XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Інформаційних систем та технологій

Загальна інформація

Навчальні дисципліни спеціальності Інформаційні системи та технології
Навчальні дисципліни спеціальності Комп'ютерні науки та інформаційні технології
Викладацький склад
Методична робота
Періодичні видання
Наукова діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Партнери кафедри
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Інноваційне навчання ІСТ
Практика, дипломування
Дистанційне навчання

Загальна інформація


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

  Переваги навчання на кафедрі Інформаційних систем та технологій


Кафедра Інформаційних систем та технологій здійснює навчання студентів за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології.

Галузь знань – 12 Інформаційні технології.

Кафедру очолює доктор технічних наук, доцент Сторчак Каміла Павлівна.

Основним напрямком спеціальності "126 - Інформаційні системи та технології" є: розробка і практичне використання інформаційних технологій з акцентом на системах Internet of things, Robotics, Cloud сервісах, Big Data.

Випускник за напрямом підготовки Інформаційні системи і технології може працювати:

 1. Фахівець з проектування та підтримки інформаційних систем та технологій (Specialist in the design and support of information systems and technologies).
 2. Технік-програміст (Technician Programmer).
 3. Аналітик даних “Інтернет речей” (IoT) (Data Analyst "Internet of Things" (IoT)).
 4. Програмістом Java Backend (Frontend Developer);
 5. Розробник IoT Python C Developer;
 6. Розробник C++ \ C# Software Developer;
 7. Програміст БД (розробник SQL);
 8. Спеціаліст DevOps Engeneer (Cloud);
 9. Архітектор інтернета речей (IoT architect).
 10. Спеціалістом по встановлюванню пристроїв та обслуговуванню обладнання.

Сфери подальшого працевлаштування:

 1. Телекомунікаційні компанії;
 2. ІТ-компанії, які впроваджують та підтримують роботу інформаційних систем підприємств;
 3. Державні та комерційні ІТ-підприємства і компанії;
 4. Банківські та фінансові установи;
 5. Органи державного управління;
 6. Проектні, конструкторські та науково-дослідницькі заклади.

 

Актуальність спеціальності 126 – Інформаційні системи та технології обумовлена попитом роботодавців на фахівців, що володіють навиками програмування та роботи з технікою, яких готує дана спеціальність.

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» дає можливість отримати достатній рівень знань щодо роботи із сучасними інформаційними системами та технологіями та знайти високооплачувану роботу в ІТ-сфері!

Компетенції роботодавців та рівень заробітної плати

Фахівець з проектування та підтримки інформаційних систем та технологій
   (рівень заробітної плати 13-15 тис. грн.)

 • створення та супровід інформаційних систем;
 • збирання інформації для моделювання предметної області проекту та вимог системи;
 • складання технічного завдання на розробку інформаційної системи;
 • розробка інформаційної системи;
 • встановлення та налаштування прикладного програмного забезпечення;
 • настройка технічного обладнання, що бере участь в роботі системи;
 • інтегрування інформаційної системи та технологій з технічним забезпеченням;
 • проведення внутрішнього тестування системи з налаштуванням параметрів;
 • ліквідація претензій користувачів системи після дослідної експлуатації;
 • виявлення та усунення помилок в процесі роботи, а також кодування ПЗ в певних рамках поставлених завдань;
 • розробка інструкцій по експлуатації та технічної документації;
 • вільне володіння технічною англійською мовою.

Технік-програміст
  (рівень заробітної плати 15-17 тис. грн.)

Аналітик даних “Інтернет речей” (IoT)
   (рівень заробітної плати 15-20 тис. грн.)

 • підтримка сучасних інформаційних систем;
 • розробка та підтримка програмного забезпечення;
 • прокладання та налаштування локальних мереж;
 • базові знання та досвід по установці системних програм;
 • налаштування IP-телефонії;
 • налаштування Wi-Fi мереж (ubiguti, tp-link);
 • сертифікати з володіння мовами Java, Python, C#, C++.
 • збір, обробка та систематизація даних, які генеруються ІоТ-рішеннями;
 • прийняття ефективних рішень на основі аналізу роботи пристроїв ІоТ;
 • проектування, розгортання та підтримка мережних сервісів;
 • моніторинг ресурсів для вирішення апаратних та програмних задач.

На кафедрі Інформаційних систем та технологій в рамках навчального плану впроваджений інноваційний зміст навчання,  який полягає в наступному:

Кафедра навчає: розробляти та підтримувати інформаційні системи та технології, для чого надає достатній рівень знань з програмування (Java, JavaScript, С++, С#, Python, Swift) та техніки (створення роботизованої техніки, 3D-пристроїв, пристроїв Інтернет речей, пристроїв на основі Arduino, IP-телефонії).

 

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів, а саме: розробка інформаційної системи, підтримка сучасних інформаційних систем, збір, обробка та систематизація даних, які генеруються ІоТ-рішеннями; прийняття ефективних рішень на основі аналізу роботи пристроїв ІоТ та ін.

Практична підготовка здійснюється за допомогою програмного забезпечення (MATLAB/Simulink, MathCad, Cisco Packet Tracer, MS Visio, Rational Rose, IT project management, Notepad++, Xcode) та обладнання (різноманітні комплектуючі Arduino для конструювання схем та написання програм до побудови складних систем, механізмів та роботів; програмовані роботи-конструктори за допомогою яких можна сконструювати декілька моделей програмованого робота, що відчиняє двері у світ науки, технології, інженерії, математики; 3D-принтери, для вивчення навиків моделювання; набори «Розумний будинок» та його комплектуючі, для вивчення технології Інтернет речей; віртуальна АТС для набуття студентами практичних навичок та вмінь, щодо роботи з сучасними системами комутації).

