Державний Університет Телекомунікацій

Економічна теорія


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для напивиконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ“
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для напивиконання та захисту курсових робіт з дисципліни: „ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ“ для студентів денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр»Укладачі: Сьомкіна Т. В., Дименко Р. А., Лобань О.О.
Економічна теорія
Економічна теорія належить до циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Предметом її вивчення є закономірності розвитку економічних систем, економічні закони та принципи їх функціонування, дії людей, спрямовані на ефективне господарювання за умов обмежених економічних і природних ресурсів, особливості функціонування ринку в Україні, сучасні процеси глобалізації економічного життя суспільства.У курсі «Економічна теорія» на основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики господарювання розглядаються основні питання економічної теорії – загальні основи соціально-економічного розвитку суспільства, товарного виробництва і ринкової економіки, теоретичні основи мікро- та макроекономіки, світового господарства та міжнародних економічних відносин.
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Теория организации отраслевых рынков (Industrial Economics and Organisation)служит важным разделом современной экономической теории. Учебник рассматриваетзакономерности формирования рыночной структуры, зависимость стратегическогоповедения продавцов и результатов их деятельности от особенностей рынков. В концекаждой главы читатель найдет вопросы для повторения материала и несколько задач потеме. Каждая тема сопровождается списком литературы, рекомендуемой длядальнейшего изучения, с краткими комментариями.Учебник рассчитан на студентов бакалавриата экономических вузов, знакомых сосновами микроэкономической теории в объеме вводного курса.
Орієнтовний перелік питань до іспиту з дисципліни «Економічна теорія»
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Економічна теорія» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивідуальної та самостійної роботи студентів у відповідності до навчального плану. В даній публікації наведено орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (екзамен) з дисципліни «Економічна теорія».Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, усно або письмово у відповідності до рішення кафедри. Студенти, які сумлінно працювали протягом семестру, відпрацювали всі семінари та мають високі показники у навчанні, можуть бути звільнені, за рішенням кафедри, від складання підсумкового контролю. Для отримання більш докладної інформації з питань вивчення названої дисципліни та підготовки до екзамену звертатися у кабінети 304, 319.
Орієнтовний перелік питань до іспиту з дисципліни «Економічна теорія»
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Економічна теорія» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивідуальної та самостійної роботи студентів у відповідності до навчального плану. В даній публікації наведено орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (екзамен) з дисципліни «Економічна теорія».Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, усно або письмово у відповідності до рішення кафедри. Студенти, які сумлінно працювали протягом семестру, відпрацювали всі семінари та мають високі показники у навчанні, можуть бути звільнені, за рішенням кафедри, від складання підсумкового контролю. Для отримання більш докладної інформації з питань вивчення названої дисципліни та підготовки до екзамену звертатися у кабінети 304, 319.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Економічна теорія» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивідуальної та самостійної роботи студентів у відповідності до навчального плану. В даній публікації наведено орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (залік або екзамен) з правознавства. Для полегшення процесу підготовки в електронній бібліотеці кафедри є вся необхідна література, основу якої складає конспект лекцій з економічної теорії. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку або екзамену, усно або письмово у відповідності до рішення кафедри. Студенти, які сумлінно працювали протягом семестру, відпрацювали всі семінари та мають високі показники у навчанні, можуть бути звільнені, за рішенням кафедри, від складання підсумкового контролю. Для отримання більш докладної інформації з питань вивчення названої дисципліни та підготовки до заліку (екзамену) звертатися у кабінети 304, 319.

Переглядів: 5 698
^