Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Комп'ютерних наук

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Архітектура комп'ютерних систем
Автор:
Тарарака Валерій Дмитрович
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.12 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник присвячений питанням організації та функціонування сучасних комп'ютерів та їх основних складових частин. Подана структура пам'яті комп'ютера, організація взаємодії між її рівнями, сегментна організація пам'яті та питання її захисту, принципи організації шин комп'ютера, операційних пристроїв і системи вводу/виводу. Викладено основні тенденції в архітектурі сучасних процесорів, принципи побудови і архітектурні особливості паралельних комп’ютерних систем, принципово нові архітектури комп'ютерів і особливості їх побудови. Дано поняття «нейрокомп'ютер» і приведено його архітектурні особливості. Для студентів, які вивчають дисципліну «Архітектура комп'ютерних систем» та «Кінцеві пристрої інформаційних систем».
BIOS на 100 %
Автор:
Зозуля Юрій Миколаєвич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
87.35 Мб
Тип документу:
Книга
В книзі викладено побудову і принципи роботи комп’ютера, детально описані параметри базової системи введення-виведення (BIOS). Розглянуто прийоми конфігурації, тонкої настройки, діагностики і налаштування комп'ютера з допомогою зміни параметрів BIOS. Видання містить безліч практичних порад для поліпшення роботи системи та усунення можливих неполадок. Книга розрахована на користувачів які цікавляться оптимізацією і тонким налаштуванням апаратної частини комп'ютера.
Oracle Certified Associate Java (OCA) SE 8 Programmer I Study Guide, Exam 1Z0-808
Автор:
Jeanne Boyarsky, Scott Selikoff
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
3.17 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної підготовки до здачі сертифікаційного іспиту 1Z0-808 для отримання сертифікату компанії Oracle рівня Oracle Certified Associate Java (OCA) SE 8 Programmer I. Якщо ви хочете стати сертифікованим програмістом Java, то ця книга для вас. Якщо ви хочете придбати міцні знання на рівні Java Core і ваша мета - підготуватися до іспиту, ця книга також для вас. Тут ви знайдете чіткі пояснення понять, які вам потрібно розуміти та знати, отримаєте багато практичних порад, щоб досягти високого рівня професійної компетентності, який вам потрібен для досягнення успіху в обраному вами напрямі.
КІНЦЕВІ ПРИСТРОЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Автор:
ГАЙДУР Г.І. СЄРИХ С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.11 Мб
Тип документу:
Книга
Загальним показником рівня розвитку цивілізації є зростання виробництва, споживання і накопичення інформації у всіх галузях людської діяльності. Життя людини її навчання, робота, побут неодмінно пов'язані з отриманням, накопиченням і обробкою інформації. На сьогодні виконання цих функцій не обходиться без допомоги комп'ютерів. Зберігання даних, написання і оформлення документів, виконання розрахунків, малюнків, складання графіків, таблиць, розкладів, створення презентацій у всьому цьому людині допомагає комп'ютер і для тих хто володіє цим інструментом - допомагає успішно.
Побудова SDN мереж
Автор:
Гніденко М.П., Вишнівський В.В., Ільїн О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
22.67 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику системно викладено теоретико-методичні та практичні аспекти побудови программно-конфігуровних мереж SDN (Software-Defined Networks). Значна увага приділяється розгляду порядку розгортання, налаштування та використання основних елементів мереж SDN: контролера HP VAN SDN, Навчальний посібник призначено для студентоа, аспірантів і викладачів, які планують підготуватися до міжнародної сертифікації рівня HP Accredited Technical Associate (HP ATA) – Creating HPE Software-defined Networks.
Сучасна методика викладання у вищій школі
Автор:
Гніденко М.П., Вишнівський В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.46 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику системно викладено теоретико-методичні основи методів викладання у вищій школі. Особливістю застосування методів та методики викладання полягає у тому, що студент розглядається не як машина для запамятовування навчального матеріалу, а як складна динаміна система, яка здатна до самоорганізації та саморозвитку. Для реалізації цієї динаміки, необхідно лише створити необхідні умови для розвитку. Розвиток людини реалізується через розвиток її психіки: психічних функцій, психічних станів, психічних якостей і властивостей. Тільки таким шляхом можливо піднятися на рівень інтелектуального оволодіння змістом навчання та творчого мислення. Навчальний посібник призначено для студентоа, аспірантів і викладачів, бажають мати глибоке уявлення щодо сучасних методів викладання у вищій школі.
Конвергентна мережна інфраструктура
Автор:
Гніденко М.П., Сєрих С.О., Прокопов С.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.35 Мб
Тип документу:
Посібник
На ринку інформаційних технологій (ІТ) дуже динамічно просуває свої досягнення в області мережевих технологій компанія Hewlett-Packard (HP), в якості світового лідера виробництва мережевого обладнання для проектування, розгортання і експлуатації мереж на основі відкритих стандартів і конвергентної інфраструктури. Завдяки використанню мережевого обладнання компанії Hewlett-Packard (HP), можна істотно підвищити оперативність малого і середнього бізнесу, зменшити вимоги до обслуговування і знизити витрати на утримання ІТ-середовища.
Методи та засоби комп’ютерних ІТ
Автор:
Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Сєрих С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
16.08 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено основи і особливості побудови настільного персонального комп’ютера (ПК), його внутрішних і зовнішніх компонентів, різновиди і особливості периферійних приладів. Розглянути поняття та проблеми, пов’язані з інформаційними ресурсами та технологіями побудови локальних та глобальних мереж в які інтегруються настільні ПК, розглянуто сучасні підходи до проектування мереж та ПК особливості їх вибору і впровадження в інформаційні системи (ІС) на підприємствах. Розглянути питання використання серверного обладнання для розгортання ІС, наприклад, віртуальних машин, захисту локальних мереж від шпигунських програм, колективного доступу до Internet, реалізації хосту. Викладені питання пов’язані із застосуванням «хмари» і хмарних обчислень. Як приклади практичного використання на підприємствах розглянуто забезпечення безперервності бізнесу у вигляді рішення прикладних задач для невеликих компаній: Запропоновано матеріал по технічному обслуговуванню та елементи пошуку та усуненню несправностей обладнання. Для студентів-бакалаврів і практичних працівників.
Microsoft Office Project Professional 2007. Управление проектами: Практическое пособие
Автор:
Гультяев А.К.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
43.36 Мб
Тип документу:
Книга
Книга посвящена описанию работы с локализованной версией последнего пакета MS Project 2007 – инструмента, предназначеного для автомвтизации управления проектами. Реализованные в нем принципы позволяют не только использовать разработанные ранее и проверенные временем методы, но и сформировать в организации стиль управления, сводящий к минимуму вероятность неблагоприятного развития событий при работе над проектами различного уровня сложности.
АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА. 6-Е ИЗДАНИЕ
Автор:
Таненбаум Э., Остин Т.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
19.69 Мб
Тип документу:
Книга
Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного специалиста в области информационных технологий, писателя и преподавателя, выходящая уже в шестом издании, посвящена структурной организации компьютера. В ее основе лежит идея иерархической структуры, в которой каждый уровень выполняет вполне определенную функцию. В рамках этого нетрадиционного подхода подробно описываются цифровой логический уровень, уровень архитектуры команд, уровень операционной системы и уровень языка ассемблера. Книга рассчитана на широкий круг читателей: как на студентов, изучающих компьютерные технологии, так и на тех, кто самостоятельно знакомится с архитектурой компьютера.

Бібліотека


Переглядів: 56 665
^