XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Робота зі студентами

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Інженерії програмного забезпечення Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 121-Інженерія програмного забезпечення за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 121-Інженерія програмного забезпечення складає 24600 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (33300 грн. на рік) та НАУ (29000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Інженерії програмного забезпечення готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 9 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів КіберБіоніка Систематікс, Сisco, Microsoft, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Інженерії програмного забезпечення. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри GlobalLogic, EPAM, Infopuls, DataArt, Альфа-банк, на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

НАВЧАННЯ

Ефективність економіки держави лише на третину залежить від капітальних вкладень в обладнання та нові технології. Усе інше залежить від інтелектуального капіталу, зокрема, від впровадження інновацій, кваліфікації персоналу, рівня їх компетентності, уміння передбачувати та оцінювати ринкову кон’юнктуру, вчасно приймати інноваційні рішення та забезпечувати їх практичну реалізацію. Тому у Державному університеті телекомунікацій та, зокрема, на кафедрі Інженерії програмного забезпечення зроблені ґрунтовні зміни у навчальному процесі, а саме:

 • Збільшена частка практичної складової навчання, тобто кількість аудиторних практичних та лабораторних занять (як відомо, саме у практичній діяльності найкраще запам’ятовується матеріал, зростає значущість вивченого).
 • Збільшена кількість аудиторних занять з англійської мови (володіння англійською мовою є однією з головних компетенцій інженера-програміста). Зокрема, деякі курси читаються як українською, так і англійською мовами.
 • Навчання здійснюється у лабораторіях, які відповідають сучасним вимогам роботодавців.
 • Завдяки нашим партнерам-роботодавцям у наших студентів є можливість бачити роботу інженера-програміста на практиці. Так, навчальні пари з дисципліни «Професійна практика програмної інженерії», нерідко проходять в офісі компанії «ЕРАМ».
   

РОЗВИТОК

Формування особистості людини триває все життя, втім період навчання у вищий школі відіграє особливу роль у цьому процесі. Саме в цей час у студента закладаються основи тих якостей спеціаліста, з якими він ввійде в нову для нього атмосферу діяльності, де відбуватиметься його подальший розвиток як особистості.

Тому питання особистісного становлення студентів в аспекті їхньої професійної діяльності має постійно знаходитися в центрі уваги вищої школи. Для цього система навчально-освітнього процесу повинна бути вибудувана на ґрунті гармонізації розвитку студента і як особистості, і як фахівця. Студенти кафедри Інженерії програмного забезпечення завжди відзначалися своєю працездатністю, вмінням досягати успіхів та бажанням працювати на благо університету.

Так, наша команда "SUT_Eclipse" під керівництвом Яскевича В. О. змогла пройти до другого етапу Всеукраїнської олімпіади з програмування. Це змагання має дуже високий статус і викликає великий інтерес серед студентів з усього світу, які спеціалізуються в області інформаційних технологій.

У 2017 році на кафедрі Інженерії програмного забезпечення було створено гурток «Adobe Photoshop», на якому студенти мають змогу навчитися створювати професійні макети сайтів з нуля.

Окрім цього гуртка кафедра Інженерії програмного забезпечення має багато гуртків, серед яких є і гурток з проектування та створення веб-сайтів. На цьому гуртку студенти матимуть змогу навчитися створювати веб-сайти, які по своїй якості мають конкурувати з сайтами, створеними іноземними ІТ-спеціалістами.

Гурток зі спортивного програмування – це ще один гурток, повз якого не пройшли наші студенти. Цей гурток має на меті підготовку талановитих студентів до олімпіад з програмування. Спортивне програмування – це те, що саме необхідно для студента, який хоче стати успішним програмістом. Це захоплюючі інтелектуальні змагання, де учасникам пропонується вирішити одну або кілька алгоритмічних задач за обмежений час. У спортивному програмуванні класичним вважається ACM ICPC – формат міжнародної студентської олімпіади з програмування. В основному використовуються мови C/C ++, Java (у деяких олімпіадах їх розширюють до Delphi, C #).

