Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Інженерії програмного забезпечення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ Інженерії програмного забезпечення


Всяка закінчена програмна система одразу потребує змін
М. Джексон

Галузь знань –

                   12 Інформаційні технології

Спеціальність –

                 121 Інженерія програмного забезпечення

Вперше термін «програмна інженерія (software engineering)» був використаний в 1968 році на конференції з програмної інженерії, що була організована NATO. Програмна інженерія — це застосування системного, вимірюваного підходу до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення та дослідження цих підходів, тобто застосування принципів інженерії до програмного забезпечення.

Інформатизація українського суспільства, швидка зміна інформаційних технологій, впровадження закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», яким визначається, що одним з пріоритетних напрямків розвитку на період до 2020 року є інформаційні та телекомунікаційні технології, вносять свої корективи у навчальний процес Державного університету телекомунікацій. Так, наказом Ректора від 2 лютого 2015 року була створена кафедра Інженерії програмного забезпечення, яка стає структурним підрозділом факультету Інформаційних технологій, та входить до складу навчально-наукового Інституту телекомунікацій та інформатизації.

Завідуючою кафедрою стає доктор технічних наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент Онищенко Вікторія Валеріївна.

В 2017 році на кафедрі Інженерії програмного забезпечення розпочато підготовку магістрів.

Зараз на кафедрі  навчається 359 студентів, з них: 258 – денна форма, 101 – заочна форма.

Особливістю підготовки студентів на кафедрі є комплексний підхід до створення  програмного продукту, який можна порівняти з процесом створення витвору мистецтва. Спеціаліст «Software Engineer» має бачити картину з двох сторін: проект у відповідності з загальним планом та окремі задач, необхідні для його реалізації. Він знаходить вірні комплексні розв’язки, вміє спілкуватись та розуміє клієнтів, прогнозує можливі наслідки та розподіляє задачі з  програмування у команді, тобто інженер-програміст відповідає не просто за написання коду програми, а за весь процес. 

Наші студенти вивчають дисципліни, які дозволяють отримувати знання, уміння та навички з:

 • Вимог: виявлення, аналіз, специфікація, перевірка вимог.
 • Проектування: процес визначення архітектури, складу компонентів, інтерфейсів та інших характеристик до системи.
 • Конструювання: кодування, модульне та інтеграційне тестування, відлагодження.
 • Тестування: перевірка поведінки системи на відповідність до специфікації, пошук дефектів.
 • Супроводу програмного забезпечення: поліпшення, оптимізація системи та процесів роботи з нею після вводу до експлуатації.
 • Конфігураційного керування: систематизує зміни до системи, що роблять розробники в процесі розробки та супроводу. Попереджують небажані та непередбачені ефекти.
 • Менеджменту: застосування методів та практик менеджменту для керування учасниками процесу розробки ПЗ.
 • Циклу розробки ПЗ: визначення, реалізація, оцінювання, вимірювання, керування та покращення циклу розробки ПЗ як такого.
 • Якості програмного забезпечення: відповідність програмного продукту вимогам.
 • Мов програмування та web-розробки: С++, С#, Java, Python, R, JavaScript, HTML, CSS.
 • Технологій програмування: Agile  та  Scrum
 • Мов програмування для роботи з базами даних:SQL,  MySQL

Кафедра тісно співпрацює з компанією «ЕРАМ» та «КіберБіонік Систематікс», завдяки співпраці з якими, студенти мають можливість проходити міжнародну сертифікацію, практику, брати участь у конференціях, тренінгах, що проводять компанії.

 

Запрошуємо до навчання за спеціальністю ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ!

А для цього оберіть правильні предмети ЗНО 2018:

 1. Українська мова та література
 2. Математика (не лякайтесь - 90-95% своєї роботи програмісти використовують тільки базові  математичні знання, і лише в 5-10% завдань необхідні глибокі знання математики)
 3. Іноземна мова (програміст – професія міжнародна!)  АБО Фізика (аналітичний склад розуму, цікаві задачки) – за Вашим вибором

Переглядів: 18 021
^