Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Маркетингу

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Аналіз та планування маркетингової діяльності
Автор:
Дарчук В.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.84 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання організації маркетингового планування, процесу аналізу стратегічного планування, розкрита сутність системи маркетингового планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Кожний розділ має питання проблемного навчання, перелік тестових завдань для перевірки занань за розділом. Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов'язаних з закономірностями планування маркетингової діяльності на державному та регіональному рівнях, вивчення теоретико-методологічних засад формування логістичної діяльності; методичних та організаційних основ планування маркетингової діяльністі. Для студентів вузів, аспірантів, викладачів, керівників і спеціалістів організацій.
Маркетинг: практикум. Частина II
Автор:
Плахотнікова Л.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.45 Мб
Тип документу:
Посібник
Методичний посібник ставить за мету допомогти студенту та викладачу, ефективніше використовувати матеріали курсу «Маркетинг», оскільки містить різноманітні практичні завдання, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасного маркетингу. Посібник містить програмний матеріал за темами, що входять до курсу лекцій дисципліни «Маркетинг». Кожна тема включає стислий зміст, план практичного заняття, питання для обговорення, завдання для виконання самостійної роботи (кейси, ситуаційні завдання), тести, питання для самоперевірки, задачі та приклади їх вирішення, рекомендовану літературу, які стимулюють інтерес студента до вивчення дисципліни, а викладач може використовуючи їх урізноманітнюючи практичні та семінарські заняття. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов’язана з маркетингом.
Маркетингові технології управління Інтернет-проектами
Автор:
Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.39 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання провадження маркетингових технологій в управлінні Інтернет-проектами; вивчення загальних принципів проектного менеджменту і маркетингу в Інтернеті; отримання навичок з розробки сайту та використання маркетингових інструментів для його просування та оцінки ефективності. Висвітлено питання використання Social Media Marketing в просуванні Інтернет-проектів та монетизації Інтернет-проекту й оцінки його ефективності. Кожний розділ має питання проблемного навчання, список літератури за розділом. Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов'язаних з використанням маркетингових Інтернет-технологій; практичними навичками розробки стратегії створення та просування Інтернет-проекту; використання інструментів маркетингу для просування продукції в мережі Інтернет; оцінки конкурентів та формування концепції власного Інтернет-проекту; використання веб-аналітики, методів пошукової оптимізації (SEO оптимізації) та технічної оптимізації сайту; використання соціальних мереж та месенджерів Telegram, Viber, WhatsApp та Skype в управлінні; обирати методи монетизації Інтернет-проектів та оцінювати ефективність проектів. Для студентів вузів, аспірантів, викладачів, керівників і спеціалістів організацій.
Сучасні види маркетингу
Автор:
Виноградова О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
9.87 Мб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику комплексно розглянуто сучасні маркетингові концепції та можливості використання нестандартних (нетрадиційних) підходів до маркетингової діяльності компаній на ринку. У посібнику доведено затребуваність сучасних видів маркетингу; ідентифіковано ситуації, в яких слід застосовувати нестандартні методи маркетингу; надано історію виникнення, особливості, технології управління просуванням і механізми впливу на споживачів за допомогою інструментів латерального, подієвого, сенсорного, сарафанного, вірусного, партизанського та нейромаркетингу. Кожний розділ містить ситуації, ділові ігри, питання для обговорення, тематику дискусій, тести, та рекомендовану літературу, які сприяють творчому осмисленню теоретичних основ і засвоєнню прикладного інструментарію сучасних видів маркетингу. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов’язана з маркетингом.
Маркетинговий менеджмент. Ч. 2 «Організація офісної діяльності»
Автор:
Виноградова О.В., Крижко О.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.78 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник забезпечує студентів основними відомостями про специфіку управлінської діяльності офісу як особливого роду адміністративного центру, що виконує комплекс послуг інформаційного, консультаційного, комунікативного та іншого характеру, а також навчає їх практично використовувати отримані знання, які надалі дозволять їм здійснювати ефективну діяльність щодо створення та організації роботи офісів на сучасному рівні, що забезпечує досягнення успішних результатів в обраній сфері бізнесу. У посібнику висвітлено низку питань стосовно розвитку офісу та ідей щодо управління його діяльністю, інформаційно-документаційного забезпечення бізнес-процесів та бізнес-комунікацій, налагодження стосунків серед колег, організації праці офіс-менеджера, професійної етики і поведінки співробітників у конфліктних ситуаціях. Навчальний посібник ґрунтується на матеріалах підручників і навчальних посібників з теорії та практики офісного менеджменту, організації роботи офісів провідних компаній світу відомих вітчизняних та зарубіжних авторів, монографічних та періодичних виданнях, Інтернет - видань. Призначається студентам і магістрам, аспірантам, викладачам а також може бути корисним широкому колу офіс-менеджерів, секретарів.
