Державний Університет Телекомунікацій

Програмування Java

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА ПАРАДИГМА
Автор:
М.О. СИДОРОВ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
691 Кб
Тип документу:
Книга
Концепція об'єктно-орієнтованого програмування історично пов'язана з концепцією універсальної мови програмування, яка інтенсивно розроблялася в 50-60-х роках XX ст. Однією з таких була мова моделювання Simula-67, створена так, що вона дозволяла створювати спеціалізовані мови як ї ї підмножини. Засобом для створення спеціалізованих мов слугував механізм класів, об'єкти яких використовувалися в програмах. Окрім цього, в мові Simula-67 за допомогою префіксів, по суті, забезпечувався механізм спадковості. Повністю концепція об'єктно-орієнтованої мови і відповідний метод програмування були реалізовані в мові Smalltalk 80. До того ж, реалізовано концепцію було не розширенням засобів процедурного (підпрограмного) рівня інкапсуляції мови програмування, як це передбачено в більшості мов (C++, Java, С#, ADA95, ОЬегоп), а створенням суто об'єктно-орієнтованого середовища програмування.
Алгоритмы на Java
Автор:
Роберт Седжвик, Кевин Уэйн
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
42.06 Мб
Тип документу:
Книга
Книга Седжвика и Уэйна «АЛГОРИТМЫ на Java» является классическим справочным руководством в котором содержится необходимый объем знаний для программиста в области алгоритмов, накопленных за последние несколько десятилетийВ книге «АЛГОРИТМЫ на Java» представлен широкий спектр рассматриваемых тем: исчерпывающее толкование структур данных и алгоритмов сортировки, поиска, обработки графов и строк, включая пятьдесят алгоритмов, которые должен знать каждый программист. Описываются новые реализации алгоритмов на Java, написанные в ясном модульном стиле, при котором весь код доступен читателю и полностью готов к использованию. В книге изучение алгоритмов на Java ведется в контексте важнейших научных, инженерных и коммерческих приложений. Клиенты и алгоритмы выражены с помощью реального кода, а не псевдокода, как во многих других книгах.Книга «АЛГОРИТМЫ на Java» отличается от множества других ясным и кратким текстом, детальными примерами с иллюстрациями, тщательно подобранным кодом, историческим и научным контекстом, а также упражнениями для самостоятельной проработки на всех уровнях. В книге представлены точные соображения относительно производительности, поддерживаемые соответствующими математическими моделями и эмпирическими исследованиями, которые подтверждают достоверность этих моделей
Програмування в Java
Автор:
Горбань А. Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
14.53 Мб
Тип документу:
Книга
Опис від автора:Нічого й думати освоїти Java технології за 16 тижнів, працюючи по дві години на тиждень. Інша справа, познайомитися з цією технологією, знати її особливості і можливості і щось навчитися в ній робити. А потім, коли обставини заставлять вас глибше вникнути в цю технологію, ви вже не повинні її боятися і можете сміливо приступати до роботи. Я пропоную вам курс програмування у Java з 19 уроків. Скільки уроків ви зможете засвоїти залежить від нас з вами. В такому обсязі курс програмування у Java читається в нашому університеті вперше. Я готував його майже рік. Але не все ще доведено до досконалості. Я перечитую текст декілька разів і кожного разу знаходжу опечатки. Впевнений, що ви будете знаходити їх і далі. По ходу вивчення ви повинні виконати 14 або 15 лабораторних робіт.

Переглядів: 1 522
^