XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчальні дисципліни

На кафедрі фізики вивчаються дисципліни: Фізика та Фізика оптичного зв’язку. Дисципліни викладаються на 1-му курсі навчання.

Ключовими задачами кафедри фізики є:

 • Забезпечення направленості начального процесу на формування знань, навиків, умінь студентів згідно з потребами галузі та ринку.
 • Удосконалення начально-методичного забезпечення дисциплін кафедри на основі компетентнісного підходу у відповідності з вимогами МОН України.
 • Видання навчальних посібників, орієнтованих на потреби студентів і робітників сфер телекомунікацій ІТ.
 • Впровадження нових методик при викладанні дисциплін фізики, з метою покращення рівня знань студентів.
 • Розробка і провадження лабораторних робіт з дисциплін  Фізика та Фізика оптичного зв’язку.
 • Впровадження в практику дистанційного навчання.
 • Підсилення індивідуальної роботи із студентами шляхом розробки і введення в навчальний план розрахунково-графічних робіт, індивідуальних завдань.
 • Проведення консультацій для студентів.
 • Проведення роботи у «Фізичному гуртку» з метою отримання студентами поглиблених знань з фізики.

За кафедрою фізики закріплені навчальні дисципліни, які відносяться до циклу дисциплін базової професійної і практичної підготовки на освітніх кваліфікаційних рівнях за напрямами:

 • 172 "Телекомунікації": бакалавр
 • 123 "Комп’ютерна інженерія": бакалавр
 • 125 "Інформаційна безпека": бакалавр

 

ФІЗИКА – базова фундаментальна дисципліна, яка є основою фахової підготовки в усіх напрямах розвитку техніки, в тому числі і у галузі телекомунікацій.

Фізика вивчається на протязі двох семестрів 1-го курсу навчання.

Мета викладання дисципліни «Фізика»:

надання студентам знань щодо:

 • основних фізичних явищ і ідей, фундаментальних понять, законів і теорій класичної і сучасної фізики;
 • методів фізичних досліджень, засобів та методів розв`язання конкретних задач з різних розділів фізики;

формування у студентів:

 • наукового світогляду і сучасного фізичного мислення;
 • навичок активної самостійної навчальної, наукової та практичної діяльності;

формування у студентів наступних умінь:

 • застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних технічних завдань;
 • проводити фізичні експерименти з використанням стандартної вимірювальної апаратури та обробляти результати експериментів;
 • виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності.

Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Фізика» є базовою для вивчення дисциплін за спеціальностями:

172. «Телекомунікації»:

 1. Електроматеріали
 2. Теорія електричних кіл та сигналів
 3. Основи схемотехніки
 4. Фізика оптичного зв'язку
 5. Теорія передачі сигналів в інфокомунікаційних мережах
 6. Технічна електродинаміка
 7. Електроживлення систем зв'язку
 8. Основи телебачення та радіомовлення
 9. Телекомунікаційні системи передачі
 10. Системи комутації і розподілу інформації
 11. Напрямні системи
 12. Технічна експлуатація телекомунікаційних мереж
 13. Компонентна база засобів технічного захисту інформації
 14. Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації
 15. Засоби передавання інформації в системах технічного захисту інформації
 16. Метрологія та вимірювання
 17. Проектування систем захисту інформації
 18. Цифрова обробка сигналів
 19. Електромагнітна сумісність у сфері захисту інформації

123. «Комп’ютерна інженерія»:

 1. Теорія електричних кіл
 2. Апаратні та програмні засоби комп'ютерної інженерії
 3. Периферійні пристрої
 4. Комп’ютерна електроніка
 5. Технології проектування комп'ютерних систем

125. «Інформаційна безпека»

 1. Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах
 2. Компонентна база в системах захисту інформації
 3. Фізичні поля як носії інформації
 4. Поля і хвилі в системах технічного захисту інформації
 5. Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації
 6. Засоби прийому та обробки сигналів в СТЗІ

 

ФІЗИКА ОПТИЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ є базовою дисципліною для вивчення спеціальних дисциплін випускаючих кафедр.

Фізика оптичного зв’язку з 2018-2019 навчального року за новою програмою викладається також на першому курсі протягом другого семестру.

Мета викладання навчальної дисципліни:

 • надання студентам знань щодо фізичних основ оптики і оптичних систем, ознайомлення студентів з основними ідеями і засобами класичної фізичної оптики, а також з новими технічними розробками та ідеями у фізиці оптичного зв’язку, перспектив і тенденцій розвитку зв’язку у світі;
 • формування у студентів наукового світогляду і сучасного фізичного мислення; навичок активної самостійної навчальної, наукової та практичної діяльності.

Завдання навчальної дисципліни:

формування у студентів наступних умінь:

 • застосовувати набуті теоретичні знання при вирішеннях конкретних технічних завдань;
 • проводити фізичні експерименти з використанням стандартної вимірювальної апаратури та обробляти результати експериментів;
 • виділяти конкретний фізичний зміст у прикладних задачах майбутньої спеціальності.

Міждисциплінарні зв’язки

Дисципліна «Фізика оптичного зв’язку» разом з дисципліною «Фізика» забезпечує вивчення наступних спеціальних дисциплін:

 1. Засоби прийому та обробки сигналів в СТЗІ
 2. Функціональні пристрої оптичного зв’язку
 3. Інформаційно-телекомунікаційні системи та мережі
 4. Безпека інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж
 5. Оптичні та перспективні проводові системи та мережі

 

Інноваційний зміст навчання

На кафедрі фізики впроваджується  інноваційний  зміст навчання, що означає - викладачі навчають студентів тому, що  потрібно і як потрібно  теоретично і практично.

Теоретична підготовка студентів по дисциплінам, які викладає  кафедра здійснюється на основі сучасного розвитку науки фізики, передових інформаційних технологій навчання у відповідності з компетенцією випускника університету за обраною спеціальністю.  Лекції подаються у вигляді презентацій з використанням технічних засобів навчання (комп’ютер, проектор, тощо), а також  з використанням Інтернет-ресурсу.

Практична підготовка проводиться на базі використання  навчально-матеріальної бази кафедри фізики.

Практична частина навчання дисциплін «Фізика» та «Фізика оптичного зв’язку» складає 50% від загальної кількості годин, відведених за Навчальною програмою.

Якісна освіта з дисциплін кафедри фізики є фундаментальною складовою професійної компетентності інженера, котрий повинен володіти методами фізичного моделювання, кількісного і якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування.

Основним напрямом роботи кафедри фізики є підвищення якості освіти з дисциплін фізики, що формує наукове мислення, направлене на рішення творчих професійних задач і дає можливість випускнику університету адаптуватися до швидкої зміни соціально-економічних умов та інформаційного простору.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 505
тeл. +38 
(044)249-25-95
каб. 513, 514 тел. 249-92-17

fizika@duikt.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 704