Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Наукова діяльність кафедри Інформаційних систем та технологій забезпечується:

  1. Науково-дослідними роботами над актуальними на сьогоднішній день темами, а саме:
  • «Фаззі-систeми активнoгo управління чeргoюпакeтів в мeрeжах TCP/ІP».
  • «Визначeння oбласті прийняття рішeнь бoртoвoгo радіoлoкаційнoгo датчика цілі».
  • «Рoзрoбка систeми активнoгo управління чeргoю пакeтів в мeрeжах TCP/ІP з викoристанням REM-рeгулятoрів.

2. Високим рівнем кваліфікації професорсько-викладацького складу. З початку навчального року захищена 1 докторська дисертація і прийнято 3 аспіранти на кафедру, а саме: Тушич Аліна Миколаївна, Чорна Валентина Миколаївна та Миколайчук Віра Романівна.

3. Публікаціями в фахових виданнях України та за кордоном, а також участь у міжнародних конференціях. Викладачі кафедри ІСТ постійно публікують наукові статті та доповіді, беруть участь в наукових конференціях і семінарах. До роботи залучаються студенти старших курсів, а також аспіранти, закріплені за кафедрою.

Особлива увага приділяється участі в науковій роботі молодих фахівців і вчених. Кращі випускники продовжують навчання в аспірантурі і успішно захистивши дисертаційні роботи, поповнюють ряди викладачів кафедри.

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри Інформаційних систем та технологій. Студенти університету, всіх курсів, залучаються до наукової роботи у гуртках «Інтернет речей своїми руками»; «Уроки фотошоп»,  які проводяться на кафедрі.

Викладачі кафедри ІСТ у 2017/2018 навчальному році приймали активну участь у науково-технічних конференціях, міжнародних науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-практична конференція “Інфокомунікації – сучасність та майбутнє” ОНАЗ ім.О.С. Попова, м.Одеса; Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічний розвиток в умовах євроінтеграції”, м.Чернівці; Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатизації”, ДУТ м.Київ; Міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми інформатизації” ДУТ, м. Київ; Міжнародна науково-практична конференція “Вплив глобалізації на соціально-економічний розвиток” м.Чернівці; Науково-технічна конференція студентів та молодих вчених факультету Телекомунікацій “Сучасні інфокомунікаційні технології” ДУТ, м. Київ; Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції" Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова, м.Житомир; Регіональна конференція МСЕ для країн Європи та СНГ «Цифрове майбутнє на основі 4G/5G», м.Київ.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 6 995
^