У цьому році кафедра інженерії програмного забезпечення реалізувала для студентів можливість зробити перший крок в ІТ спільно з фондом BrainBasket. 6 квітня наша кафедра почала для усіх бажаючих безкоштовний курс з основ програмування, який ґрунтується на Гарвардському курсі CS50.

Не обійшла стороною наших студентів і зустріч з партнерами нашої кафедри. Так компанія CyberBionic Systematics провела зустріч із студентами на тему «як стати програмістом» та запропонувала усім бажаючим пройти 5-денний експрес-курс по програмуванню, де кожен день буде присвячений одній з найпопулярніших спеціальностей, які безумовно необхідні студентам для того щоб стати повноцінним ІТ спеціалістом.

Окрім зустрічі наші партнери CyberBionic Systematics подарували можливість нашим студентам у цьому році пройти у них свою виробничу практику. Це є невід’ємною частиною навчання студентів, а для майбутніх програмістів це чудова можливість отримати великий досвід, який знадобиться їм у подальшому житті. Усі студенти, які проходили там практику залишилися і виявили бажання пройти там ще раз свою виробничу практику.

У цьому році для наших студентів було організовано екскурсію в центральний офіс компанії «EPAM Systems» в Києві. EPAM Systems – це найбільший постачальник послуг в галузі розробки проектного програмного забезпечення і рішень в Центральній та Східній Європі.

І це все лише невелика частка того, чим займаються студенти окрім навчання.
 

ВИХОВАННЯ

Якщо наука є спільною для всіх народів світу, то стосовно виховання варто зазначити, що всезагальної (світової, всесвітньої) системи виховання не існує ні в теорії, ні у практиці, адже кожен народ творить свою систему виховання, яка відповідає характерним рисам його народності (С.С. Вітвіцька).

Керівництво нашого Університету робить все необхідне, щоб студенти відчували себе комфортно та зручно, піклується, щоб взимку в аудиторіях було тепло, щоб студенти мали місце, де можна зібратись групою для обговорення своїх нагальних потреб або створення креативних проектів. Саме тому збудовано на території Державного університету телекомунікацій «Студентський центр» для дозвілля студентів.

Студенти живуть активним студентським життям: виконують лабораторні роботи, пишуть курсові проекти, генерують власні бізнес-ідеї, закохуються, товаришують, складають іспити та заліки….

А щоб студентам було цікаво, щоб студентські роки запам’ятались, на кафедрі працюють різноманітні гуртки, проводяться наукові конференції, олімпіади, тренінги з працівниками провідних компаній в сфері ІТ, відвідування виставок, конференцій тощо.

І завжди можна звернутись за допомогою до кураторів академічних груп, які підкажуть, порадять та допоможуть.

Куратори на 2019-2020 н.р.

1 курс

 • ПД-11 – доцент Негоденко Олена Василівна
 • ПД-12 – старший викладач Гаманюк Ігор Михайлович
 • ПД-13 – старший викладач Коба Андрій Борисович
 • ПД-14 – доцент Жебка Вікторія Вікторівна
   

2 курс

 • ПД-21, ПД-23 – доцент Негоденко Олена Василівна
 • ПД-22, ПД-24 – доцент Жебка Вікторія Вікторівна
   

3 курс

 • ПД-31, ПД-32, ПД-34 – доцент Негоденко Олена Василівна
   

4 курс

 • ПД-41, ПД-42 - асистент Дібрівний Олесь Андрійович
   

Магістри

 • ПДМ-51, ПДМ-61 – доцент Щербина Ірина Сергіївна
   

Ви, наші студенти, найбільша наша цінність – МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС!

З усіма питаннями можна звертатись в ауд. 323, 324.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7, ауд.315 (кім. 3, 4)
тел. 249-25-96

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 5 647