Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Комп'ютерної інженерії

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Современные операционные системы
Автор:
Таненбаум Е., Бос Х.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
14.23 Мб
Тип документу:
Книга
Ендрю Таненбаум представляє нове видання свого всесвітнього бестселера, необхідне для розуміння функціонування сучасних операційних систем. Воно суттєво відрізняється від попереднього і включає в себе відомості про останні досягнення в області інформаційних тех- нологій. Наприклад, глава про Windows Vista тепер замінена докладним розглядом Windows 8.1 як найактуальнішою версії на момент написання книги. З'явився об'ємний розділ, присвячений операційній системі Android. Був оновлений матеріал, що стосується Unix і Linux, а також RAID-систем. Набагато більше уваги приділено мультиядерність і багатоядерним системам, важливість яких в останні кілька років постійно зростає. З'явилася зовсім нова глава про віртуалізації і хмарні обчислення. Додався великий обсяг нового матеріалу про використання помилок коду, про шкідливі програми і відповідні заходи захисту. У книзі в ясній і захоплюючій формі наводиться безліч важливих подробиць, яких немає в жодному іншому виданні.
Бездротові телекомунікаційні мережі
Автор:
Steve Rackley
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.35 Мб
Тип документу:
Книга
БТМ є перспективною областю науки і техніки, вичерпний огляд якої представлений в даній книзі. У ній дано теоретичне обгрунтування різних технічних рішень і пропонуються рекомендації щодо їх практичного впровадження; описуються стандарти, розроблені для БТМ, організації бездротових мереж і ліній зв'язку, а також інших споріднених областей. Автор наводить посилання на різні додаткові джерела інформації - друковані видання та Web-ресурси. Для кращого засвоєння матеріалу в кінці кожного розділу вміщено завдання і питання для самоперевірки.
5G for the Connected World
Автор:
Devaki Chandramouli; Rainer Liebhart; Juho Pirskanen
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
22.5 Мб
Тип документу:
Книга
Книга пропонує широке висвітлення технічних аспектів РНП (з особливим урахуванням вмісту 3GPP Release 15), того, як вони надають нові послуги та чим вони відрізняються від LTE. Сюди входить інформація про потенційні випадки використання, аспекти радіо та основних мереж, розгляд спектру та послуги, що головним чином сприяють розробці та впровадженню РНП. У тексті також розглядається РНП стосовно Інтернету речей, зв'язку машиною до машини та технічних засобів, таких як LTE-M, NB-IoT та EC-GSM. У додаткових главах обговорюються нові бізнес-моделі для постачальників послуг телекомунікаційних послуг та вертикальної галузі в результаті впровадження РНП та стратегії, що можна випереджати криву. Інші теми включають: Основні характеристики нового радіозв'язку РНП, такі як описи нових форм хвиль, масивні технології MIMO та променевої форми, а також міркування спектру радіо РНП стосовно всіх можливих діапазонів Драйвери, мотивації та огляд нової системи РНП - особливо архітектури та технологій RAN (наприклад, архітектура на основі сервісу, розділення обчислювальної пам’яті та опромінення мережі) для локальних хмарних розгортань Мобільні обчислювальні машини, доступ без доступу 3GPP, фіксовано-мобільна конвергенція Детальний огляд управління мобільністю, управління сеансами та якості обслуговування РНП бачення безпеки та архітектура Справжні низькі затримки та висока надійність використання випадків та засобів, викликів та вимог (наприклад, дистанційне управління, промислова автоматизація, громадська безпека та V2X-зв’язок) Опис вимог та проблем, що пред'являються величезною кількістю пристроїв, підключених до стільникових мереж
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ТРИНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ)
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.38 Мб
Тип документу:
Періодичне видання, збірник праць
Основою розробки платформи для оптимізації процесу обліку наукового складу є необхідність використання нових електронних засобів через експоненціальне збільшення кількості інформації, необхідність її обробки та підтримання актуальності. Таке впровадження сприяє підвищенню ефективності збору актуальної інформації, а також сприяє зниженню витрат та спрощенню процедури підтримки необхідних даних.
