Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Комп'ютерних наук

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

КІНЦЕВІ ПРИСТРОЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Автор:
ГАЙДУР Г.І. СЄРИХ С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.11 Мб
Тип документу:
Книга
Загальним показником рівня розвитку цивілізації є зростання виробництва, споживання і накопичення інформації у всіх галузях людської діяльності. Життя людини її навчання, робота, побут неодмінно пов'язані з отриманням, накопиченням і обробкою інформації. На сьогодні виконання цих функцій не обходиться без допомоги комп'ютерів. Зберігання даних, написання і оформлення документів, виконання розрахунків, малюнків, складання графіків, таблиць, розкладів, створення презентацій у всьому цьому людині допомагає комп'ютер і для тих хто володіє цим інструментом - допомагає успішно.
Побудова SDN мереж
Автор:
Гніденко М.П., Вишнівський В.В., Ільїн О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
22.67 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику системно викладено теоретико-методичні та практичні аспекти побудови программно-конфігуровних мереж SDN (Software-Defined Networks). Значна увага приділяється розгляду порядку розгортання, налаштування та використання основних елементів мереж SDN: контролера HP VAN SDN, Навчальний посібник призначено для студентоа, аспірантів і викладачів, які планують підготуватися до міжнародної сертифікації рівня HP Accredited Technical Associate (HP ATA) – Creating HPE Software-defined Networks.
Сучасна методика викладання у вищій школі
Автор:
Гніденко М.П., Вишнівський В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.46 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику системно викладено теоретико-методичні основи методів викладання у вищій школі. Особливістю застосування методів та методики викладання полягає у тому, що студент розглядається не як машина для запамятовування навчального матеріалу, а як складна динаміна система, яка здатна до самоорганізації та саморозвитку. Для реалізації цієї динаміки, необхідно лише створити необхідні умови для розвитку. Розвиток людини реалізується через розвиток її психіки: психічних функцій, психічних станів, психічних якостей і властивостей. Тільки таким шляхом можливо піднятися на рівень інтелектуального оволодіння змістом навчання та творчого мислення. Навчальний посібник призначено для студентоа, аспірантів і викладачів, бажають мати глибоке уявлення щодо сучасних методів викладання у вищій школі.
Конвергентна мережна інфраструктура
Автор:
Гніденко М.П., Сєрих С.О., Прокопов С.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.35 Мб
Тип документу:
Посібник
На ринку інформаційних технологій (ІТ) дуже динамічно просуває свої досягнення в області мережевих технологій компанія Hewlett-Packard (HP), в якості світового лідера виробництва мережевого обладнання для проектування, розгортання і експлуатації мереж на основі відкритих стандартів і конвергентної інфраструктури. Завдяки використанню мережевого обладнання компанії Hewlett-Packard (HP), можна істотно підвищити оперативність малого і середнього бізнесу, зменшити вимоги до обслуговування і знизити витрати на утримання ІТ-середовища.
Методи та засоби комп’ютерних ІТ
Автор:
Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І., Сєрих С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
16.08 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику викладено основи і особливості побудови настільного персонального комп’ютера (ПК), його внутрішних і зовнішніх компонентів, різновиди і особливості периферійних приладів. Розглянути поняття та проблеми, пов’язані з інформаційними ресурсами та технологіями побудови локальних та глобальних мереж в які інтегруються настільні ПК, розглянуто сучасні підходи до проектування мереж та ПК особливості їх вибору і впровадження в інформаційні системи (ІС) на підприємствах. Розглянути питання використання серверного обладнання для розгортання ІС, наприклад, віртуальних машин, захисту локальних мереж від шпигунських програм, колективного доступу до Internet, реалізації хосту. Викладені питання пов’язані із застосуванням «хмари» і хмарних обчислень. Як приклади практичного використання на підприємствах розглянуто забезпечення безперервності бізнесу у вигляді рішення прикладних задач для невеликих компаній: Запропоновано матеріал по технічному обслуговуванню та елементи пошуку та усуненню несправностей обладнання. Для студентів-бакалаврів і практичних працівників.
Microsoft Office Project Professional 2007. Управление проектами: Практическое пособие
Автор:
Гультяев А.К.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
