Економічна теорія


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для напивиконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ“
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для напивиконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ“ для студентів денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр»Укладачі: Сьомкі..
Економічна теорія
Економічна теорія належить до циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Предметом її вивчення є закономірності розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх фун..
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Теория организации отраслевых рынков (Industrial Economics and Organisation)служит важным разделом современной экономической теории. Учебник рассматриваетзакономерности формирования рыночной структуры..
Орієнтовний перелік питань до іспиту з дисципліни «Економічна теорія»
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Економічна теорія» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, інди..
Орієнтовний перелік питань до іспиту з дисципліни «Економічна теорія»
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Економічна теорія» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, інди..
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Економічна теорія» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, інди..

Переглядів: 5 038
^