Збірка тез 12 Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми Інформатизації»
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.19 Мб
Тип документу:
Книга
На кафедрі Комп’ютерної інженерії вийшла збірка тез ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми Інформатизації», яка відбулась 12 – 13 грудня 2018 року
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ДЕВ’ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.32 Мб
Тип документу:
Книга
Пам'ятка магістра
Автор:
Борисенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
820 Кб
Тип документу:
Книга
Для допуску до захисту випускної кваліфікаційної роботи магістр повинен надати в деканат за 10 днів до захисту (15грудня) наступні документи: 1. Пояснювальну записку до магістерської роботи, перевірену нормоконтролером, підписану: дипломником керівником завідувачем кафедри де працює керівник роботи. Об'єм пояснювальної записки складає 70-90 сторінок основного тексту (вступ, розділи, висновки) та 14 слайдів презентації. На другому слайді обов'язково вказується мета та наукова новизна магістерської роботи. На останньому слайді - список публікацій та участь у конференціях (апробація). Текст виконується на комп'ютері в редакторі Word з використанням шрифту Times New Roman розміром 14 пунктів, інтервал одинарний. З боків аркуша залишають поля: ліве - 25 мм, верхнє та нижнє - 20 мм, праве 10 мм. 2. Відгук керівника з оцінкою та підписом. 3. Рецензію на випускну кваліфікаційну роботу. Рецензент повинен бути кандидатом наук працювати на іншій кафедрі. Рецензія повинна бути з оцінкою (за 5-бальною системою) і кваліфікацією (для ІМЗ - науковий співробітник (електроніка,телекомунікації), інженер електрозв’язку, а для КІ аналітик комп’ютерних систем, науковий співробітник). 4. Залікову книжку (заповнену). Зверніть увагу на тему випускної кваліфікаційної роботи, яка повинна бути одна і та ж на титульному листі пояснювальної записки, в заліковій книжці, на бланку завдання і в наказі по університету. Зверніть увагу на правила оформлення пояснювальної записки. Особливо на оформлення титульного аркуша, таблиць, малюнків, формул, додатків, списку використаних джерел. Не забувайте перевірити орфографію. Спеціальність - 172 Телекомунікацій та радіотехніка Спеціалізація Інформаційні мережі зв’язку Спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ: распознавание, управление, принятие решений
Автор:
А.Б.Барский
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
4.27 Мб
Тип документу:
Книга
Рассматривается применение нейросетевых технологий при построении информационных и управляющих систем в науке, экономике, финансах и искусстве. Исследуются вопросы разработки нейросетей «под задачу», представления исходной и обработки выходной информации. Предлагаются простые методы обучения в статическом и динамическом режимах. Обсуждаются особенности систем принятия решений, самообучающихся управляющих систем, систем логического вывода, банковского мониторинга, безопасности, защиты информации, политического и социального прогноза.
Искусство восстановления данных
Автор:
Глеб Сенкевич
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
14.48 Мб
Тип документу:
Книга
В сфере восстановления данных отношение к посредникам совершенно разумное. Как, впрочем, и в ремонте ноутбуков и материнских плат — здесь тоже многое зависит от наличия оборудования и запчастей. В крупных городах почти обязательно найдутся опытные мастера, располагающие всем необходимым, а ведущие российские компании охотно работают с партнерами из регионов. Даже если передавать им какуюто часть работы, к которой вы пока не готовы, ценный опыт будет добавляться и в вашу копилку.
Инфраструктура кабельных сетей
Автор:
Давид Гальперович, Юрий Яшнев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
5.01 Мб
Тип документу:
Книга
Эта книга - обобщение огромного опыта авторов (за плечами одного из них - 40-летний опыт работы в кабельной промышленности, а у другого - тысячи километров проложенных кабельных сетей). Представлены результаты экспериментальных исследований, проведенных по высокоскоростным проводкам, в том числе о достижении впервые полосы частот 200 МГц для неэкранированных кабельных систем.

Бібліотека


Переглядів: 44 587
^