Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Маркетингу

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Маркетинг инноваций
Автор:
Н.А. Кухарская, Л.В. Новошинская
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
3.23 Мб
Тип документу:
Посібник
В учебном пособии глубоко изучена роль маркетинга в инновационном развитии современного общества. Системно исследованы основные виды маркетинга инноваций, а именно: внутренний и международный маркетинг инноваций; маркетинг контрактных (научных) исследований; маркетинг инноваций на предприятии; маркетинг устаревших, современных и новых технологий; стратегический маркетинг; тактический маркетинг; хайтек-маркетинг та «подрывные» инновации. Представлены основные концепции маркетинга инноваций.
Стратегічний маркетинг
Автор:
Куденко Н. В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.33 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику розглядаються сутність та сфера стратегічного маркетингу, його роль у структурі управління фірмою. Аналізуються маркетингові стратегії росту, сегментації та вибору цільового ринку, диференціації та позиціонування, конкурентні стратегії. Висвітлюються методи портфельного аналізу. Теоретичний матеріал доповнено рисунками, таблицями, конкретними прикладами, що допоможе читачам систематизувати свої знання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за фаховим спрямуванням Маркетинг, та маркетологів-практиків, які прагнуть опанувати навички стратегічного маркетингу.
Конкурентоспроможність підприємства
Автор:
Е.І. Цибульська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.45 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в сучасних умовах господарювання. За змістом навчальний посібник відповідає програмі начальної дисципліни «Конкурентоспроможність підприємства» для студентів вищих навчальних закладів України. Посібник розраховано на використання його бакалаврами, магістрами, аспірантами й викладачами вищих навчальних закладів, вищим управлінським персоналом та маркетологами підприємств, які прагнуть зрозуміти основи управління конкурентоспроможністю підприємства та перевести їх у формалізовану модель процесу управління власним бізнесом.
Конкурентоспроможність підприємства
Автор:
Р.Л. Лупак, Т.Г. Васильців
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.72 Мб
Тип документу:
Посібник
Висвітлено теоретико-методичні та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства. Розкрито функціональні основи розвитку конкурентних відносин, враховуючи інституційні чинники конкуренції та державного регулювання економіки. Охарактеризовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення діагностики, стратегічного аналізу, оцінювання ефективності формування і забезпечення конкурентних переваг та управління конкурентоспроможністю підприємства. Висвітлено аспекти програмного моделювання та реалізації соціально відповідальної політики підвищення конкурентоспроможності підприємства. Для студентів вищих навчальних закладів освіти, спеціалістів, що працюють маркетологамита менеджерами на підприємствах, фахівців органів місцевого самоврядування, які здійснюють моніторинг та регулювання конкурентних відносин між підприємствами.
Аналіз та планування маркетингової діяльності
Автор:
Дарчук В.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.84 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання організації маркетингового планування, процесу аналізу стратегічного планування, розкрита сутність системи маркетингового планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Кожний розділ має питання проблемного навчання, перелік тестових завдань для перевірки занань за розділом. Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов'язаних з закономірностями планування маркетингової діяльності на державному та регіональному рівнях, вивчення теоретико-методологічних засад формування логістичної діяльності; методичних та організаційних основ планування маркетингової діяльністі. Для студентів вузів, аспірантів, викладачів, керівників і спеціалістів організацій.
Актуальный интернет-маркетинг
Автор:
А. Воронюк, А. Полищук
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
348 Кб
Тип документу:
Книга
Вэтой книге описанные все самые главные инструменты интернет-маркетинга, которые действительно важны для продвижения вашего бизнеса. Для всех тех, кто слышал про конверсию, Google Analytics, метатеги, seo ит.д., ноне знает, как ими пользоваться, чтобы получать прибыль, Антон Воронюк иАлександр Полищук описали иобъяснили самые важные методы работы винтернет-маркетинге. Получился экспресс-курс для молодых интернет-маркетологов ссамыми эффективными маркетинговыми приемами. Книга также ответит намногие актуальные вопросы. Например, зачем нужен компоновщик ссылок? Какой выбрать формат для контента? Как сделать так, чтобы ваш сайт оказался напервых позициях поисковика? Сколько раз нужно упомянуть ключевое слово втексте, чтобы целевые пользователи нашли вас? Как управлять репутацией иработать снегативом? Скакими задачами помогает справиться контекстная реклама? Эта книга для тех, кто хочет улучшить свой интернет-бизнес итех, кто только начинает строить онлайн-карьеру.
