Державний Університет Телекомунікацій

Телекомунікаційні та інформаційні мережі

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Телекомунікаційні інформаційні мережі” (Частина 1)
Автор:
Сєрих С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.43 Мб
Тип документу:
Книга
Конспект лекцій призначений для формування базових знань, необхідних для розуміння широкого кола реальних проблем у сфері телекомунікації; вивчення загальних принципів побудови телекомунікаційних та інформаційних мереж та принципів функціонування на їх базі різноманітних мережних технологій; концепції існуючих мереж зв'язку; напрямків розвитку перспективних мереж та мережних технологій, методів оптимального синтезу та аналізу мереж.Курс лекцій також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговують телекомунікаційні мережі зв'язку.
Пректирование сетей связи следующего поколения
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
4.08 Мб
Тип документу:
Книга
Уже более 20 лет прошло с тех пор, как на сетях связи России мас­ сово появились цифровые системы коммутации. Технологический ше- тевр для своего времени в начале XXI века все больше начинает напо­ минать увешанную игрушками рождественскую елку. Постоянно появляющиеся в течение последнего времени новые требования зас­ тавляю т разработчиков цифровых АТС оснашать их все новыми и но­ выми модулями. И если модуль ОКС7 в свое время органично вошел в архитектуру цифровых АТС, то модули IPOP (Internet Point of Presence), СОРМ (система оперативно-розыскных мероприятий) и т.п. являются для этой архитектуры уже обременительным грузом. Дей­ ствительно, технологический ресурс цифровых АТС практически ис­ черпан. Мало того, в условиях поступления на сети связи нового но своему характеру трафика системы коммутации, разработанные для условий телефонной сети связи обшего пользования (ТфОП), вряд ли могут функционировать эффективно.
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети
Автор:
Сосновский О.А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
8.76 Мб
Тип документу:
Книга
Курс лекций раскрывает современные тенденции развития в области компьютерных и телекомуникационных сетей.
Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколи
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
98.42 Мб
Тип документу:
Книга
Издание предназначено для студентов, аспирантов, технических специалистов, которые хотели бы получить базовые знания о принципах построения компьютерных сетей, понять особенности традиционных и перспективных технологий локальных и глобальных сетей, изучить способы создания крупных составных сетей и управления такими сетями.
Методична розробка для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”
Автор:
Гайдур Г. І., Сєрих С. О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
382 Кб
Тип документу:
Книга
В методичних рекомендаціях надано рекомендації для поглибленого вивчення дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі” за рахунок самостійної, ініціативної роботи студентів над проектуванням найбільш масових частин сучасних телекомунікаційних та інформаційних мереж – мереж доступу (МД). В процесі проектування студенти також ознайомляться з загальною проектною процедурою телекомунікаційних мереж та мережевих об’єктів.
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АБОНЕНТСЬКИХ ЛІНІЙ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ХDSL
Автор:
Гайдур Г. І., Сєрих С. О., Ільїн О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою, з навчальної дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі” (ТІМ) - циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за напрямом “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ”.У навчальному посібнику розглянуто базові принципи побудови мереж на базі технологій xDSL. Представлено функціональні схеми побудови абонентських ліній xDSL та їх різноманітні варіанти .Розглянуто різні методи кодування в технології хDSL, завдяки чому підвищується швидкість передачі та пропускна здатність мережі.
Энциклопедия WiMAX путь к 4G
Автор:
В.Вишневский
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
70.98 Мб
Тип документу:
Книга
Телекомунікаційні та інформаційні мережі: підручник.
Автор:
П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
13.04 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику системно розглянуто: принципи побудови, функціонування мереж та мережевих сегментів, механізми надання ними послуг; базові телекомунікаційні технології; динаміка розвідку мережевих концепцій. Наведено технологічні особливості і обладнання транспортних мереж, мереж доступу, інтермереж, мереж підприємств та установ. Значна увага надається мережевим стандартам й питанням коректної, професійної термінології.Для студентів вузів, які навчаються за напрямом «Телекомунікації» (Гриф МОН України від 19.12.08, № 14/18-п 2757). Може бути корисним для аспірантів і робітників підприємств зв'язку.
Проектирование телекоммуникационных сетей: учебное пособие. Часть 1. Модуль 4.1.
Автор:
Барабаш Т.Н., Соловская И.Н.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
803 Кб
Тип документу:
Книга
Учебное пособие предназначено для студентов дневной, заочной и дистанционной форм обучения бакалаврской подготовки направления “Телекоммуникации” и может использоваться для выполнения самостоятельных заданий, курсовых и дипломных проектов.
Управління послугами зв'язку: учбовий посібник
Автор:
Гранатуров В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Книга
В учбовому посібнику викладено теоретичні та практичні питання управління послугами зв'язку. Розглянуто властивості, склад та характеристики послуг зв'язку, їх роль у побудові інформаційного суспільства. Охарактеризовано зміст та основні етапи процесу управління послугами зв'язку. Значну увагу приділено особливостям галузі та їх впливу на формування системи управління якістю, систему ціноутворення, форми та методи державного регулювання в сфері надання послуг зв'язку. Для студентів економічних спеціальностей для галузі зв'язку. Посібник може бути корисним також управлінському персоналу та фахівцям маркетингових служб операторів зв'язку, викладачам та аспірантам економічних спеціальностей.

Переглядів: 17 481
^