Державний Університет Телекомунікацій

Управління проектами

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку
Автор:
В.А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.39 Мб
Тип документу:
Книга
Управління проектами. Навчальний посібник
Автор:
Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.75 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику авторами висвітлено технологію процесу управління та економічного обґрунтування проектів за умов невизначеності та ризику. Детально розкрито основні складові управління проектами: планування проекту, техніко-економічне обґрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, контролю та ресурсного забезпечення, особливості планування проектного бюджету. Розглянуто підходи до забезпечення вимог з якості, управління торгами, проектними ризиками, ресурсами. Приділено увагу питанням побудови та функціонування проектної команди.Посібник розроблений для опанування студентами економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» дисципліни «Управління проектами».
Управління проектами. Підручник
Автор:
Гонтарева І. В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
310 Кб
Тип документу:
Книга
Розглянуто основні етапи життєвого циклу процесу управління проектами. Подано матеріал, який дозволить оволодіти компетенціями щодо створення концепції, планування, організації виконання та контролю якості проектів. Наведено контрольні запитання, тести, практичні завдання та приклади їх вирішення. Запропоновано предметний покажчик основних термінів і основну та додаткову літературу.Рекомендовано для студентів галузей знань «Менеджмент і адміністрування» та «Економіка і підприємництво».
Project Management
Автор:
Gary R. Heerkens
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
3.56 Мб
Тип документу:
Книга
Fundamentals of Project Management
Автор:
Joseph Heagney
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Книга
This publication is designed to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter covered. It is sold with the understanding that the publisher is not engaged in rendering legal, accounting, or other professional service. If legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person should be sought.
Управління проектами
Автор:
Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.58 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни«Управління проектами», яка включена в навчальні плани підготовки магістрів напряму «Економіка і підприємництво». У ньому подано теоретичний матеріал згідно знавчальною програмою дисципліни, тестові завдання для самоконтролю знань, завдання, приклади виконання індивідуальних завдань. Розрахований на студентів напряму«Економіка і підприємництво», аспірантів економічного профілю, усіх хто цікавитьсяпроблематикою управління проектами.
Планування та аналіз проектів у галузі зв'язку: навчальний посібник.
Автор:
С.Б. Горелкіна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.18 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику надаються теоретичні, методичні та практичні питання управління проектами зв'язку в ринковій економіці. Викладаються основні особливості маркетингу проектів зв'язку. Особлива увага приділена обгрунтуванню та розрахункам показників ефективності інвестиційних проектів. Наводиться головний зміст ризику інвестиційних проектів.
Управление проектами: учебное пособие.
Автор:
Бурименко Ю.И., Бобровничая Н.С., Галан Л.В., Лебедева И.Ю.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
24.4 Мб
Тип документу:
Книга
Пособие отвечает учебной программе одноименной дисциплины образовательно-квалификационного уровня магистр по профессиональным направлениям менеджмент, экономика. Освещены все основные элементы управления проектами: базовые понятия, функции, методы, подсистемы управления проектами. Пособие содержит большое количество примеров учебного и практического характера, задания для самостоятельной работы и вопросы для самоконтроля. Предназначено для студентов, аспирантов, практических работников, занимающихся разработкой и внедрением проектов.

Переглядів: 2 529
^