Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Комп'ютерних наук

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Методи та засоби комп’ютерних ІТ
Автор:
Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Сєрих С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
16.08 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено основи і особливості побудови настільного персонального комп’ютера (ПК), його внутрішних і зовнішніх компонентів, різновиди і особливості периферійних приладів. Розглянути поняття та проблеми, пов’язані з інформаційними ресурсами та технологіями побудови локальних та глобальних мереж в які інтегруються настільні ПК, розглянуто сучасні підходи до проектування мереж та ПК особливості їх вибору і впровадження в інформаційні системи (ІС) на підприємствах. Розглянути питання використання серверного обладнання для розгортання ІС, наприклад, віртуальних машин, захисту локальних мереж від шпигунських програм, колективного доступу до Internet, реалізації хосту. Викладені питання пов’язані із застосуванням «хмари» і хмарних обчислень. Як приклади практичного використання на підприємствах розглянуто забезпечення безперервності бізнесу у вигляді рішення прикладних задач для невеликих компаній: Запропоновано матеріал по технічному обслуговуванню та елементи пошуку та усуненню несправностей обладнання. Для студентів-бакалаврів і практичних працівників.
Microsoft Office Project Professional 2007. Управление проектами: Практическое пособие
Автор:
Гультяев А.К.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
43.36 Мб
Тип документу:
Книга
Книга посвящена описанию работы с локализованной версией последнего пакета MS Project 2007 – инструмента, предназначеного для автомвтизации управления проектами. Реализованные в нем принципы позволяют не только использовать разработанные ранее и проверенные временем методы, но и сформировать в организации стиль управления, сводящий к минимуму вероятность неблагоприятного развития событий при работе над проектами различного уровня сложности.
АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА. 6-Е ИЗДАНИЕ
Автор:
Таненбаум Э., Остин Т.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
19.69 Мб
Тип документу:
Книга
Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного специалиста в области информационных технологий, писателя и преподавателя, выходящая уже в шестом издании, посвящена структурной организации компьютера. В ее основе лежит идея иерархической структуры, в которой каждый уровень выполняет вполне определенную функцию. В рамках этого нетрадиционного подхода подробно описываются цифровой логический уровень, уровень архитектуры команд, уровень операционной системы и уровень языка ассемблера. Книга рассчитана на широкий круг читателей: как на студентов, изучающих компьютерные технологии, так и на тех, кто самостоятельно знакомится с архитектурой компьютера.
АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА. 4-Е ИЗДАНИЕ
Автор:
Э. Таненбаун
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
5.64 Мб
Тип документу:
Книга
Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного специалиста в области информационных технологий, писателя и преподавателя, выходящая уже в пятом издании, посвящена структурной организации компьютера. В ее основе лежит идея иерархической структуры, в которой каждый уровень выполняет вполне определенную функцию. В рамках этого нетрадиционного подхода подробно описываются цифровой логический уровень, уровень архитектуры команд, уровень операционной системы и уровень языка ассемблера. Книга рассчитана на широкий круг читателей: как на студентов, изучающих компьютерные технологии, так и на тех, кто самостоятельно знакомится с архитектурой компьютера.
Операційні системи
Автор:
Шеховцов В. А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
14.42 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник містить повний і систематизований виклад фундаментальних концепцій сучасних операційних систем. Розглядаються основні функції операційних систем: керування процесами, пам'яттю, файлові системи, засоби вводу-виводу, мережні засоби, забезпечення безпеки тощо. Всі теоретичні положення підкріплюються прикладами, що розкривають особливості організації операційних систем UNIX/Linux та Windows ХР. Характерною рисою даного підручника є те, що він містить детальний опис програмних інтерфейсів, необхідних прикладним програмам для доступу до засобів операційних систем. У підручнику вдало поєднано виклад теоретичних концепцій побудови операційних систем і опис особливостей практичної реалізації з прикладами коду. Розглядається специфіка використання системних викликів UNIX/Linux і функцій Win32 АРІ, наводяться численні приклади програмного коду. Книжка призначена для студентів, які навчаються за напрямом «Комп'ютерні науки» і вивчають сучасні інформаційні технології в рамках дисципліни «Системне програмування і операційні системи», а також для викладачів зазначеної дисципліни. Книжка також може бути корисна професійним програмістам і системним адміністраторам.
