Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Навчально-науковий інститут Захисту інформації


Положення про Навчально-науковий інститут захисту інформації


Навчально-науковий інститут захисту інформації (далі - Інститут) Державного університету телекомунікацій (далі - Університету) є провідним навчальним, науковим та виховним структурним підрозділом Університету, що проводить освітню наукову та науково-методичну діяльність, пов'язану з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, магістр та доктор філософії зі спеціальності 125 Кібербезпека і має достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Навчально-науковий інститут захисту інформації проводить освітню діяльність за спеціальністю  125 Кібербезпека та спеціалізаціями:

 • «Інформаційна та кібернетична безпека» »;
 • «Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту»;
 • «Управління інформаційною безпекою».

Кафедри здійснюють підготовку (за денною та заочною формою навчання) фахівців/професіоналів вищої кваліфікації з метою забезпечення потреб виробничої, освітньої, наукової та інших сфер діяльності людини і держави в цілому.

Основний принцип підготовки фахівців на кафедрах – навчання через практику.

Увага приділяється практичній підготовці студентів у сфері захисту інформації та інформаційних технологій і систем від несанкціонованого доступу чи шкідливих впливів та управління цим захистом; захист інформації в інформаційно-комунікаційних мережах та системах, сучасні операційні системи, набувають навичок з алгоритмізації та програмування, що надає змогу вирішувати практичні завдання з організації кібернетичної безпеки

 • Кафедра «Інформаційної та кібернетичної безпека» готує фахівців з інформаційної та кібернетичної безпеки здатних створювати, оцінювати, проводити моніторинг інформаційних систем щодо виявлення та протидії ознакам стороннього кібернетичного впливу, прогнозувати їх наслідки; протидіяти несанкціонованому проникненню, створювати комплексні заходи забезпечення кібербезпеки.
 • Кафедра «Технічні системи інформаційного та кібернетичного захисту» : підготовка фахівців та професіоналів із організації захисту інформації з обмеженим доступом.
 • Кафедра «Управління інформаційною безпекою»: в поєднанні з прогресивною теоретичною і практичною підготовкою сформувати компетентного фахівця, який володіє передовими знаннями, методиками та практичними навичками виконання робіт в області управління інформаційної та кібернетичної безпекою.

Підготовлені в Інституті фахівці зі спеціальності Кібербезпека:

 1. запрошуються на роботу в організації, установи та підприємства сфери управління галузі зв'язку України, в інші міністерства та відомства, силові структури, державні комітети, де використовуються сучасні інформаційні технології, у сферу підприємницької та банківської діяльності;
 2. можуть стати провідними співробітниками служб безпеки приватних бізнесових структур, організацій та установ з іншими формами власності, служб інформаційної безпеки автоматизованих та банківських систем.

Інститут підтримує безпосередні зв'язки з профільними органами державної влади, навчальними закладами, підприємствами, організаціями та установами, зокрема Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, ВАТ "Укртелеком", Вінницьким національним технічним університетом, Київським національним університетом внутрішніх справ України, Національним університетом "Львівська політехніка", Національним авіаційним університетом, Харківським національним університетом радіоелектроніки, а також з багатьма комерційними науково-виробничими структурами,  що є провідними у галузі захисту інформації.

До 30% занять на кафедрах проводиться англійською мовою. Для викладання залучаються викладачі кафедр, які мають підтверджений рівень володіння англійською В2.

Заняття проводять досвідчені викладачі та провідні спеціалісти фірм-розробників сучасних інформаційних систем і технологій.

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ДО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Для вступу на 1-й курс на навчання за спеціальністю 125 - Кібербезпека необхідно скласти ЗНО з таких предметів:

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

За державним замовленням

За кошти фізичних та юридичних осіб

За державним замовленням

За кошти фізичних та юридичних осіб

За державним замовленням

За кошти фізичних та юридичних осіб

Укр. мова та література

Укр. мова та література

Математика

Математика

Фізика або іноземна мова

Історія України або географія

 

Для вступу на 2-й курс (денне) або 3-й курс (заочно) на навчання за спеціальністю 125 - Кібербезпека необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності) та скласти:

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

125 Кібербезпека

За кошти фізичних або юридичних осіб

Іспит зі спеціальності

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ на 2019-2020 навчальний рік

 1. Бакалавр (денна форма навчання) - 17000 грн./рік
 2. Бакалавр (заочна форма навчання) – 9800 грн./рік
 3. Магістр (денна форма навчання) – 20400 грн./рік
 4. Магістр (заочна форма навчання) – 11300 грн./рік

 

Адреса приймальної комісії: 03110 м. Київ, вул. Солом’янська, 7

Телефон (факс): (044) 2488593, 2492591

Директор інституту:  Доктор технічних наук, професор
САВЧЕНКО ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Телефон: 2492535

Адреса сайту: www.dut.edu.ua

Для завантаження інформаційного буклету натисніть тут

Переглядів: 35 187
^