XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Информация о специальности

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Системного аналізу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 124, Системний аналіз за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 124, Системний аналіз на контрактній основі складає 16500 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (24 600 грн. на рік), КНЕУ (27 200 грн. на рік) та КНУ ім. Т.Шевченка (35 300 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Системного аналізу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів IBM, Oracle, Inter Systems, Lifecell, Hewlett Packard, Cisco, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Системного аналізу. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Центр Бізнес-Технологій, Інститут проблем штучного інтелекту, Центральний державний електронний архів України, Інформаційні судові системи та інших приватних та державних підприємствах і організаціях на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Преимущества обучения специальности Системный анализ в Государственном университете телекоммуникаций


специальность - 124 "Системный анализ"

отрасль знаний - 12 "Информационные технологии"

Выпускник специальности «Системный анализ» является высокооплачиваемым специалистом по информационным технологиям, который необходим практически каждому современному предприятию. Системный аналитик ставит задачи и руководит проектами по разработке программного обеспечения, внедряет и поддерживает работу информационных систем для автоматизации бизнес-процессов, анализирует информацию и обеспечивает поддержку принятия решений. Именно таких специалистов, которые объединяют основательные знания информационных технологий с умением анализа работы предприятий, не хватает на рынке труда.

В Государственном университете телекомуникаций создано уникальную практически-ориентированную программу подготовки ІТ-специалистов в отрасли системного анализа.

Преимущества обучения системных аналитиков в нашем университете:

 • мы учим тому, что реально требуют работодатели Украины, стран ЕС и США;
 • после окончания обучения Вы будете хорошо подготовленным специалистом в отрасли информационных технологий, а не «чистым теоретиком», потому что у нас на изучение ІТ дисциплин отведено 75% времени;
 • вы овладеете современыми подходами к анализу бизнес-процессов и созданию информационных систем, управлению проектами, технологиями Big Data, блокчейна, искусственного интеллекта и другими;
 • ІТ подготовка начинается уже с І курса, больше половины занятий проводится практически с использованием современных программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения;
 • практика студентов проводится в ведущих ІТ-компаниях;
 • вы получите усиленную подготовку по английскому языку, как основу профессионального общения и получения знаний в ІТ-отрасли;
 • во время обучения можно получить сертификаты ведущих ІТ компаний мира (ІВМ, Hewlett Packard, Cisco, Oracle, InterSystems Cache), что значительно расширяет возможности для трудоустройства;
 • со знаниями, полученными в ДУТ, робочее место Вам будет гарантовано, а заработная плата будет в разы вище, чем средняя зарплата в государстве.

Стоимость обучения на контракте – 7625 грн. на дневной форме обучения, 4650 грн. на заочной форме обучения за семестр.

Список конкурсных предметов

БЮДЖЕТ или КОНТРАКТ

КОНТРАКТ

1. Укр. язык и литература

2. Математика

3. Иностранный язык или Физика

1. Укр. язык и литература

2. Иностранный язык

3. История Украины или География

 

Специальность 124 «Системный анализ» имеет особую поддержку государства, поэтому при указании абитуриентом для нее приоритета 1 или 2 отраслевой и сельский коэффициент, которые увеличивают конкурсный балл, будут равными 1,02 и 1,05 соответственно, что предоставляет существенные преимущества при поступлении (до 10 дополнительных баллов).

Поступление после колледжа/техникума по результатам экзамена по специальности и ВНО украинский язык и литература:

 • дневная форма обучения:
  – на 3-й курс для выпускников ІТ-специальностей (19 мест),
  – на 2-й курс для выпускников всех других специальностей (29 мест),
 • заочная форма обучения – на 3-й курс.
 
 

Для подготовки высококвалифицированных специалистов мы разработали и внедрили в учебный процесс инновационное содержание обучения, которое обеспечивает обучение студентов тому, чему нужно и так, как нужно, в соответствии с требованиями сегодняшнего дня, теоретически и практически.

Подготовка осуществляется на основе современного развития науки и технологий и компетенций компаний-партнеров кафедры. Кафедрой системного анализа організована плодотворное сотрудничество с компаниями IBM, Oracle, Lifecell, Киевстар, ODOO Украина, Центр Бизнес-Технологий, Институтом проблем искусственного интеллекта, Центральным государственным электронным архивом Украины и другими частными и государственными предприятиями и организациями.