Маркетинг: практикум. Частина II
Автор:
Плахотнікова Л.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.45 Мб
Тип документу:
Посібник
Методичний посібник ставить за мету допомогти студенту та викладачу, ефективніше використовувати матеріали курсу «Маркетинг», оскільки містить різноманітні практичні завдання, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасного маркетингу. Посібник містить програмний матеріал за темами, що входять до курсу лекцій дисципліни «Маркетинг». Кожна тема включає стислий зміст, план практичного заняття, питання для обговорення, завдання для виконання самостійної роботи (кейси, ситуаційні завдання), тести, питання для самоперевірки, задачі та приклади їх вирішення, рекомендовану літературу, які стимулюють інтерес студента до вивчення дисципліни, а викладач може використовуючи їх урізноманітнюючи практичні та семінарські заняття. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов’язана з маркетингом.
Маркетингові технології управління Інтернет-проектами
Автор:
Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.39 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання провадження маркетингових технологій в управлінні Інтернет-проектами; вивчення загальних принципів проектного менеджменту і маркетингу в Інтернеті; отримання навичок з розробки сайту та використання маркетингових інструментів для його просування та оцінки ефективності. Висвітлено питання використання Social Media Marketing в просуванні Інтернет-проектів та монетизації Інтернет-проекту й оцінки його ефективності. Кожний розділ має питання проблемного навчання, список літератури за розділом. Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов'язаних з використанням маркетингових Інтернет-технологій; практичними навичками розробки стратегії створення та просування Інтернет-проекту; використання інструментів маркетингу для просування продукції в мережі Інтернет; оцінки конкурентів та формування концепції власного Інтернет-проекту; використання веб-аналітики, методів пошукової оптимізації (SEO оптимізації) та технічної оптимізації сайту; використання соціальних мереж та месенджерів Telegram, Viber, WhatsApp та Skype в управлінні; обирати методи монетизації Інтернет-проектів та оцінювати ефективність проектів. Для студентів вузів, аспірантів, викладачів, керівників і спеціалістів організацій.
Сучасні види маркетингу
Автор:
Виноградова О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
9.87 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику комплексно розглянуто сучасні маркетингові концепції та можливості використання нестандартних (нетрадиційних) підходів до маркетингової діяльності компаній на ринку. У посібнику доведено затребуваність сучасних видів маркетингу; ідентифіковано ситуації, в яких слід застосовувати нестандартні методи маркетингу; надано історію виникнення, особливості, технології управління просуванням і механізми впливу на споживачів за допомогою інструментів латерального, подієвого, сенсорного, сарафанного, вірусного, партизанського та нейромаркетингу. Кожний розділ містить ситуації, ділові ігри, питання для обговорення, тематику дискусій, тести, та рекомендовану літературу, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасних видів маркетингу. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов’язана з маркетингом.
Маркетинговий менеджмент. Ч. 2 «Організація офісної діяльності»
Автор:
Виноградова О.В., Крижко О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.78 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник забезпечує студентів основними відомостями про специфіку управлінської діяльності офісу як особливого роду адміністративного центру, що виконує комплекс послуг інформаційного, консультаційного, комунікативного та іншого характеру, а також навчає їх практично використовувати отримані знання, які надалі дозволять їм здійснювати ефективну діяльність щодо створення та організації роботи офісів на сучасному рівні, що забезпечує досягнення успішних результатів в обраній сфері бізнесу. У посібнику висвітлено низку питань стосовно розвитку офісу та ідей щодо управління його діяльністю, інформаційно-документаційного забезпечення бізнес-процесів та бізнес-комунікацій, налагодження стосунків серед колег, організації праці офіс-менеджера, професійної етики і поведінки співробітників у конфліктних ситуаціях. Навчальний посібник ґрунтується на матеріалах підручників і навчальних посібників з теорії та практики офісного менеджменту, організації роботи офісів провідних компаній світу відомих вітчизняних та зарубіжних авторів, монографічних та періодичних виданнях, Інтернет - видань. Призначається студентам і магістрам, аспірантам, викладачам а також може бути корисним широкому колу офіс-менеджерів, секретарів.

Бібліотека


Переглядів: 38 639
^