Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Інженерії програмного забезпечення

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ Інженерії програмного забезпечення


Всяка закінчена програмна система одразу потребує змін
М. Джексон

Кафедра Інженерії програмного забезпечення була створена наказом Ректора від 2 лютого 2015 року. Завідувачем кафедри було призначено кандидата фізико-математичних наук, доцента Онищенко В.В.

Кафедра є структурним підрозділом факультету Інформаційних технологій, що входить до складу навчально-наукового Інституту телекомунікацій та інформатизації. Підставою для створення нової кафедри була необхідність забезпечити якісну підготовку бакалаврів за спеціальністю «Інженерія програмного забеспечення» («Software engineering»), що здійснюється на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. №1719 про «Перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр».

Необхідність такого кроку пов’язана з законом України “Пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, яким визначено одним з пріоритетних напрямів розвитку на період до 2020 р. інформаційні та телекомунікаційні технології.

Інформаційні технології (ІТ) – це одна з галузей, що найбільш динамічно та успішно розвиваються в Україні. Завдяки більш високим темпам росту у порівнянні з традиційними галузями економіки ІТ-індустрія може забезпечити більш значні переваги: створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень і розвиток економіки. Чим швидше цей ріст, тим більші економічні переваги він приносить. Однією з основних рушійних сил прискорення розвитку ІТ-індустрії є галузь програмного забезпечення.

Галузь програмного забезпечення сприяє росту ІТ-індустрії в цілому:

  • Галузь програмного забезпечення і пов'язана з нею галузь ІТ-послуг являють собою два основних двигуни росту ІТ-індустрії і перевершують за своїм внеском галузь комп'ютерного обладнання. Прискорення темпів росту індустрії програмного забезпечення в поєднанні з впливом на підвищення значущості галузі ІТ-послуг дозволили їй стати основною рушійною силою розвитку інформаційних технологій і, в свою чергу, привело до розширення наданих ними переваг.
  • Ріст галузі програмного забезпечення викликає каскадний або мультиплікативний ефект, стимулюючи розвиток інших галузей ІТ-індустрії та економіки в цілому. Це сприяє підйому місцевої роздрібної торгівлі і розширенню місцевої сфери ІТ-послуг завдяки розвитку компаній, що відбувається у відповідь на появу нових потреб в індивідуалізації програм. Подібним чином ріст галузі програмного забезпечення призводить до загального збільшення витрат на інформаційні технології в усіх сферах, забезпечуючи поширення економічного ефекту по інших секторах економіки. Таким чином, галузь програмного забезпечення допомагає створенню нових привабливих високооплачуваних і високотехнологічних робочих місць, а також збільшує доходи держави і приносить користь практично всім іншим галузям промисловості, підвищуючи їхню ефективність.

Зазначимо, зараз ІТ-галузь приносить країні 2 мільярди доларів експортних надходжень і зростає в середньому на 30% щороку. Якщо зберегти ці темпи, то до 2020-го надходження можуть зрости до 5 мільярдів.

Виробництво й використання комп’ютерних програм є тепер масовою діяльністю: як засвідчує статистика, розробленням програм зайнято майже сім мільйонів людей, а тих, хто активно використовує програмні системи у своїй діяльності за фахом, нараховують десятки мільйонів. Програмні системи набули статусу соціально значущого фактора, який впливає на безпеку та добробут суспільства.

За таких обставин світове суспільство прийшло до висновку, що технологія виробництва програм потребує свого оформлення як самостійний інженерний фах, який має забезпечити у світі відповідний кадровий потенціал для обсягу програмних розробок, що постійно зростає. За чотири десятиріччя досвіду з програмування створено передумови для такого оформлення, і тепер ми можемо спостерігати інтенсивний процес визначення нового фаху, котрий названо програмною інженерією.

Згідно розробленої Європейською Бізнес Асоціацією концепції розвитку освіти в галузі інформаційних технологій, пріоритетним напрямом розвитку є галузь знань «Інженерія» за напрямами підготовки «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія». Зокрема, визначення програмної інженерії – це система методів, засобів та дисципліни планування, розробки, експлуатації й супроводження програмного забезпечення, здатна до масового відтворення.

Отже до ключових процесів у сфері діяльності даного фаху віднесено планування та супроводження. При цьому перший визначається як аналіз цілей і завдань розробки, можливості її реалізації та потрібних для цього ресурсів, а другий (супроводження) трактується не стільки як усунення знайдених хиб, скільки як визначення й реалізація необхідних змін, зумовлених еволюцією потреб та умов діяльності користувачів. Адже один з авторитетів програмної інженерії М. Джексон стверджує, що золотим правилом професії є таке: всяка закінчена програмна система одразу потребує змін.

А необхідність підготовки фахівців за спеціальністю «Інженерія программного забезпечення» зумовлена ще й тим, що ефективність економіки держави лише на третину залежить від капітальних вкладень в обладнання та нові технології. Усе інше залежить від інтелектуального капіталу, зокрема, від впровадження інновацій, кваліфікації персоналу, рівня їх компетентності, уміння передбачувати та оцінювати ринкову кон’юнктуру, вчасно приймати  інноваційні рішення та забезпечувати їх практичну реалізацію.

Переглядів: 16 573
^