 

В соответствии с компетенциями работодателей, системный аналитик является постановщиком завданий, который обеспечивает выполнение требований предприятий путем разработки, внедрения ил усовершенствования ІТ-систем. Системный аналитик является не только руководителем проекта с широким мировоззрением, но и умеет разрабатывать и тестировать программное обеспечение в разных отраслях применения, проводить анализ информации с использованием современных технологий Big Data, искусственного интеллекта и др.

Выпускники специальности «Системный анализ» могут работать:

 • менеджерами проектов, аналитиками, консультантами и специалистами по качеству тестирования на предприятиях, которые специалируются по разработке и внедрению информационных систем;
 • консультантами, программистами, администраторами или аналитиками баз данных и руководителями отделов информационных технологий предприятий разных отраслей;
 • ведущими специалистами аналитических отделов предприятий и учреждений;
 • консультантами по вопросам оптимизации и интелектуализации управления бизнес-процессами (ІТ-консалтинг).

Сферы дальнейшего трудоустройства:

 • IT-предприятия, которые занимаются системной интеграцией и разработкой программного обеспечения по заказу (аутсорсинг);
 • ІТ-компании, которые внедряют и поддерживают работу информационных систем предприятий;
 • государственные и коммерческие предприятия и компании;
 • банковские и финансовые учреждения;
 • органы государственного управления;
 • предприятия телекоммуникаций;
 • силовые структуры и ведомства;
 • проектные, конструкторские и научно-исследовательские учреждения.

Средний уровень зарплат по ключевым вакансиям системного аналитика на Украине составляет от начальных 14 000 грн. (или 500$) до 132 000 грн. (или 4700$).

В Государственном университете телекоммуникаций создана уникальная практически-ориентированная программа подготовки специалистов по системному анализу на основе современных мировых подходов в организации обучения, актуальных требований потенциальных работодателей и передовых достижений науки и техники.

Учебный процесс на кафедре системного анализу обеспечивают 1 доктор и 5 кандидатов наук, являющимися специалистами в отрасли информационных технологий, анализа данных и построения систем поддержки принятия решений.

 
 

Программа подготовки содержит следующие основные циклы (нажмите на название для получения детальной информации):

 • Английский язык профессионального общения
углубленное изучение английського языка на протяжении всех лет обучения (на 1-2 курсе - 3 пары занятий в неделю, на 3-4-5 курсах - по всем дисциплинам, которые преподаются на кафедре, 20% занятий проводятся на английском языке)
 
 • Программирование и WEB-разработка
изучение современных технологий программирования, среди которых С++, C#, Java, PHP, JavaScript, Assembler, разработка Интернет-приложений средствами HTML 5, CSS3, Ajax, JQuery
 
 • Проектирование, разработка и тестирование информационных систем
изучаются подходы к анализу требований и проектирования информационных систем, разработки их интерфейсов, проведение тестирования программного обеспечения
 
 • Применение информационно-телекоммуникационных средств
Целью этой дисциплины является обучение будущего системного аналитика настраивать и эксплуатировать компьютерную технику, современные электронные устройства и гаджеты. Студенты учатся настраивать спутниковую связь, телевидение и Интернет, эффективно искать информацию, автоматизировать оплату коммунальных платежей, использовать электронные библиотеки и другие возможности современных информационных технологий. Это позволяет уже с первых месяцев подготовки в Университете в полной мере использовать имеющиеся устройства и программное обеспечение для эффективного обучения и в повседневной жизни
 
 • Компьютерные системы и сети
преподаются архитектура компьютеров, компьютерные сети, Интернет-технологии, операционные системы, которые изучаются в уникальных современных лабораториях от компаний Hewlett Packard та Cisco.
 
