XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Інженерії програмного забезпечення

Загальна інформація

Навчальні дисципліни
Викладацький склад
Методична робота
Наукова робота
Робота зі студентами
Матеріально-технічна база
Партнери кафедри
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Відео
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання
Дипломування

Загальна інформація

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ Інженерії програмного забезпечення

 Переваги навчання на кафедрі ІПЗ в Державному університеті телекомунікацій


Кафедра Інженерії програмного забезпечення здійснює навчання студентів за спеціальністю 121-Інженерія програмного забезпечення.

Галузь знань – 12 Інформаційні технології.

Актуальність спеціальності 121 – Інженерія програмного забезпечення обумовлена перспективністю та високим престижом майбутньої професії, оскільки готує програмістів!

На сьогодні програмісти є найбільш затребуваними фахівцями на ринку ІТ-праці, як розробники програмного забезпечення для комп’ютерних систем і телекомунікаційних мереж, та обіймають високооплачувані посади:

 • інженер-програміст (Developer/Programmer);
 • розробник веб-сайтів (Web Developer/Coder);
 • тестувальник програмного забезпечення (QA Specialist);
 • розробник баз даних (Database Developer);
 • менеджер проектів (Project manager);
 • архітектор проектів (Architects & Engineers);
 • розробник ігор (Game Developer).

Кафедрою укладені договори про співпрацю з міжнародними компаніями: Epam, CyberBionic Systematics, GlobalLogic, Infopuls,  які займають лідерські позиції на ІТ-ринку і є потенційними роботодавцями для наших випускників.

Кафедра Інженерії програмного забезпечення у відповідності до стандарту  вищої освіти та впровадженого інноваційного змісту навчання надає унікальні можливості для кожного студента:

Навчаючись на кафедрі набути основних, таких необхідних для програміста знань та вмінь для розробки та супроводу програмного забезпечення, саме для цього студенти досконало вивчають актуальних 7 мов програмування (С++, С#, Java, Python, JS, HTML, CSS), що в майбутньому дозволить створювати, тестувати та супроводжувати: програмне забезпечення для будь-якої сфери діяльності, сайти, додатки для мобільних пристроїв та ігри.

Тільки в нашому університеті розроблено, у відповідності до інноваційного змісту, унікальну систему поглибленого вивчення англійської мови протягом усіх років навчання! Оскільки левова частка замовників української IT-індустрії – це закордонні клієнти, то володіння найпоширенішою у діловому світі мовою – обов’язкове. Причому – потрібно оволодіти нею на високому рівні. Це – необхідний мінімум сьогодення.

 
 

 

Сучасна теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів. Не важливо яку мову програмування і яку платформу фахівець спочатку вибирає. Критично важливо виробити глибинне розуміння принципів інженерії, сформувати інженерне мислення. Це допоможе правильно шукати потрібну інформацію в майбутньому і формувати криву своєї кар'єри. Всі дисципліни спеціальності погоджені та рекомендовані фірмами-партнерами кафедри, враховують рекомендації ІТ-асоціації.

Лекційно-практичний формат більшості занять, що проводить кафедра, дозволяє закріплювати теоретичний матеріал зразу ж на парі та під час виконання домашніх завдань, наші студенти відпрацьовують практичні навички на лабораторних та практичних заняттях, обсяг яких в навчальному плані становить 63%.

На кафедрі 64% викладачів мають вчені ступені докторів і кандидатів та 36% на шляху до їх отримання. Також, до навчального процесу залучаються фахівці IT-компаній для того, щоб надавати актуальну і реальну інформацію, а також підвищити рівень практичних знань і умінь!

Для якісного навчання кафедра Інженерії програмного забезпечення оснащена наступними лабораторіями: №326, №310, №320, №302.

Для практичної підготовки лабораторії оснащені: комп’ютерами із cистемними блоками тонкий клієнт, які під’єднані до мережі інтернет, завдяки цьому студенти мають можливість працювати в хмарному середовищі Office 365; мультимедійною системою, що дозволяє проводити інтерактивні практичні заняття.

На кожному комп'ютері втановлено: операційну систему Ubuntu на ядрі Linux, інтегроване середовище для розробки програмного забезпечення Intellij IDEA та Microsoft Visual Studio, текстові редактори Sublime, Notepd++, Eclipse для вивчення 7 мов програмування С++, С#, Java, Python, JS, HTML, CSS, кожна з яких займає своє місце в ІТ розробці.

Встановлено програмне забезпечення:

 •  Jira та Trello для організації роботи над проектом, при командній розробці, як інструменти комунікації;
 • Axure Pro9 для створення прототипу інтерфейсу web-сайту;
 • Unity  платформа – для 3D-контента при розробці ігор;
 • InVision Studio, Figma - для створення прототипу інтерфейсу додатку для мобільних пристроїв.

Використання навчальної лабораторії дозволяє в повному обсязі забезпечити практичне навчання студента відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри.

