Управління життєвим циклом організації


Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
Висвітлено теоретичні засади управління інноваційним розвитком та формування національної інноваційної системи. Обґрунтовано й розроблено підходи до управління інноваційним розвитком вітчизняних під..

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій


Переглядів: 192
^