Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Сучасні соціологічні парадигми: від теорії до практики

Спеціальність «Соціологія» є дуже популярною сьогодні, оскільки дає можливість для працевлаштування у таких сферах, як ринкова аналітика, організація виборчих кампаній, журналістика, психологія, управління персоналом тощо. Але для того, щоб стати справжнім фахівцем в означених сферах необхідно передусім оволодіти базовою соціологічною наукою.

Інноваційним змістом навчання в нашому Університеті передбачено, що кожен майбутній соціолог повинен розумітися у найбільш ефективних соціологічних теоріях і практиках.

Для цього з другого курсу в програму навчання запроваджено дисципліну «Сучасні соціологічні парадигми», яку викладає справжній фахівець своєї справи, доктор філософських наук, професор Ятченко Володимир Феодосійович.

Для того, щоб починаючи з другого курсу студенти були здатні проводити практичні соціологічні дослідження, вони спершу опановують сучасні соціологічні парадигми. А це формує такі важливі компетенції, як:

  • оволодіння категоріальними апаратами сучасної соціологічної науки;
  • вміння застосовувати парадигми, викладені в працях сучасних соціологів (Жан Бодрійяр, Ж. Дельоз, Дерріда, М. Фуко та інші), для аналізу соціальних процесів у сучасному світі й сучасній Україні;
  • засвоєння парадигмальних змістів та логіки побудови сучасних соціологічних теорій, що сприятиме розвитку креативних здібностей студентів;
  • здатність поєднувати в процесі аналізу сучасних соціальних процесів найкращі здобутки сучасної соціології та інших наук.

Все вищеозначене є першою, але дуже важливою сходинкою у формуванні професійної майстерності соціологів. Слід зазначити, що розвиток креативних здібностей також тісно пов'язаний з розумінням сучасних соціологічних парадигм.

Зовсім скоро, а саме 5 та 11 червня 2019 року відбудеться захист бакалаврських дипломних робіт за спеціальністю «Соціологія». Під час захисту дипломники продемонструють, як вдало їм вдалося застосувати сучасні соціологічні парадигми для проведення своїх практичних досліджень. Але вже відомо, що у кожній дипломній роботі обов’язково враховані виклики соціології  ХХІ століття.

Бажаємо нашим студентам успішного захисту!

Оцініть новину:
25

Читайте також

У відповідності до інноваційного змісту навчання, що успішно впроваджується в Державному університеті телекомунікацій, підготовка по спеціалізації поч..
Запрошуємо усіх першокурсників та тих,хто бажає почати або закріпити свої навички на реєстрацію з курсу вивчення мови програмування С++ на основі CISC..
«The key to business success lies in innovation, which in turn is born of creativity» James Goodnight «Ключ до успіху в бізнесі ..

Ключові слова

Про кафедру

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Абітурієнту

Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.

Ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ під час вступної кампанії.
Спеціалізація: Економіка підприємств IT- бізнесу

Місія програми –  сучасна фінансово-економічна підготовка фахівців, які здатні розробити та реалізувати ефективну стратегію підприємницької діяльності, у т.ч. для підприємств найбільш  динамічної та  прибуткової ІТ-сфери. Студенти  професійно володіють сучасними програмними продуктами з економічної діагностики та планування і досконало знають провідні управлінські та інформаційні технології.


Переглядів: 511
^