Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Вищої математики

Кафедра підтримує наукові зв'язки з факультетом інформаційних технологій, кібернетики та механіко-математичним факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Інститутом математики НАН України, інститутом механіки, гідромеханіки, електротехніки, з Українським науково-дослідним інститутом зв'язку, Національним університетом будівництва та архітектури, Державним науково-дослідним інститутом інформатизації та моделювання економіки, з спорідненими кафедрами університетів: Національного технічного університету "КПІ", економічного, торговельного, авіаційного. Крім того, кафедра має договори з наступними науковими організаціями:

 • Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
 • Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Наукову роботу кафедра здійснює в напрямках:

 • дослідження актуальних некласичних крайових задач математичної фізики;
 • дискретні ігрові задачі з розмитими множинами для динамічних систем, що функціонують в умовах конфлікту та невизначеності;
 • стохастичні рівняння фінансової математики;
 • змішаних задач математичної фізики з застосуванням узагальнених аналітичних функцій та задач керування для систем з розподіленими параметрами;
 • застосування прикладних задач теорії випадкових графів в телекомунікаційних системах;
 • теорії функціональної стійкості інформаційних систем.

На кафедрі проводиться активна робота з підготовки науково-педагогічних кадрів. На даний час на кафедрі проходять   підготовку один докторант, шість аспірантів та один здобувач, а саме:

 • Онищенко Вікторія Валерівна ­– докторант з 01 жовтня 2014 року по 31 вересня 2017 року. Тема дисертаційної роботи «Методологія управління телекомунікаційними системами зі складною дробовою та дискретно-неперервною динамікою» за спеціальністю  12.05.02 «Телекомунікаційні системи та мережі»;
 • Зоценко Віктор Сергійович – аспірант з 01 листопада 2014 року по 31 жовтня 2017 року. Тема дисертаційної роботи «Методи забезпечення К-зв’язності графових моделей телекомунікаційних мереж на основі оптимізації їх структур» за спеціальністю  05.13.06  «Інформаційні технології»;
 • Куліковська Юлія Анатоліївна –  аспірант заочної форми навчання з 01 грудня 2013 року по 30 листопада 2017 року. Тема дисертаційної роботи «Методи оптимізації телекомунікаційних систем для забезпечення їх функціональної стійкості» за спеціальністю  01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи»;
 • Мушта Сергій Сергійович – аспірант з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Тема дисертаційної роботи «Інформаційна технологія забезпечення функціональної стійкості самоорганізующихся інформаційних мереж на основі структурної деградації та відновлення» за спеціальністю  05.13.06 «Інформаційні технології»;
 • Івану Олег Вікторович – аспірант з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Тема дисертаційної роботи «Інформаційні технології обробки повнотекстових запитів на пошук інформації в базах даних на основі нечітких формулювань» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології»;
 • Клюковський Дмитро Валентинович – аспірант з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Тема дисертаційної роботи «Моделі та методи динамічної побудови запитів до баз даних з урахуванням логічних та статистичних методів» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології»;
 • Дуан Сяо Пен – аспірант з 01 жовтня 2015 року по 30 вересня 2018 року. Тема дисертаційної роботи «Математичні моделі забезпечення функціональної стійкості самоорганізующихся телекомунікаційних мереж LTE на основі теорії випадкових графів» за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології»;
 • Шевченко Галина Володимирівна – здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертаційної роботи «Інформаційна технологія підтримки прийняття рішення керівником для виходу на ринок телекомунікаційних послуг на основі моделювання таргетингу» за спеціальністю  05.13.06 «Інформаційні технології».

За останні 10 років на кафедрі захистили кандидатські дисертації 5 науково-педагогічних працівників кафедри в 2003 році – Онищенко В.В., в 2004 році – Желнов О.Д., в 2009 році – Майсак Т.В., в 2012 році – Скубак О.М., 2013 році – Шевченко С.М., 2015 році – Жебка В.В.

Кафедра виконує три науково-дослідні роботи

 • «Методи забезпечення функціональної стійкості розподілених інформаційно-телекомунікаційних систем» (Державний реєстраційний номер 0114U000402, шифр «РІС», ДУТ, Київ, 2013 –2015 р);
 • «Оптимізація розподілу рекламного бюджету телекомунікаційного підприємства між різними інтернет-майданчиками та медіа засобами з метою максимального охоплення цільової аудиторії на основі таргетингу» (Державний реєстраційний номер 0115U004572, шифр «РРБ», ДУТ, Київ, 2015 – 2017 р.);
 • «Розробка методики побудови оптимальної системи передачі інформації інфокомунікаційної мережі» (Державний реєстраційний номер 0115U004571, шифр «ОСПІ», ДУТ, Київ, 2015 – 2017 р.).

Кафедра приймає активну участь у міжнародній діяльності, є членом консорціума провідних університетів Європи з виконання проекту TEMPUS «ENGENSEC» «Магістерська програма фахівців нового покоління з кібербезпеки», термін виконання роботи 2013-2016 рік. А доцент кафедри Лукова-Чуйко Наталя Вікторівна координатор від ДУТ у даному   проекті.

Викладачі кафедри постійно публікують наукові статті, приймають участь у наукових конференціях та семінарах. Зокрема, за останній рік співробітниками кафедри було опубліковано 52 наукових статей у фахових виданнях та прийнято участь у 85 наукових конференціях

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють залученню студентів першого та другого курсів до науково-дослідної роботи, до участі в студентських наукових конференціях, олімпіадах.

Олімпіада з вищої математики, 2014 рік

Робота під час олімпіади 26 лютого 2014 року

Кожні два роки кафедра організовує та проводить студентську наукову конференцію "Застосування вищої математики в галузі зв'язку", переможці нагороджуються грамотами ректора. В 2006 році колектив кафедри нагороджений почесною грамотою ректора за залучення студентів до наукової роботи.


ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ

Київ, ДУІКТ, 2004

 

 

Завантажити ПРАЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ (у pdf форматі) >>>


 


ІІ ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ-2006

Київ, ДУІКТ, 2006

 

 

Завантажити ПРАЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ (у pdf форматі) >>>

 


ІІІ ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ-2008

Київ, ДУІКТ, 2008

 

 

Завантажити ПРАЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ (у pdf форматі) >>>

 

 


ІV ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ-2010

Київ, ДУІКТ, 2010

 

 

Завантажити ПРАЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ (у pdf форматі) >>>

 


V ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

ЗАСТОСУВАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ В ГАЛУЗІ ЗВ'ЯЗКУ

Київ, ДУІКТ, 2012

 

 

Завантажити ПРАЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ (у pdf форматі) >>>

 

VI ЗАГАЛЬНО УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ

Праці конференції, 2014

 

 

Завантажити ПРАЦІ КОНФЕРЕНЦІЇ (у pdf форматі) >>>


Фотоматеріали конференцій, 2014 рік

    

    

    

Переглядів: 7 461
^