Управління проектами


Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку
Управління проектами. Навчальний посібник
У навчальному посібнику авторами висвітлено технологію процесу управління та економічного обґрунтування проектів за умов невизначеності та ризику. Детально розкрито основні складові управління проекта..
Управління проектами. Підручник
Розглянуто основні етапи життєвого циклу процесу управління проектами. Подано матеріал, який дозволить оволодіти компетенціями щодо створення концепції, планування, організації виконання та контролю я..
Project Management
Fundamentals of Project Management
This publication is designed to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter covered. It is sold with the understanding that the publisher is not engaged in rendering..
Управління проектами
Підручник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни«Управління проектами», яка включена в навчальні плани підготовки магістрів напряму «Економіка і підприємництво&..
Планування та аналіз проектів у галузі зв'язку: навчальний посібник.
У навчальному посібнику надаються теоретичні, методичні та практичні питання управління проектами зв'язку в ринковій економіці. Викладаються основні особливості маркетингу проектів зв'язку. Ос..
Управление проектами: учебное пособие.
Пособие отвечает учебной программе одноименной дисциплины образовательно-квалификационного уровня магистр по профессиональным направлениям менеджмент, экономика. Освещены все основные элементы управле..

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 1 572
^