XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Наукова діяльність

Кафедра підтримує наукові зв'язки з механіко-математичним факультетом, факультетом інформаційних технологій, факультетом кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Інститутом математики НАН України, Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, з Українським науково-дослідним інститутом зв'язку, Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки, з спорідненими кафедрами університетів: Національного технічного університету України "КПІ", Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Київського торговельно-економічного університету, Національного авіаційного університету, Національного університету будівництва та архітектури, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Кафедра має договори про співпрацю з такими науковими організаціями:

 • Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;
 • Інститутом математики НАН України;
 • Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України.

На кафедрі проводиться активна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів. На даний час на кафедрі проходить підготовку  один аспірант:

 • Клюковський Дмитро Валентинович – аспірант з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2019 року. Тема дисертаційної роботи «Моделі та методи динамічної побудови запитів до баз даних з урахуванням логічних та статистичних методів» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.

Проводиться підготовка здобувача наукового ступеня доктора технічних наук:

 • Собчук В. В. – доцент кафедри вищої математики. Тема дисертації «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості інформаційних систем підприємств в умовах дестабілізації впливів». Спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В. Захист дисертації планується в 2020 році в ДУТ.

Та двох здобувачів наукового ступеня кандидата наук:

 1. Сафонова О. В. – старший викладач кафедри вищої математики, здобувач наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. У 2014 – 2017 рр. навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема дисертаційного дослідження «Геометричний зміст внутрішніх та близьких до них відображень» (спеціальність 01.01.01 – «Математичний аналіз»). Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Зелінський Ю. Б. Планується захист у 2020 році в Інституті математики НАН України за спеціальністю 01.01.01 - «Математичний аналіз».
 2. Галахов Є. М. – старший викладач кафедри вищої математики, здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 21.05.01 «Інформаційна безпека держави». Науковий керівник – проф., д. т. н. Барабаш О. В. Захист планується у 2020 році в Державному університеті телекомунікацій.

За останні 3 роки відбулося 11 захистів дисертацій, серед них:

 • докторських дисертацій - 3:

Мусієнко А. П. –28.11.19. Тема дисертації «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості бездротових сенсорних мереж на основі багатокритеріальної оптимізації» за спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В.

Лукова-Чуйко Н. В. – захист 29.11.18. Тема дисертації «Методологічні основи забезпечення функціональної стійкості розподілених інформаційних систем до кібернетичних загроз» за спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант – д.т.н., проф. Барабаш О. В.

Онищенко В. В. – захист 27.10.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Методологія управління інформаційними системами з дробовою та дискретно-неперервною динамікою» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий консультант — д.т.н., проф. Барабаш О. В.

 • кандидатських дисертацій - 8:

Шуклін Г. В. – захист 21.05.19. Спеціальність 21.05.01 «Інформаційна безпека держави». Науковий керівник – проф., д. т. н. Барабаш О. В.

Свинчук О. В. – захист 11.09.18. Тема дисертаційного дослідження «Сингулярні немонотонні функції канторівського типу та їх фрактальні властивості» за спеціальністю 01.01.01 «Математичний аналіз». Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Самойленко А. М.

Власик Г. М. – захист 22.05.2018 року. Тема дисертаційної роботи «Оцінки норм тригонометричних поліномів і поперечники класів (\psi,\beta)-диференційовних функцій» за спеціальністю 01.01.01 – «Математичний аналіз»). Науковий керівник – д. ф.-м. н., проф. Романюк А. С.

Довженко Н. М. – захист 14.12.2017 року. Тема дисертаційної роботи «Методика забезпечення достовірності інформації на основі двомірного кодування в сенсорній мережі» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.

Шевченко Г. В. – захист 12.04.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішення керівником компанії-оператора системних рішень для просування на ринку телекомунікаційних послуг на основі моделювання таргетингу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.

Дахно Н. Б. – захист 31.03.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Моделі прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі варіаційно-градієнтних методів» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.

Берназ Н. М. – захист 12.04.2016 року. Тема дисертаційної роботи «Методи та засоби підвищення функціональної стійкості корпоративних інформаційних мереж на основі інтегрування мобільної системи в мережу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Барабаш О. В.

Жебка В. В. – захист 30.06.2015 року. Тема дисертаційної роботи «Методика підвищення якості функціонування системи передачі інформації в інфокомунікаційній мережі на основі методів векторного синтезу» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології». Науковий керівник – д.т.н., проф. Козелкова К. С.

Кафедра успішно виконала науково-дослідну роботу «Розробка методики побудови оптимальних систем передачі інформації інфокомунікаційної мережі» (Державний реєстраційний номер 0115U004571, шифр «ОСПІ», ДУТ, Київ, 2017. - 130 с.).

У 2019-2020 році кафедра активно працює над двома науково-дослідними роботами:

 • «Динамічні моделі підтримки прийняття рішень для дистанційного керування безпілотними літальними апаратами на основі двокроковоговаріаційно-градієнтного методу» (Державний реєстраційний номер 0117U003774, шифр «РРБ», ДУТ, Київ, 2017 – 2019 р.);
 • «Методика формування моделі державного регулювання кібернетичної безпеки фондового ринку на основі теорії диференціальних рівнянь із запізненням» ( Державний реєстраційний номер 0118U100299, шифр "НТР", ДУТ, Київ, 2018 - 2020 р.)

Викладачі кафедри постійно публікують наукові статті, приймають участь у наукових конференціях та семінарах. Зокрема, за останній рік співробітниками кафедри було опубліковано та підготовлено до друку 48 наукові статті та тези доповідей на наукових і науково-методичних конференціях, з них 3 в закордонних виданнях і 6, що індексуються в наукометричній базі Scopus.

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють залученню студентів першого та другого курсів до науково-дослідної роботи.

У цьому напрямку продуктивно працює науковий гурток «Комп’ютерна математика» для студентів 1-2 курсів всіх спеціальностей. Керівник гуртка — кандидат фізико-математичних наук, доцент Замрій І. В. Засідання гуртка проходять в лабораторії 517.

Також щорічно проводяться математичні олімпіади, семінари, наукові конференції.

Фотографії

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
E-mail: kafedravm@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 11 406