Современные операционные системы. 4-е издание
Автор:
Таненбаум Э., Бос Х.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
14.23 Мб
Тип документу:
Книга
Эндрю Таненбаум представляет новое издание своего всемирного бестселлера, необходимое дляпонимания функционирования современных операционных систем. Оно существенно отличается отпредыдущего и включает в себя сведения о последних достижениях в области информационных технологий. Например, глава о Windows Vista теперь заменена подробным рассмотрением Windows 8.1как самой актуальной версии на момент написания книги. Появился объемный раздел, посвященныйоперационной системе Android. Был обновлен материал, касающийся Unix и Linux, а также RAID-систем. Гораздо больше внимания уделено мультиядерным и многоядерным системам, важность которыхв последние несколько лет постоянно возрастает. Появилась совершенно новая глава о виртуализациии облачных вычислениях. Добавился большой объем нового материала об использовании ошибок кода,о вредоносных программах и соответствующих мерах защиты. В книге в ясной и увлекательной формеприводится множество важных подробностей, которых нет ни в одном другом издании.
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Автор:
С. А. Орлов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
5.03 Мб
Тип документу:
Книга
Учебник посвящен систематическому изложению принципов, моделей и методов, используемых в инженерном цикле разработки сложных программных продуктов. Изложены классические основы программной инженерии, показаны последние научные и практические достижения, характеризующие динамику развития этой области; продемонстрирован комплексный подход к решению наиболее важных вопросов, возникающих в больших программных проектах. В основу материала положен двенадцатилетний опыт преподавания автором соответствующих дисциплин. Книга допущена Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров «Информатика и вычислительная техника».
Технологии разработки программного обеспечения
Автор:
Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
6.82 Мб
Тип документу:
Книга
Книга предназначена для студентов и преподавателей высших учебных заведений технического профиля, а также для специалистов любой предметной области, проявивших интерес к современному состоянию методов и средств программирования.
Системы искусственного интеллекта
Автор:
В.В. Девятков
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
5.51 Мб
Тип документу:
Книга
Изложены современные вопросы теории и практики систем искусственного интеллекта. Рассмотрены различные типы исчислений, используемых для систем искусственного интеллекта. включая такие их свойства, как мультиагентность, нечеткость, модальность и Т.п. С помощью аппарата логики показано, что входит В дисциплину искусственного интеллекта, начиная с решения методами искусственного интеллекта простых задач синтеза дискретных устройств и заканчивая задачами моделирования и анализа ситуаций, возникающих в процессе управления предприятиями.
Інформаційні системи і технології на підприємствах
Автор:
Гужва В. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.89 Мб
Тип документу:
Книга
У посібнику викладено основні поняття та проблеми, пов’язані з інформаційними ресурсами та технологіями на підприємствах, розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних системи (ІС) на підприємствах, сучасні технологічні засоби побудови ІС. Як приклади практичного використання на підприємствах розглянуто: ІС для управління проектами (MS Project, Primavera), ІС для бізнес-планування та стратегічної оцінки бізнесу (Project Expert, COMFAR, BEST тощо), комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень (SIMPLAN, Marketing Expert, IFPS), експертні системи (XCON, PSY), інтегровані інформаційні системи управління підприємствами («Галактика», MIRACLE) та інформаційні системи для мультинаціональних корпорацій (SAP R/3). Для студентів-бакалаврів, науковців і практичних працівників.

Бібліотека


Переглядів: 45 252
^