Кафедра Телекомунікаційних технологій


ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА: Навчально-методичні вказівки з практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання
Навчально-методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації». Наведені теоретичні відомості, завдання для самостійної роботи, ..
Технічна електродинаміка: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Навчально-методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації».
Функціональні пристрої волоконно - оптичних трактів: Методичні рекомендації для практичних занять
Призначений для студентів напряму підготовки Телекомунікації” освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр. Розглянуті наступні питання:принцип дії та параметри волоконного світловоду,вимірювання т..
Оптичні перспективні та проводові лінії зв’язку: Навчально методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Навчально методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації» освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр
Структуровані кабельні системи: Навчальний посібник
Посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050903 Телекомунікації та 6.050102 Комп'ютерна інженерія
МУЛЬТИПЛЕКСНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальний посібник призначений для студентів факультету Телекомунікації. Розглядаються питання формування групового тракту системи з ЧРК; принципи побудови апаратури ЧРК; основні характеристики групо..
Навчальний посібник з дисципліни: «Високошвидкісні засоби оптичного та бездротового зв’язку»
В посібнику викладені основні принципи побудови високошвидкісних оптичних систем передачі інформації з спектральним розділенням каналів (ВОЛЗ СРК) , описані технології мультиплексування. Детально розг..
Методологія наукових досліджень: Навчальний посібник
Навчальний посібник для студентів, що навчаються за спеціальностями 8.05090102 Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення, 8.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси, 8...
СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
Розглядаються питання ідентифікації поштових відправлень із застосуванням штрихових кодів та системи радіочастотної ідентифікації
Оптичні технології в телекомунікаційних системах
Питання, що розглядаються: Пасивні пристрої для технологій оптичного зв’язку. Нові методи їх моделювання, аналізу та вдосконалення характеристик. Спектрально-селективні пристрої для демультиплек..

Бібліотека


Переглядів: 30 338
^