Державний Університет Телекомунікацій

Економічна теорія

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для напивиконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ“
Автор:
Сьомкіна Т. В., Дименко Р. А., Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
585 Кб
Тип документу:
Книга
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для напивиконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ“ для студентів денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр» Укладачі: Сьомкіна Т. В., Дименко Р. А., Лобань О.О.
Економічна теорія
Автор:
Дименко Руслан Анатолійович
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.71 Мб
Тип документу:
Книга
Економічна теорія належить до циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Предметом її вивчення є закономірності розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів, особливості функціонування ринку в Україні, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспільства. У курсі «Економічна теорія» на основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики господарювання розглядаються основні питання економічної теорії – загальні основи соціально-економічного розвитку суспільства, товарного виробництва і ринкової економіки, теоретичні основи мікро- та макроекономіки, світового господарства та міжнародних економічних відносин.
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Автор:
С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.82 Мб
Тип документу:
Книга
Теория организации отраслевых рынков (Industrial Economics and Organisation)служит важным разделом современной экономической теории. Учебник рассматриваетзакономерности формирования рыночной структуры, зависимость стратегическогоповедения продавцов и результатов их деятельности от особенностей рынков. В концекаждой главы читатель найдет вопросы для повторения материала и несколько задач потеме. Каждая тема сопровождается списком литературы, рекомендуемой длядальнейшего изучения, с краткими комментариями.Учебник рассчитан на студентов бакалавриата экономических вузов, знакомых сосновами микроэкономической теории в объеме вводного курса.
Орієнтовний перелік питань до іспиту з дисципліни «Економічна теорія»
Автор:
Головніна О.Г
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
167 Кб
Тип документу:
Книга
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Економічна теорія» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивідуальної та самостійної роботи студентів у відповідності до навчального плану. В даній публікації наведено орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (екзамен) з дисципліни «Економічна теорія». Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, усно або письмово у відповідності до рішення кафедри. Студенти, які сумлінно працювали протягом семестру, відпрацювали всі семінари та мають високі показники у навчанні, можуть бути звільнені, за рішенням кафедри, від складання підсумкового контролю. Для отримання більш докладної інформації з питань вивчення названої дисципліни та підготовки до екзамену звертатися у кабінети 304, 319.
Орієнтовний перелік питань до іспиту з дисципліни «Економічна теорія»
Автор:
Головніна О.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
164 Кб
Тип документу:
Книга
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Економічна теорія» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивідуальної та самостійної роботи студентів у відповідності до навчального плану. В даній публікації наведено орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (екзамен) з дисципліни «Економічна теорія». Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, усно або письмово у відповідності до рішення кафедри. Студенти, які сумлінно працювали протягом семестру, відпрацювали всі семінари та мають високі показники у навчанні, можуть бути звільнені, за рішенням кафедри, від складання підсумкового контролю. Для отримання більш докладної інформації з питань вивчення названої дисципліни та підготовки до екзамену звертатися у кабінети 304, 319.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Автор:
Вертель В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
309 Кб
Тип документу:
Книга
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Економічна теорія» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивідуальної та самостійної роботи студентів у відповідності до навчального плану. В даній публікації наведено орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (залік або екзамен) з правознавства. Для полегшення процесу підготовки в електронній бібліотеці кафедри є вся необхідна література, основу якої складає конспект лекцій з економічної теорії. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку або екзамену, усно або письмово у відповідності до рішення кафедри. Студенти, які сумлінно працювали протягом семестру, відпрацювали всі семінари та мають високі показники у навчанні, можуть бути звільнені, за рішенням кафедри, від складання підсумкового контролю. Для отримання більш докладної інформації з питань вивчення названої дисципліни та підготовки до заліку (екзамену) звертатися у кабінети 304, 319.

Переглядів: 9 444
^