43.36 Мб
Тип документу:
Книга
Книга посвящена описанию работы с локализованной версией последнего пакета MS Project 2007 – инструмента, предназначеного для автомвтизации управления проектами. Реализованные в нем принципы позволяют не только использовать разработанные ранее и проверенные временем методы, но и сформировать в организации стиль управления, сводящий к минимуму вероятность неблагоприятного развития событий при работе над проектами различного уровня сложности.
АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА. 6-Е ИЗДАНИЕ
Автор:
Таненбаум Э., Остин Т.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
19.69 Мб
Тип документу:
Книга
Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного специалиста в области информационных технологий, писателя и преподавателя, выходящая уже в шестом издании, посвящена структурной организации компьютера. В ее основе лежит идея иерархической структуры, в которой каждый уровень выполняет вполне определенную функцию. В рамках этого нетрадиционного подхода подробно описываются цифровой логический уровень, уровень архитектуры команд, уровень операционной системы и уровень языка ассемблера. Книга рассчитана на широкий круг читателей: как на студентов, изучающих компьютерные технологии, так и на тех, кто самостоятельно знакомится с архитектурой компьютера.
АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА. 4-Е ИЗДАНИЕ
Автор:
Э. Таненбаун
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
5.64 Мб
Тип документу:
Книга
Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного специалиста в области информационных технологий, писателя и преподавателя, выходящая уже в пятом издании, посвящена структурной организации компьютера. В ее основе лежит идея иерархической структуры, в которой каждый уровень выполняет вполне определенную функцию. В рамках этого нетрадиционного подхода подробно описываются цифровой логический уровень, уровень архитектуры команд, уровень операционной системы и уровень языка ассемблера. Книга рассчитана на широкий круг читателей: как на студентов, изучающих компьютерные технологии, так и на тех, кто самостоятельно знакомится с архитектурой компьютера.
Операційні системи
Автор:
Шеховцов В. А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
14.42 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник містить повний і систематизований виклад фундаментальних концепцій сучасних операційних систем. Розглядаються основні функції операційних систем: керування процесами, пам'яттю, файлові системи, засоби вводу-виводу, мережні засоби, забезпечення безпеки тощо. Всі теоретичні положення підкріплюються прикладами, що розкривають особливості організації операційних систем UNIX/Linux та Windows ХР. Характерною рисою даного підручника є те, що він містить детальний опис програмних інтерфейсів, необхідних прикладним програмам для доступу до засобів операційних систем. У підручнику вдало поєднано виклад теоретичних концепцій побудови операційних систем і опис особливостей практичної реалізації з прикладами коду. Розглядається специфіка використання системних викликів UNIX/Linux і функцій Win32 АРІ, наводяться численні приклади програмного коду. Книжка призначена для студентів, які навчаються за напрямом «Комп'ютерні науки» і вивчають сучасні інформаційні технології в рамках дисципліни «Системне програмування і операційні системи», а також для викладачів зазначеної дисципліни. Книжка також може бути корисна професійним програмістам і системним адміністраторам.
Современные операционные системы. 4-е издание
Автор:
Таненбаум Э., Бос Х.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
14.23 Мб
Тип документу:
Книга
Эндрю Таненбаум представляет новое издание своего всемирного бестселлера, необходимое дляпонимания функционирования современных операционных систем. Оно существенно отличается отпредыдущего и включает в себя сведения о последних достижениях в области информационных технологий. Например, глава о Windows Vista теперь заменена подробным рассмотрением Windows 8.1как самой актуальной версии на момент написания книги. Появился объемный раздел, посвященныйоперационной системе Android. Был обновлен материал, касающийся Unix и Linux, а также RAID-систем. Гораздо больше внимания уделено мультиядерным и многоядерным системам, важность которыхв последние несколько лет постоянно возрастает. Появилась совершенно новая глава о виртуализациии облачных вычислениях. Добавился большой объем нового материала об использовании ошибок кода,о вредоносных программах и соответствующих мерах защиты. В книге в ясной и увлекательной формеприводится множество важных подробностей, которых нет ни в одном другом издании.

Бібліотека


Переглядів: 53 789
^