Державний Університет Телекомунікацій

Теорія організації


Теория организации
Настоящий учебник представляет собой обобщенный труд в области отечественной и зарубежной теории и практики организации. Материал учебника соответствует требованиям образовательного стандарта по направлению «Менеджмент» и включает в себя не только обязательные разделы, но и дополнительный материал, углубляющий знания о современном состоянии теории организации и перспективах ее развития. Для преподавателей, аспирантов, бакалавров, специалистов и магистров вузов.
Теория организации
Учебное пособие рассматривает основные вопросы учебного курса «теория организации». В современной динамичной экономике, когда ситуация на рынках быстро меняется, большое значение придается организационным процессам, протекающим в многообразной деятельности организаций. Невозможно в современном обществе эффективно управлять организациями, не понимая их сущности и закономерностей их развития. Издание будет полезно студентам экономических специальностей высших учебных заведений, аспирантам, преподавателям, экономистам, предпринимателям.
Теорія організації
У підручнику розглядаються найважливіші аспекти теорії організації. Зокрема, розкриваються її предмет, завдання, теоретико-методологічні засади організації як системи, процесу та об'єкта управління. Висвітлено принципи і методи створення ефективної організації, організаційного проектування, формування оптимальної структури організації, забезпечення високої організаційної культури.Розкрито особливості застосування інформаційно-аналітичних технологій у діяльності організації. Підручник устаткований тестовими завданнями, питаннями для самоконтролю засвоєних знань, списком рекомендованої літератури та коротким термінологічним словником. Видання буде корисне студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, економістам, підприємцям.
Теорія організації
Розглянуто загальні поняття функціонування організації, основні процеси управління організацією, сутність організаційного проектування, узагальнено досвід проектування ефективних організацій, розглянуто підходи до побудови ефективної структури організації з використанням методів управління проектами, викладено основні положення сучасних інформаційних технологій управління організацією, теоретичні підходи до формування та практичні методи оцінювання ефективності діяльності організацій. Сформульовано навчальні цілі змістових модулів, які окреслюють навички та уміння магістрів з управління адміністративною діяльністю.Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають дисципліну Теорія організації.

Переглядів: 785
^