XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
В.М. Шепель
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
3.37 Мб
Тип документу:
Посібник
Эта книга – учебное пособие по имиджелогии – адресована преподавателям школ, лицеев, колледжей и техникумов, высших учебных заведений, имиджмейкерам, менеджерам сервисного бизнеса, специалистам «паблик рилейшнз» и по работе с персоналом. В ней представлены сведения, имеющие отношение к гуманитарной образованности и правилам хорошего тона. Учебное пособие могут использовать в самостоятельной работе над собой все те, кто профессионально занимается деятельностью, связанной с общением.
Автор:
Л.М. Хавкіна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
788 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчально-методичному посібнику подано цілісне уявлення про категорію іміджу в системі прикладних соціокомунікаційних технологій, вміщено основні положення щодо виникнення та еволюції феномену іміджетворення, його провідних форм і різновидів на сучасному етапі. Усі питання розроблені з урахуванням специфіки журналістської творчості в межах іміджевої діяльності, виклад матеріалу ґрунтується на новітніх концепціях української та зарубіжної соціокомунікативістики. Найважливіші теми містять завдання для підготовки до семінарських і практичних занять та для самостійної роботи студентів.
Автор:
Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.13 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник висвітлює основні етапи історії міркувань про людину та її межі – становлення філософської антропології як метаантропології. Переваги даного навчального посібника у наступному: доступний і динамічний стиль викладу, підхід до історії філософії як до комунікативної системи; наявність філософського словника, де визначені основні терміни сучасної філософії людини. Адресується студентам вузів і коледжів, які вивчають філософські та гуманітарні дисципліни, а також всім, хто цікавиться проблемою людини у філософії
Автор:
В.М. Логвиненко, М.Я. Фльорко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.38 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчально-методичний посібник “Філософія” призначений для ад’юнктів, аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня, які складатимуть кандидатський іспит з філософії. Посібник містить стислу характеристику історичних етапів розвитку філософії; базові філософські поняття, ідеї, персоналії; перелік тем рефератів та вимоги й рекомендації до його написання, які допоможуть зорієнтуватися ад’юнктам, аспірантам і здобувачам у виборі теми та якісно її розкрити; хрестоматію, яка містить короткі біографічні довідки видатних філософів та уривки їх програмних творів; список першоджерел та літератури. Запропонований посібник допоможе ад’юнктам, аспірантам та здобувачам опанувати курс “Філософія” та успішно скласти кандидатський іспит.
Автор:
Г. Орендарчук, М. Шумка
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.44 Мб
Тип документу:
Книга
У хрестоматії вміщені фрагменти основних творів найвідоміших представників світової та вітчизняної філософської думки від найдавніших часів до сьогодення. Важливим є те, що тексти тематично структуровані у відповідності до навчальної програми з курсу філософії. Даний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.
Автор:
О.Б. Киричок
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.21 Мб
Тип документу:
Підручник
Підручник містить тексти лекцій, завдання до семінарських занять, тести, питання для самоперевірки, теми рефератів, питання для іспиту.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.43 Мб
Тип документу:
Книга
Правопис укладено відповідно до норм сучасної української літературної мови. Для студентів усіх спеціальностей.
Автор:
Т.К. Ісаєнко, А.В. Лисенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.49 Мб
Тип документу:
Посібник
Пропоноване видання містить тематику лекційних та практичних занять з дисципліни, що складаються з теоретичного й практичного блоків. Методичні та практичні рекомендації допоможуть оволодіти підготовкою ораторського твору, вдосконаленням його структури, логічних та емоційних засад і забезпечать якісне виголошення перед публікою. Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм навчання.
Автор:
М.Д. Прищак, О.Й. Лесько
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.48 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розкриваються етичні та психологічні проблеми ділових відносин у сфері бізнесу та управління, висвітлені основні положення ділової етики, правил ділового етикету, психології ділових відносин в бізнесі та менеджменті. Розглянуто питання, що регламентують порядок ділових зустрічей, ведення переговорів, організацію ділових прийомів, питання аналізу та вирішення конфліктів в організації. Визначено чинники формування корпоративної культури та іміджу в діловій сфері. Велика увага приділяється питанню етичних норм та психологічних механізмів ділового спілкування. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, майбутніх менеджерів, керівників.
Автор:
За ред. М.П. Требіна, Г.П. Клімової
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
309 Кб
Тип документу:
Підручник
У підручнику викладено теоретичні і практичні проблеми ораторського мистецтва як навчальної дисципліни, яка має дати основи знань з підготовки та виголошення переконливої промови, сприяти формуванню вмінь і навичок публічних виступів. Значну увагу приділено юридичному красномовству. Для студентів, аспірантів, викладачів, правників та всіх, хто цікавиться проблемами красномовства, прагне отримати необхідні знання з ораторського мистецтва.

Бібліотека


Переглядів: 28 687