.
Образи інформаційного суспільства: соціологічний вимір
Автор:
В.М.Щербина
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.04 Мб
Тип документу:
Книга
У книзі розглядається проблема концептуалізації образів інформаційного суспільства з точки зору соціологічної теорії. В книзі розглянуто та узагальнено концепції інформаційного суспільства, які сформувалися в сучасному суспільствознавстві.
Комп’ютерні технології в діловодстві
Автор:
О.В.Шпортько, О.В.Попчук, Л.В.Шпортько, В.В.Ступицький, Н.І.Ступицька
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.46 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник слугує для навчально-методичного забезпечення курсу “Комп’ютерні технології в діловодстві та електронний документообіг”. Посібник містить конспект лекцій, методичні розробки лабораторних робіт, зразки оформлення електронних шаблонів та документів.
Загальне і кадрове діловодство
Автор:
В.П.Козоріз, Н.І.Лапицька
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
574 Кб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику висвітлено питання документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом, а також практичні питання кадрового (спеціального) діловодства.
Електронний документообіг та захист інформації
Автор:
О.Б. Кукарін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
682 Кб
Тип документу:
Книга
У підручнику розкриваються зміст та принципи електронного документообігу. Викладено організаційні та інформаційно-технологічні аспекти запровадження та функціонування електронного документообігу та електронного цифрового підпису. Особливу увагу приділено принципам та методам захисту інформації в умовах електронного урядування.
Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб.
Автор:
В. М. Варенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.12 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, методи, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для прийняття ефективного управлінського рішення. Особливу увагу приділено розвитку нових засобів інтелектуалізації інформаційно-аналітичної діяльності, специфіці професії аналітика, інформаційній революції, загрозам, що виникають у зв’язку з цим та сучасним концепціям розвитку інформаційного суспільства. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», але може бути корисний викладачам, аспірантам та всім, хто цікавиться аналітикою.

Бібліотека


Переглядів: 15 456
^