Електронний бізнес
Автор:
Виноградова О.В., Дрокіна Н.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.97 Мб
Тип документу:
Посібник
У посібнику розглядаються ключові теоретичні й практичні питання організації електронного бізнесу, інструментарій електронної комерції на базі глобальної мережі Інтернет, сфери та основні принципи ведення електронного бізнесу, дають характеристику основних форм і видів електронних платежів. Висвітлено питання аналізу ефективності електронного бізнесу та його нормативно правового забезпечення. Кожний розділ має питання проблемного навчання, перелік тестових завдань для перевірки занань за розділом. Навчальний посібник дозволяє системно набувати навичок, пов'язаних з використанням технологій доступу до мережі Інтернет; практичними навичками використання локальної мережі колективного доступу до Інтернет та віддаленого модемного доступу через комутаційний або виділений телефонний канал; інструментів маркетингу для просування продукції в мережі Інтернет; можливістю оцінювати конкурентів та обирати набільш ефективні засоби електронного маркетингу та формувати концепцію власного сайту та вибір оптимальних інструментів електронної реклами. Для студентів вузів, аспірантів, викладачів, керівників і спеціалістів організацій.
Групова динаміка та комунікації
Автор:
Виноградова О.В., Євтушенко Н.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.47 Мб
Тип документу:
Посібник
В навчальному посібнику «Групова динаміка і комунікації» представлено узагальнені основи теоретичного дослідження і практичного досвіду. Розглянуто особливі навички особистості з питань: успішної адаптації до нового колективу, вмілого керування своїм часом та стресами, запобігання конфліктним ситуаціям, ефективного вирішення завдань між учасниками команди, усвідомлення своєї ролі у житті, відкриття здатностей до самоконтролю і самокорекції своєї особистості. Охарактеризовано зміст та основні етапи процесу управління групами, особливості динаміки розвитку групи і команди. Виявлені соціально-психологічні ефекти групової роботи та галузеві особливості ефективної командної діяльності. Значну увагу приділено питанням щодо формування навичок відповідних професійних і особистісних компетенцій, пов'язаних з ефективною побудовою групової роботи і комунікацій в професійному контексті; отримання практичних навичок застосування методів діагностики і управління груповою динамікою в групових і командних видах професійної взаємодії; розробки комунікативної компетентності для ефективної професійної діяльності. Посібник може бути корисним управлінському персоналу та фахівцям маркетингових служб підприємств, викладачам та аспірантам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Економіка телекомунікацій
Автор:
В.М. Орлов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
961 Кб
Тип документу:
Посібник
У навчальному посібнику викладено ключові аспекти економічної діяльності підприємств (операторів) сфери телекомунікацій України у сучасних умовах. Розглянуто характерні риси та значення сфери телекомунікацій в економіці країни; розкрито сутність управління підприємством та основи державного регулювання діяльності підприємств сфери телекомунікацій; особливості, склад, характеристика послуг; склад та використання виробничих ресурсів телекомунікаційних підприємств; формування та розподіл фінансових результатів їх діяльності. Висвітлюються питання ефективності, інноваційної та інвестиційної діяльності,ризику та конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів сфери телекомунікацій. Рекомендовано студентам ВНЗ, що навчаються за напрямом «Телекомунікації». Буде корисним управлінському персоналу та фахівцям служб операторів телекомунікацій, викладачам та аспірантам технічних спеціальностей.
Управлінський консалтинг
Автор:
Л.Є. Довгань, І.П Малик, Н.В.Семенченко, І.М.Крейдич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.15 Мб
Тип документу:
Посібник
Навальний посібник до вивчення дисципліни «Управлінський консалтинг» для студентів спеціальності 073 «Менеджмент і бізнес-адміністрування» освітньо-кваліфікаційного степеню магістр.
Основи управлінського консультування
Автор:
Б.Г. Шелегеди
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.47 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Посібник містить понятійний апарат управлінського консультування і теоретичні основи консалтингу, класифікацію методичної бази за стадіями (етапами) консультування, а також розкриває особливості управлінського консультування на підприємствах різних галузей економіки, форм власності, масштабів і видів діяльності. Для більш повного засвоєння навчального матеріалу в посібнику після кожної теми пропонуються основні контрольні запитання і тести для поточного контролю знань. З метою наочного підкріплення теоретичних знань наводяться практичні приклади. Додаткову зручність під час вивчення та засвоєння матеріалу створює словник основних термінів, який розміщено перед викладанням кожної теми. Посібник призначено для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, керівників та спеціалістів компаній, що здійснюють консультування з питань управління.

Бібліотека


Переглядів: 36 294
^