Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Документна лінгвістика
Автор:
Л.В. Пізнюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.53 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник комплексно відтворює зміст курсу «Документна лінгвістика» для студентів галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». У підручнику викладено лінгвстичні засади документознавства, розглянуто мовні і стилічтині особливості текстів документів.
Структуризація тексту
Автор:
Т.М. Сидоренко, Л.Г. Стороженко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.14 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено зміст курсу «Структуризація тексту». Розглянуто основні теоретико-методологічні засади вивчення дисципліни. Досліджено основні напрями та особливості текстів у документації різних видів. Особливе значення надається створенню та редагуванню управлінських документів.
Практикум мас-медіа діяльності: робочий зошит
Автор:
С.М .Петькун, Л.Г. Стороженко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
660 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Навчально-методичний посібник реалізує концепцію практичної складової дисципліни циклу професійної підготовки «Практикум мас-медіа діяльності» для студентів галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та для студентів філологічних спеціальностей. Його створення зумовлене необхідністю пошуку нових інтенсивних шляхів і засобів медійної освіти, що переходить на новий зміст, форму і терміни навчання, що, безумовно, потребує застосування нових сучасних методик. Навчально-методичний посібник репрезентує видання для здобуття практичних умінь та навичок з навчальної дисципліни «Практикум мас-медіа діяльності».
Господарське право
Автор:
Уклад. Г.П. Трегубенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
966 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Конспект лекцій з дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 242 «Туризм».
Сучасне діловодство
Автор:
О.О. Карпенко, М.М. Матліна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
922 Кб
Тип документу:
Посібник
У підручнику викладено основні поняття й специфіку сучасної організації діловодства як складової управлінської діяльності. Увагу приділено сучасним вимогам до складання документів із кадрово-контрактних питань, а також довідково-інформаційних, організаційно-розпорядчих, обліково-фінансових, дипломатичних. Розглянуто також специфіку ділового листування й питання щодо організації роботи з документами в сучасних службах діловодства. Для студентів денної й заочної форм навчання за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність», а також для студентів інших вищих навчальних закладів, що вивчають діловодство.
Основи організації електронного документообігу
Автор:
Матвієнко О., Цивін М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.74 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відображає її документальні потоки та інформаційні зв’язки. У навчальному посібнику викладено загальні принципи організації документообігу в організаціях, основні підходи до впровадження систем електронного документообігу, подано принципи побудови систем електронного документообігу, сформульовано вимоги до їх функціональних можливостей.
Діловодство і документація
Автор:
П. О. Добродумов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.11 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник з дисципліни “Діловодство і документація” є практичним виданням з організації сучасного діловодства. Спрямований на набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються у повсякденній практиці фахівців підприємств та організацій різних організаційно-правових форм. Посібник знайомить з класифікацією, систематизацією, правилами створення та оформлення різних видів управлінських документів, порядком роботи з документами. Подано зразки організаційно-розпорядчих документів.
Військове документування та діловодство
Автор:
І.М. Крутько, С.Ю. Поляков
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
315 Кб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються види, зміст, структура, призначення, функції військових документів, дається їх класифікація. Визначаються місце документа в системі управління, специфіка військового документування й організація діловодства у військових частинах та установах. Наведені додатки містять довідковий матеріал. Для студентів, курсантів, слухачів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів кадрів і офіцерів запасу.
Організація діловодства та забезпечення обігу інформації в органах місцевого самоврядування
Автор:
Л. Федченко, В. Козіна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.5 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику розкрито основні засади процесу діловодства та організації обігу інформації в органах місцевого самоврядування в Україні. Посібник містить зразки документів та посилання на нормативні акти, що регламентують діяльність ОМС в інформаційній сфері та у питаннях діловодства. Цей посібник орієнтований як на депутатів місцевих рад, так і на працівників апаратів рад та їхніх виконавчих органів, у тому числі на фахівців новостворених об’єднаних територіальних громад.
Образи інформаційного суспільства: соціологічний вимір
Автор:
В.М.Щербина
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.04 Мб
Тип документу:
Книга
У книзі розглядається проблема концептуалізації образів інформаційного суспільства з точки зору соціологічної теорії. В книзі розглянуто та узагальнено концепції інформаційного суспільства, які сформувалися в сучасному суспільствознавстві.

Бібліотека


Переглядів: 21 009
^