Державний Університет Телекомунікацій

Кафедра Іноземних мов


Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова(за професійним спрямуванням)"
Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям 6.030601 «Менеджмент»
Програма нормативної навчальної дисципліни "Іноземна мова(за професійним спрямуванням)"
ПРОГРАМА навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму 6.030601 «Менеджмент»

Бібліотека


Переглядів: 9 058
^