Практична підготовка складає 75% для того, щоб випускник оволодів практичними вміннями, чого вимагає роботодавець!

 

На кафедрі 62,5% викладачів мають вчені ступені докторів і кандидатів і 37,5% на шляху до їх отримання. Також, до навчального процесу залучаються фахівці IT-компаній для того, щоб надавати актуальну і реальну інформацію і підвищити рівень практичних знань і умінь!

На кафедрі ІСТ під керівництвом інструкторів Cisco доцента Полоневич Ольги Володимирівни та старшого викладача Тушич Аліни Миколаївни, старшого викладача Миколайчук Віри Романівни студенти отримують сертифікати Cisco Networking Academy за напрямками:

 1. «Introduction to the Internet of Everything» в рамках дисципліни «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» та «Основи інформаційних технологій».
 2. «Introduction to IoT» в рамках дисципліни «Технології Інтернет речей».
 3. «IoT Fundamentals: Connecting Things» в рамках дисципліни «Моделювання ІоТ».
 
 

Проведення практик та оплачуваних стажувань студентів проводиться в компаніях-партнерах кафедри: компанія Kyivstar, компанія Vodafone, компанія GMS, компанія Binotel компанія Pipl та ін. Під час проходження у березні 2019 року практики студенти 3го курсу реалізували стартап по створенню сенсорної мережі, за що отримали винагороду від компанії!

 
 
 
 

На 1 та 2 курсах наші студенти посилено вивчають англійську мову, а на 3 та 4 курсах англійською мовою викладаються технічні дисципліни: «Робототехніка», «Моделювання інформаційних систем», «Технологія VoIP», що надає змогу засвоїти її на міжнародному рівні В2 та бути конкурентноспроможним фахівцем.

На 1 курсі студенти вивчають дисципліну «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» в якій вони можуть налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Планом передбачається викладання дисциплін: на 1 курсі - «Групова динаміка», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямованих на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання по дисциплінам спеціальності 126 Інформаційні системи та технології наш випускник володітиме теоретичними знаннями та практичними навиками виконання вимог роботодавців, що забезпечить підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці!


Кафедра Інформаційних систем та технологій здійснює набір на 1-й, 2-й, 3-й та 5-й курси.
Є бюджетні місця!

Для вступу на 1-й курс на навчання за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології необхідно скласти ЗНО з таких предметів:

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

126 – Інформаційні системи та технології

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

За державним замовленням

За кошти фізичних або юридичних осіб

За державним замовленням

За кошти фізичних або юридичних осіб

За державним замовленням

За кошти фізичних або юридичних осіб

Укр. мова та література

Укр. мова та література

Математика

Історія України

Фізика або іноз. мова

Іноземна мова або географія

Для вступу на 2-й курс або 3-й курс на навчання за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності), ЗНО з української мови та літератури та скласти:

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

126 – Інформаційні системи та технології

За кошти фізичних або юридичних осіб

Іспит зі спеціальності

ЗНО з української мови та літератури

Для вступу в мігістратуру за спеціальністю 126 - Інформаційні системи та технології необхідно мати диплом бакалавра (будь-якої спеціальності), ЗНО з іноземної мови та скласти іспит зі спеціальності.

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

126 – Інформаційні системи та технології

За кошти фізичних або юридичних осіб

Іспит зі спеціальності

ЗНО з іноземної мови

 

Особливості вступної кампанії 2020:

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році пройде з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів індивідуального захисту. Відповідну інформацію Міністерство освіти і науки опублікувало на своєму інформаційному ресурсі про зміни в освіті під час карантину. 

Дати проведення ЗНО залежатимуть від завершення карантину. Якщо карантин завершиться до початку червня, основна сесія тестування пройде між 25 червня та 17 липня. Якщо карантин триватиме до початку серпня, ЗНО відбудеться з 17 серпня до 4 вересня. Вступна кампанія в українських університетах також відповідно зміниться.

 1. Подача заявок тільки в електронній формі. У 2020 році, вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, подаватимуть заяви тільки в електронній формі.
 2. Загальна кількість заяв - 5. Згідно з затвердженими Умовами прийому, абітурієнти матимуть можливість подати до 5-ми заяв на місця державного та регіонального замовлення на будь-які спеціальності. (Подання заяв на контракт не обмежується).
 3. Приймаються сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 та 2020 років, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з цих іноземних мов прийматимуться лише з сертифікатів зовнішнього оцінювання 2018, 2019 та 2020 років.
 4. Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі повинна складати не менше 100 балів з кожного предмету.
 5. Докладніше про Правила прийому у 2020 році на сторінці.
   

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Вступ на 1й курс по результатам ЗНО

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології

Форма навчання

Денна

Заочна

Бюджетних місць

11

-

Контрактних місць

79

30

Вартість контракту
(у 2020 році)

21000 грн.
(з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

14300 грн.
(з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

Мінімальний прохідний бал на бюджетну форму навчання у 2019 року складав 172,5!

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Вступ на базі диплома молодшого спеціаліста (після закінчення технікуму або коледжу)

Спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології

Форма навчання

Денна

Заочна

На 2й курс, контрактних місць

29

-

На 3й курс, контрактних місць

20

6

Вартість контракту
(у 2020 році)

21000 грн.
(з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

14300 грн.
(з можливістю посеместрової або помісячної оплати)

Вступ за результатами ЗНО з української мови та літератури та вступних випробувань. Програма вступних випробувань

З приводу вступу на спеціальність 126 – Інформаційні системи та технології можна звертатись до завідувача кафедри Інформаційних систем та технологій Сторчак Каміли Павлівни

(044) 249-25-42

(097) 946-08-09

КАФЕДРА ІСТ ЗАПРОШУЄ ДО НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 126-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ!

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 57 489