Державний Університет Телекомунікацій

Персональний склад - Діяльність спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03

СПИСОК
   членів спеціалізованої вченої ради
   для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
   за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
   (за видами економічної діяльності)
   в Державному університеті телекомунікацій
   Міністерства освіти і науки України

 

 1. Гудзь Олена Євгенівна (голова ради),  Державний університет телекомунікацій, завідувач кафедри менеджменту
 2. Виноградова Олена Володимирівна (заступник  голови ради),  Державний університет телекомунікацій,  завідувач кафедри маркетингу
 3. Лазоренко Лариса Вітаіївна (вчений секретар), Державний університет телекомунікацій, професор кафедри менеджменту
 4. Артеменко Віктор Олександрович,  Державний університет телекомунікацій, професор кафедри менеджменту
 5. Боняр Світлана Михайлівна, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, професор кафедри маркетингу, транспортних технологій і логістики
 6. Бурлака Григорій Григорович, Державний університет телекомунікацій, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 7. Ващенко Олександр Петрович, Державний університет телекомунікацій, заступник директора Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва, професор кафедри менеджменту
 8. Верескун Михайло Вікторович, Приазовський державний технічний університет, декан факультету інформаційних технологій
 9. Гусєва Ольга Юріївна, Державний університет телекомунікацій, завідувач кафедри економіки підприємств та соціальних технологій
 10. Зеліско Інна Михайлівна, Національний університет біоресурсів і природокористування України, професор кафедри фінансів
 11. Каїра Зоя Степанівна, Державний університет телекомунікацій, професор кафедри менеджменту
 12. Князєва Олена Альбертівна, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова,  професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління
 13. Колосок Валерія Михайлівна, Приазовський державний технічний університет, завідувач кафедри транспортного менеджменту і логістики, професор
 14. Сьомкіна Тетяна Віталіївна, Державний університет телекомунікацій,  професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 15. Апарова Оксана Володимирівна, Державний університет телекомунікацій, професор кафедри менеджменту
Переглядів: 1 806
^