Навчально-методичні матеріали для груп спеціальності Телекомунікації


Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова"
Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок, напрям підготовки: 6.050903 Телекомунікації(ТСМ),спеціальність: Телекомунікаційні системи та мереж, інститут: ННІТІ
Програма нормативної навчальної дисципліни "Іноземна мова"
Програма нормативної навчальної дисциплінипідготовки: бакалаврівгалузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та звязокнапряму: 6.050903 Телекомунікації(ТСМ)спеціальність: Телекомунікаційні..
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНОЗЕМНА МОВА
Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з навчальної дисципліни «іноземна мова» для студентів за напрямом підготовки напрямом підготовки 6.050903 Телекомунікації(ТСМ), спе..
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНОЗЕМНА МОВА
Галузь знань 0509 «Радіотехника, радіоелектронні апарати та зв'язок», напрям 6.050903 Телекомунікації(ТСМ), спеціальність «Телекомунікаційні системи та мережі»
ЗБІРНИК ТЕКСТІВ З ЧИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ)». Навчальний посібник для студентів технічних ВНЗ
Навчальний посібник призначено для розвитку навичок читання, перекладу, анотування, реферування аутентичних текстів технічного спрямування англійською мовою в галузі телекомунікацій та інформатизації,..
Русско - Английский словарь математических терминов.
Cловарь охватывает свыше 10000 слов и словосочетаний, наиболее часто используемых в математической литературе.
Чотиримовний словник термінів та визначень основних понять поштового зв’язку: навчальний посібник.
Терміни та визначення основних понять поштового зв’язку наведені українською, російською (Ru), англійською (En), французькою (Fr) мовами, що відповідає вимогам підготовки українських та іноземни..
Стислий словник термінів з телекомунікації (російсько-українсько-французько-англійський).
Дійсний спеціалізований віртуальний словник містить 300 термінів по телекомунікаційній техніці. Підготовка такого чотирьохмовного російсько-українсько-французько-англійського посібника викликана соціа..
Vocabulary for radio engineering and glossary of computer terms.
Додаток до навчального посібника “Telecommunication and Information Technologies” призначено для студентів 1-2-х курсів технічних факультетів ОНАЗ. Складається з 4639 термінів та 186 скоро..
Post and mail: навчальний посібник.
Навчальний посібник призначений для студентів 1-го курсу інституту поштового зв'зку. Посібник складається з чотирьох частин. При складанні посібника були використані аутентичні тексти з даної спец..

Переглядів: 3 758
^