Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Телекомунікаційних технологій

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И ЕГО ЭКСПЛУАТИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ЛАБОРАТОРИИ КАФЕДРЫ ТТ
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
396 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА: Навчально-методичні вказівки з практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання
Автор:
Бондаренко Т.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
738 Кб
Тип документу:
Книга
Навчально-методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації». Наведені теоретичні відомості, завдання для самостійної роботи, приклади рішенні задач
Технічна електродинаміка: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
786 Кб
Тип документу:
Книга
Навчально-методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації».
Функціональні пристрої волоконно - оптичних трактів: Методичні рекомендації для практичних занять
Автор:
Меліщук І.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.32 Мб
Тип документу:
Книга
Призначений для студентів напряму підготовки Телекомунікації” освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр. Розглянуті наступні питання:принцип дії та параметри волоконного світловоду,вимірювання таких параметрів волоконного світловоду, як профіль показника заломлення, апертурний кут, числова апертура, діаметр модової плями.фізичні процеси, що відбуваються у ВС – загасання світла та дисперсія імпульсів у ВС; різні методи вимірювання загасання світла та дисперсії імпульсів у ВС та оптичних кабелях (ОК); смуги пропускання волоконного світловода.
Оптичні перспективні та проводові лінії зв’язку: Навчально методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Автор:
Манько О.О., Марков С.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.79 Мб
Тип документу:
Книга
Навчально методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Телекомунікації» освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр
Структуровані кабельні системи: Навчальний посібник
Автор:
Крилов В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.43 Мб
Тип документу:
Книга
Посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.050903 Телекомунікації та 6.050102 Комп'ютерна інженерія
МУЛЬТИПЛЕКСНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПО ВИВЧЕННЮ ДИСЦИПЛІНИ
Автор:
Лукін В.Є.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.61 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник призначений для студентів факультету Телекомунікації. Розглядаються питання формування групового тракту системи з ЧРК; принципи побудови апаратури ЧРК; основні характеристики групових повідомлень; спотворення в групових трактах систем передачі з ЧРК. Та ін..
Методи та технічні заcоби радіомоніторингу
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13.54 Мб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Основи радіомоніторингу
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.38 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник з дисципліни: «Високошвидкісні засоби оптичного та бездротового зв’язку»
Автор:
Манько О.О., Бондар В.В., Бондаренко Т.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.57 Мб
Тип документу:
Книга
В посібнику викладені основні принципи побудови високошвидкісних оптичних систем передачі інформації з спектральним розділенням каналів (ВОЛЗ СРК) , описані технології мультиплексування. Детально розглянуті функціонування та конструкції різних за призначенням видів мережних елементів з оптичними компонентами. Призначений для студентів вузів, які навчаються за напрямом «Телекомунікації»

Бібліотека


Переглядів: 43 806
^