 • Базы данных и анализ информации
преподаются проектирование баз данных и знаний, современные системы управления базами данных (Oracle, MySQL, InterBase, IBM DB2, Cache), построение хранилищ данных, технологии блокчейн, OLAP – анализ, современные системы в отрасли интеллектуального анализа данных (Business Intelligence и Data Science)
 
 • Системный анализ, моделирование и поддержка прийнятия решений
изучается системный анализ и моделирование, прикладные математические методы системного анализа, технологии объектно-ориентированного анализа и UML, теория управления, построение систем поддержки принятия решений
 
 • Деловые коммуникации
овладение системными аналитиками делового профессионального общения позволит им успешно осуществлять публичные выступления, организовывать и вести переговоры, грамотно оформлять результаты своей профессиональной деятельности, вести деловую переписку и составлять организационные и управленческие документы
 
 • Экономика предприятия
преподаются основы экономических знаний, необходимых для анализа предметной области, среди которых основы экономики промышленных, торговых, телекоммуникационных и ИТ-компаний, банков, страховых компаний, основы организации учета на предприятии, логистика, анализ экономической деятельности
 
 • Принципы открытия собственного бизнеса
изучение особенностей предпринимательской деятельности в реальной бизнес-среде. Дисциплина преподается на третьем курсе и охватывает три тематических блока: организационно-правовые аспекты открытия собственной бизнес-структуры; ключовые экономические показатели, которые необходимо обосновать, чтобы собственный бизнес был прибыльным; принципы электронной коммерции и электронного деловодства. При этом студенты овладевают современными рекламными и PR-технологиями. В конце изучения курса студенты имеют на руках составленный собственноручно бизнес-план для реализации собственной бизнес-идеи.
 
 • Групповая динамика и коммуникации
дисциплина направлена на формирование навыков эффективной командной работы, оптимизации процессов взаимодействия с коллегами и будущими клиентами, управление динамикой профессионального взаимодействия, модерации групповых дискуссий и самопрезентации. Знания и навыки, полученные при изучении этой дисциплины, необходимы для координации командной работы сотрудников при выполнении IT-проекта
 
 • Управление проектами по разработке программного обеспечения
изучаются современные методы планирования и управления проектами по разработке информационных технологий, в том числе Agile, Scrum.
 
 • Менеджмент и управление персоналом
изучаются основы управления и организации работы персонала ІТ-компаний
 
 • Искусственный интеллект
преподаются основные понятия и методы искусственного интеллекта, подходы к разработке интеллектуальных информационных систем
 
 • Основы кибербезопасности
изучаются основы методологии построения защиты компьютерных систем
 
 • Облачные технологии
изучение базовых сведений о появлении, развитии и использовании технологий облачных вычислений, знакомство с моделями развертывания облаков, основными моделями предоставления услуг облачных вычислений; преимущества и риски, связанные с использованием технологий облачных вычислений, а также предпосылки по переходу на «облачную» инфраструктуру и использование «облачных» сервисов. В процессе обучения предоставляется возможность ознакомиться с существующими решениями на основе технологий облачных вычислений Hewlett-Packard
 
 • Математическая подготовка
изучаются основы высшей математики, теории вероятностей и математической статистики, случайных процессов, необходимые современному инженеру при исследовании, проектировании и внедрении информационных систем
 
 • Автоматизация бизнес-процессов предприятий
изучение методик анализа бизнес-процессов, обучение работе пользователем и разработке программного обеспечения в современных информационных системах для управления деятельностью предприятия (ERP, CRM и другие)
 

Внедрение в учебный процесс профессиональных курсов компаний-партнеров позволяет студентам специальности получить сертификаты ведущих IT-компаний мира, среди которых ІВМ, Oracle, Hewlett Packard, Cisco, InterSystems Cache. Сертификация позволяет студентам получать знания, умения и навыки, необходимые для быстрого трудоустройства на престижные IT-должности в указанных компаниях-вендорах, имея тем самым конкурентное преимущество по сравнению с другими кандидатами на эти должности.

 
 

Сотрудничество с ведущими IT-компаниями обеспечивает организацию и проведение практик и стажировок студентов в рабочих условиях на современном оборудовании с использованием самых современных программных комплексов. Выполняя задачи на практике, студенты могут продемонстрировать свой уровень подготовки потенциальному работодателю, что открывает возможности для их дальнейшего трудоустройства.

Мы готовим конкурентоспособных специалистов, владеющих современными теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, и в полной мере соответствующих потребностям рынка труда.

 

По всем вопросам касательно приведенной информации обращайтесь по телефонам кафедры
(044) 249–25–67, (095) 510-12-40
или пишите на электронный адрес: kafedra_sa@dut.edu.ua
Заведующая кафедрой Золотухина Оксана Анатольевна


ПОЛОЖЕНИЕ О КАФЕДРЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА


Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680, г. Киев,
ул. Соломенская 7, каб. 202
Тел. (044) 249–25–67, 5–67
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Страница в Facebook

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 52 291