Кафедра Маркетингу


Інформаційні системи та технології
Навчальний посібник містить теоретичні відомості з основ розробки і використання інформаційних систем та технологій: принципів побудови сучасних баз даних та систем управління базами даних, організаці..
Операційний менеджмент
Систематично викладені теоретичні, методичні та практичні аспекти операційного менеджменту.
Самоменеджмент. Практическое руководство
Книга посвящена профессиональному саморазвитию человека. В ней представлены техники формирования навыков тайм-менеджмента, приня­тия эффективных решений, управления поведением сотрудников в коллек..
Самоменеджмент. Учебное пособие
Актуальность изучения проблем самоменеджмента определена огромной загруженностью руководителей и специалистов, постоянными стрессовыми ситуациями, возникающими в связи с зтим в их работе. Курс самомен..
Поведінка споживачів
Викладено теоретико-методологічні основи кількісних і якісних досліджень поведінки індивідуальних і організаційних споживачів, а також маркетингового впливу на неї. Містить велику кількість прикладів ..
Маркетингова цінова політика
У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики. Розглянуто теоретико-прикладні положення формування механізмів ціноутворення т..
Маркетинговий менеджмент
Навчальний посібник складено відповідно до програми дисципліни «Маркетинговий менеджмент». Розглянуто теоретичні та методичні основи управління маркетингом. Містить інформацію з усього ком..
Маркетингова товарна політика
У посібнику розкрито механізм здійснення товарної політики підприємств маркетингової орієнтації. Розглянуто основні питання однієї зі складових маркетингового комплексу - товару. Наведено загальні пон..
Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій
У пропонованому курсі лекцій викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її цілі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування. Розглянуто рекламу як основний..
Менеджмент якості та елементи системи якості
У підручнику розглянуто основні теоретичні положення менеджменту якості, сформовані на основі аналізу результатів наукових досліджень вітчизняних і закордонних авторів, узагальнення міжнародного досві..

Бібліотека


Переглядів: 21 776
^