Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності


Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах місцевого самоврядування
У посібнику розкрито основні засади процесу діловодства та організації обігу інформації в органах місцевого самоврядування в Україні. Посібник містить зразки документів та посилання на нормативні акти..
Образи інформаційного суспільства: соціологічний вимір
У книзі розглядається проблема концептуалізації образів інформаційного суспільства з точки зору соціологічної теорії. В книзі розглянуто та узагальнено концепції інформаційного суспільства, які сформу..
Комп’ютерні технології в діловодстві
Посібник слугує для навчально-методичного забезпечення курсу “Комп’ютерні технології в діловодстві та електронний документообіг”. Посібник містить конспект лекцій, методичні розробки..
Загальне і кадрове діловодство
У навчальному посібнику висвітлено питання документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом, а також практичні питання кадрового (спеціального) діловодства.
Електронний документообіг та захист інформації
У підручнику розкриваються зміст та принципи електронного документообігу. Викладено організаційні та інформаційно-технологічні аспекти запровадження та функціонування електронного документообігу та ел..
Інформаційно-аналітична діяльність: Навч. посіб.
У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, методи, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для при..
Основи інформаційно-аналітичної діяльності
Даний навчальний посібник складений на основі програми підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, якою передбачено вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітич..
ДІЛОВОДСТВО
Навчальний посібник з дисципліни “Діловодство” передбачає на­буття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фах..
Спеціальне документознавство
Видання містить конспект лекцій і зразки документів з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.Книга передбачає знайомство з сучасними підходами щодо визначення предмету, об'єкту, завдання упр..
ДІЛОВОДСТВО В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Підручник “Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування” містить комплекс теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, які розглянуті з точки зору..

Бібліотека


Переглядів: 9 654
^