Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Маркетингу

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Економіка телекомунікацій
Автор:
В.М. Орлов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
961 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено ключові аспекти економічної діяльності підприємств (операторів) сфери телекомунікацій України у сучасних умовах. Розглянуто характерні риси та значення сфери телекомунікацій в економіці країни; розкрито сутність управління підприємством та основи державного регулювання діяльності підприємств сфери телекомунікацій; особливості, склад, характеристика послуг; склад та використання виробничих ресурсів телекомунікаційних підприємств; формування та розподіл фінансових результатів їх діяльності. Висвітлюються питання ефективності, інноваційної та інвестиційної діяльності,ризику та конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів сфери телекомунікацій. Рекомендовано студентам ВНЗ, що навчаються за напрямом «Телекомунікації». Буде корисним управлінському персоналу та фахівцям служб операторів телекомунікацій, викладачам та аспірантам технічних спеціальностей.
Управлінський консалтинг
Автор:
Л.Є. Довгань, І.П Малик, Н.В.Семенченко, І.М.Крейдич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.15 Мб
Тип документу:
Посібник
Навальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент і бізнес-адміністрування» освітньо-кваліфікаційного степеню магістр.
Основи управлінського консультування
Автор:
Б.Г. Шелегеди
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.47 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Посібник містить понятійний апарат управлінського консультування і теоретичні основи консалтингу, класифікацію методичної бази за стадіями (етапами) консультування, а також розкриває особливості управлінського консультування на підприємствах різних галузей економіки, форм власності, масштабів і видів діяльності. Для більш повного засвоєння навчального матеріалу в посібнику після кожної теми пропонуються основні контрольні запитання і тести для поточного контролю знань. З метою наочного підкріплення теоретичних знань наводяться практичні приклади. Додаткову зручність під час вивчення та засвоєння матеріалу створює словник основних термінів, який розміщено перед викладанням кожної теми. Посібник призначено для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, керівників та спеціалістів компаній, що здійснюють консультування з питань управління.
Управлiння конкурентоспроможнiстю
Автор:
В.М. ГРАНАТУРОВ, І.В. ЛИТОВЧЕНКО, І. А. КОРАБЛІНОВА
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.55 Мб
Тип документу:
Книга
В учбовому посібнику викладено теоретичні та практичні питання управління конкурентоспроможністю оператора телекомунікацій. Розглянуто особливості форм прояву конкуренції на телекомунікаційному ринку України. Охарактеризовано зміст та основні етапи процесу управління конкурентоспроможністю оператора телекомунікацій. Значну увагу приділено питанням визначення факторів та критеріїв, які впливають на рівень конкурентоспроможності операторів телекомунікацій, методам оцінки рівня конкурентоспроможності операторів телекомунікацій, особливостям розробки та реалізації стратегій та програм його підвищення. Для студентів економічних спеціальностей вищих учбових закладів, які здійснюють підготовку фахівців для галузі зв'язку. Посібник може бути корисним також управлінському персоналу та фахівцям маркетингових служб операторів телекомунікацій, викладачам та аспірантам економічних спеціальностей.
Економіка телекомунікацій
Автор:
В.М. Орлова
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
961 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено ключові аспекти економічної діяльності підприємств (операторів) сфери телекомунікацій України у сучасних умовах. Розглянуто характерні риси та значення сфери телекомунікацій в економіці країни; розкрито сутність управління підприємством та основи державного регулювання діяльності підприємств сфери телекомунікацій; особливості, склад, характеристика послуг; склад та використання виробничих ресурсів телекомунікаційних підприємств; формування та розподіл фінансових результатів їх діяльності. Висвітлюються питання ефективності, інноваційної та інвестиційної діяльності,ризику та конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів сфери телекомунікацій. Рекомендовано студентам ВНЗ, що навчаються за напрямом «Телекомунікації». Буде корисним управлінському персоналу та фахівцям служб операторів телекомунікацій, викладачам та аспірантам технічних спеціальностей.
Інтернет- маркетинг
Автор:
І. Л. Литовченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.3 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальній посібник розроблений для підготовки студентів спеціальності “Маркетинг”. Систематизовані теоретичні уявлення про Інтернет-маркетинг, розглядаються концепція та методологія Інтернет-маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, розподілу та комунікацій в Інтернеті. Наведені питання щодо самоконтролю знань студентів, тесті та завдання для самостійної роботи, які булі розроблені спільно з кандидатом економічних наук Ботушан М. І. та викладачем Шкурупскою І. О. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців.
Електронний бiзнес
Автор:
Федишин І.Б.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
989 Кб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
У опорному конспекту лекцій автори розглядають ключові теоретичні і практичні питання організації електронного бізнесу, інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Інтернет, сфери та основні принципи ведення електронного бізнесу, дають характеристику основних форм і видів електронних платежів. Посібник можуть використовувати учні, студенти і викладачі при вивченні дисципліни «Електронний бізнес». Посібник корисний для підвищення кваліфікації у сфері електронного бізнесу комерсантів-практиків.
Електронний бізнес
Автор:
О. О. ЗАЙЦЕВА, І. М. БОЛОТИНЮК
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.69 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику автори розглядають ключові теоретичні і практичні питання організації електронного бізнесу, інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Інтернет, сфери та основні принципи ведення електронного бізнесу, дають характеристику основних форм і видів електронних платежів. Висвітлено питання аналізу ефективності електронного бізнесу та його нормативно-правового забезпечення. Також у посібнику містяться практичні приклади, присвячені питанням бізнесу, маркетингу та реклами з використанням новітніх комп’ютерних технологій у мережі Інтернет. Посібник можуть використовувати учні, студенти і викладачі при вивченні дисципліни «Електронний бізнес». Посібник корисний для підвищення кваліфікації у сфері електронного бізнесу комерсантів-практиків.
Маркетинг
Автор:
Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.55 Мб
Тип документу:
Посібник
Книга знайомить читачів з основами маркетингу. У ній розглядаються такі складові маркетингової діяльності підприємства (організації), як маркетингове середовище, маркетингова інформація та маркетингові дослідження, сегментування, вибір цільового ринку і позиціювання, товарна й цінова політика, політика розподілу, маркетингові комунікації та організація маркетингової діяльності на підприємстві. За своїм змістом посібник відображає сучасні світові підходи у галузі маркетингу, особливості маркетингової діяльності в Україні. Книга – інформативна, дійсно цікаво написана. Автор викладає матеріал живою, легкою мовою. Посібник читається із задоволенням. Для студентів, які вивчають дисципліну «Маркетинг». Книга може бути корисною всім, хто цікавиться проблемами маркетингу.
Маркетинг
Автор:
Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.55 Мб
Тип документу:
Посібник
Книга знайомить читачів з основами маркетингу. У ній розглядаються такі складові маркетингової діяльності підприємства (організації), як маркетингове середовище, маркетингова інформація та маркетингові дослідження, сегментування, вибір цільового ринку і позиціювання, товарна й цінова політика, політика розподілу, маркетингові комунікації та організація маркетингової діяльності на підприємстві. За своїм змістом посібник відображає сучасні світові підходи у галузі маркетингу, особливості маркетингової діяльності в Україні. Книга – інформативна, дійсно цікаво написана. Автор викладає матеріал живою, легкою мовою. Посібник читається із задоволенням. Для студентів, які вивчають дисципліну «Маркетинг». Книга може бути корисною всім, хто цікавиться проблемами маркетингу.

Бібліотека


Переглядів: 29 654
^