Кафедра співпрацює з найкращими ІТ компаніями, серед яких Epam, GlobalLogic Ukraine, CyberBionic, Infopulse, що є потенційними роботодавцями для наших студентів, з якими укладені договори про співпрацю. Завдяки цій співпраці студенти кафедри мають можливість брати участь в реальних проектах, навчатись в тренінгових центрах, проходити практику (для 2, 3 та 4 курсів), тобто починаючи з 2 курсу кафедра надає кожному студенту практичну можливість зануритись у світ ІТ і побачити всі переваги майбутньої високооплачуваної роботи!

В межах навчального процесу кожен студент має можливість отримати міжнародні сертифікати про підтвердження своїх практичних знань з технологій розробки програмного забезпечення та мов програмування від компаній-партнерів кафедри CyberBionic та Cisco. Сертифікати, які отримують наші студенти, надають право отримати перше високооплачуване робоче місце, яке зможе забезпечити їх незалежне фінансове майбутнє.

На сьогодні існує єдиний шлях для досягнення успіху в ІТ-індустрії: отримання глибоких системних університетських знань та практичних навичок в ІТ компаніях.

Якщо саме цього Ви прагнете, то Запрошуємо до навчання на 121 спеціальність!

Для вступу на 1-й курс на навчання за спеціальністю 121 - Інженерія програмного забезпечення необхідно скласти ЗНО з таких предметів:

Перелік конкурсних предметів

Перший предмет

Другий предмет

Третій предмет

Українська мова (українська мова і література)

Математика

історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Ліцензійний обсяг: 120 осіб.

Обсяг державного замовлення на 2020 рік: 11 осіб на денній формі навчання.

Для вступу ТІЛЬКИ на 2-й (!) курс на навчання за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»  необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (тільки 121 спеціальність) та скласти:

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

121 «Інженерія програмного забезпечення»

За кошти фізичних або юридичних осіб

ЗНО з української мови

ЗНО з математики або історії України

Іспит зі спеціальності

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ на 2021-2022 навчальний рік

Бакалавр (денна форма навчання) ‒ 28600 грн./рік

МАГІСТРАТУРА

Для вступу на навчання в магістратуру Галузь знань – 12 Інформаційні технології, спеціальність – 121 Інженерія програмного забезпечення необхідно скласти екзамени:

Спеціальність

Перелік конкурсних предметів

121 «Інженерія програмного забезпечення»

За кошти фізичних або юридичних осіб

Іспит зі спеціальності

ЗНО з англійської мови

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ на 2021-2022 навчальний рік

Магістр (денна форма навчання) – 32400 грн./рік
 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ:

З 1 вересня 2017 року вперше розпочалась підготовка МАГІСТРІВ за напрямом Інженерія програмного забезпечення в Державному університеті телекомунікацій. Поспілкувавшись з роботодавцями, з партнерами кафедри, ми зупинились на напрямку DevOps, як основі при підготовці магістрів, оскільки сьогодні замало бути просто спеціалістом однієї галузі, все частіше і частіше необхідно розумітися у декількох сферах одночасно і вміти вправно використовувати набуті знання. Саме так з’явився новий напрямок на перетині декількох галузей, популярний сьогодні DevOps.

DevOps вважається одним із наймолодших напрямів у світі ІТ (з’явився в 2009 році), але попит на спеціалістів цього напрямку постійно зростає. Це зумовленно стрімкою динамічністю та гнучкістю проектної діяльності та необхістю швидкого реагування на оновлені потреби ринку.

Курс DevOps, які слухають магістри Інженерії програмного забезпечення, створювався завдяки співпраці кафедри Інженерії програмного забезпечення та компанії EPAM, включає наступні розділи:

 • розвиток навичок системного адміністрування (Linux, Windows); в рамках підготовки передбачено отримання сертифікату компанії Cisco, інструкторами якої є викладачі кафедри.
 • формування базових алгоритмічних знань та знання інтерпретованих мов (Python, Bush)
 • отримання навиків роботи з основними інструментами DevOps: Chef, Puppet, Ansible
 • поглиблення знань Cloud провайдерів (Amazon, Microsoft Azure).

Отже, підводячи підсумок, можна сказати, що робота у цій галузі має декілька суттєвих переваг. По-перше, це вирішення завдань широкої спеціалізації. Спеціалісти напрямку мають досить ґрунтовні знання побудови сучасної інформаційної системи. По-друге, результат діяльності є вимірним у реальних умовах життєвого циклу продукту чи послуги. І, напевно, основний фактор – це постійні вирішення нестандартних завдань, що не дозволяє перетворювати робочий процес в рутину.
 

Адреса приймальної комісії: 03110 м. Київ, вул. Солом’янська, 7
Завідувач кафедри к.т.н., доцент  Негоденко Олена Василівна
Кафедра: тел. (044) 249-25-96, E-mail: infocomipz@gmail.com
Приймальна комісія: (044) 2488593, 2492591
Адреса сайту: www.dut.edu.ua

Фотографії

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7, ауд.315 (кім. 3, 4)
тел. 249-25-96

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 685 514