Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Діяльність кафедри Інформаційних систем та технологій спрямована на розвиток технічної науки, а також на підтримку співпраці між фахівцями різних галузей для обговорення інноваційних ідей, розгляду сучасних проблем інформаційного розвитку, визначення шляхів їх вирішення, обміну досвідом, обговорення проектів та пошуку нових рішень.

Наукова діяльність забезпечується науково-дослідною роботою над актуальними на сьогоднішній день темами; високим рівнем кваліфікації професорсько-викладацького складу; сучасною матеріально-технічною базою університету.

Основними видами наукової діяльності кафедри є:

 • підготовка аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук;
 • виконання науково-дослідних робіт;
 • публікації наукових статей, доповідей, тез, а також участь у наукових семінарах та конференціях;
 • робота по вдосконаленню навчального процесу та пошуку нових ефективних форм навчання.

Науково-дослідна робота

Всі викладачі кафедри беруть активну участь у виконанні науково-дослідних робіт з проблем вищої школи та техніки, публікують наукові статті в спеціалізованих журналах галузі. До роботи залучаються студенти старших курсів, а також аспіранти, закріплені за кафедрою.

На кафедрі Інформаційних систем та технологій проводиться госпрозрахункова НДР «Визначення області прийняття рішень бортового радіолокаційного датчика цілі».

Керівник проекту завідувач каф. ІСТ Сторчак Каміла Павлівна - к.т.н., доцент.

Виконавці проекту - працівники кафедри Інформаційних систем та технологій:

 • Ткаленко Оксана Миколаївна, науковий ступінь - к.т.н., посада - доцент;
 • Полоневич Ольга Володимирівна, науковий ступінь - к.т.н., посада - доцент;
 • Косенко Вікторія Романівна, науковий ступінь - к.т.н., посада - доцент.

Основні теми наукових досліджень, які проводилися на кафедрі ІСТ за останні роки:

 1. Системи активного управління чергою пакетів в мережах TCP/IP на базі нечіткої логіки.
 2. Системи автоматичного нечіткого та ПІД-регулювання потужності передавачів (АРПП) в адаптивних каналах радіозв'язку.
 3. Проектування нечітких регуляторів для радіотехнічних систем.
 4. Дослідження радіотехнічних систем зв'язку на основі інтерактивної системи MATLAB.
 5. Підвищення показників якості конвергентної мережі.

Весь педагогічний склад кафедри бере активну участь в наукових і науково-методичних конференціях за участю партнерів кафедри, що проводяться в Україні та за її межами.

Викладачі кафедри ІСТ постійно публікують наукові статті та доповіді, беруть участь в наукових конференціях і семінарах. Зокрема, за останні роки співробітниками кафедри ІСТ було видано 4 монографії, 7 навчальних посібників і понад 50 наукових статей у фахових виданнях.

Особлива увага приділяється участі в науковій роботі молодих фахівців і вчених. Кращі випускники продовжують навчання в аспірантурі і успішно захистивши дисертаційні роботи, поповнюють ряди викладачів кафедри.

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри Інформаційних систем та технологій. Студенти університету, всіх курсів, залучаються до наукової роботи в гуртку «Інтернет речей своїми руками». 

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 5 888
^