Оптичний зв’язок


Рефлектометрия оптических волокон
Книга являє собою посібник для інженерно-технічних працівників, які займаються будівництвом і експлуатацією волоконно-оптичних ліній зв'язку. У ній наведено характеристики оптичних імпульсних рефл..
Оптичні перспективні та проводові лінії зв’язку: Навчально методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Навчально методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації» освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр
Збірник методичних вказівок до лабораторних занять з курсу "Будівництво та монтаж ВОСП". Модуль 2. Частина 2.
У збірнику викладено методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для другої частини курсу Будівництво та монтаж ВОСП.
Вивчення та виконання рознімних і нерознімних з'єднань оптичних волокон: методичне керівництво до лабораторної роботи.
Когерентные волоконно-оптические системы передачи: учебник.
Рассмотрены состояние и тенденции развития современной когерентной волоконно-оптической связи, формирование, передача и обработка больших массивов информации, принципы построения и функционирования по..
Methodical instructions for laboratory works of discipline “Directional electric and optic communication systems” Part I.
The following methodical instructions is about the first part of the discipline “Directed electric and optic communication systems”. Methodical instructions include laboratory works which ..
Physics of optical communication. Module № 4 - Physics of optical communication. Part 2: term paper.
The following methodical guide is about section “Physics of optical communication” of physics course for telecommunications technician. Five stages allow students to learn basics of optica..

Переглядів: 12 290
^