XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Соціологія Інтернету

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Горпинич О.В., Москаленко Л.М
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.64 Мб
Тип документу:
Посібник
Розвиток нових комунікаційних технологій, зокрема Інтернету, кардинально змінює все традиційні уявлення про суспільство і громадських зв'язках. Процеси інформатизації охоплюють найрізноманітніші соціальні групи. Відбуваються зміни в політичній (різні політичні організації отримують великі можливості для донесення публіці своїх позицій і ініціатив), економічної (перерозподіляються доходи і фінансові потоки), правової (змінюються традиційні норми поведінки та закони), професійної (виникають нові професії) сферах. Основна мета даного навчального посібника - познайомити читачів з найважливішими теоретичними концепціями та практичними дослідженнями в області соціології Інтернету. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Соціологія Інтернету» та призначений для студентів вищих навчальних закладів освіти, які опанують спеціальність 054- «Соціологія»
Автор:
Чугунов А.В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.51 Мб
Тип документу:
Книга
Издание отражает результаты изучения социально-политических ориентаций российской интернет-аудитории. Содержит сравнительный анализ данных исследовательских компаний и результатов опроса экспертов, позволяющий оценить состав аудитории российского Интернета, ее информационные и электоральные предпочтения. Во втором издании существенно расширен раздел «Исследования российской аудитории Интернета», разделы «Интернет-аудитория в российских регионах» и «Политическая активность и электоральные предпочтения интернет-аудитории» дополнены результатами социологических исследований 2002 – 2003 гг.
Автор:
В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.32 Мб
Тип документу:
Підручник
В учебнике в систематической форме излагается курс социологии Интернета, или цифровой социологии — отрасли социологической науки, исследующей роль Интернета в посредничестве и содействии коммуникации и взаимодействию людей, его влияние на социальную жизнь в целом. Рассматриваются социальные и культурные процессы в виртуальной реальности, или киберпространстве, формы социальной организации, различные модели поведения и практики, обусловленные интернет-средой. Авторы анализируют предметную область, основные проблемы и перспективы развития социологии Интернета, затрагивают широкий круг вопросов, связанных с междисциплинарным подходом к изучению такого многомерного феномена, как Интернет. Для студентов, аспирантов и преподавателей факультетов журналистики, социологии, культурологии и других гуманитарных специальностей вузов.

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Новини

Всі новини

Переглядів: 5 433