Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Фізики

За кафедрою фізики закріплені навчальні дисципліни, що відносяться до циклу дисциплін базової професійної та практичної підготовки на освітньо-кваліфікаційні рівні за напрямами:

  • 172 "Телекомунікації": бакалавр та магістр 
  • 123 "Комп'ютерна інженерія": бакалавр, спеціаліст 
  • 125 "Інформаційна безпека": бакалавр, спеціаліст

Кафедра проводить навчання з наступних дисциплін циклу фундаментальної та природничо-наукової підготовки:

Фізика - згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напрямів: "Телекомунікації""Комп'ютерна інженерія""Інформаційна безпека" - навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення найбільш загальних закономірностей явищ природи, властивостей і будови матерії та законів її руху. Фізика є однією з базових дисциплін, що забезпечують подальше засвоєння студентами навчальних дисциплін з основних напрямків фахової підготовки.

МЕТА: вивчення навчальної дисципліни: формування базових фізичних знань по основним фізичним явищам і процесам для розв'язання різних задач у професійній діяльності; освоєння методів фізичних досліджень, засобів та методів розв'язання конкретних задач з різних розділів фізики, напрацювання навичок самостійного вивчення науково-технічної літератури, дослідження фізико-технічних проблем і набуття вміння формулювання практичних задач з врахуванням їх фізичної суті; розвинення наукового світогляду, сучасного фізичного мислення і формування вмінь аналітичного мислення.

Фізика оптичного зв'язку - згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напрямів "Телекомунікації""Комп'ютерна інженерія""Інформаційна безпека" - навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення теоретичних та прикладних основ некогерентної та когерентної оптики, фізичних основ оптики і оптичних систем, принципів розповсюдження електромагнітних хвиль оптичного діапазону в непровідних середовищах, зокрема, в світловодах та хвилеводах, ознайомлення з новими технічними розробками та ідеями у фізиці оптичного зв'язку, перспективами і тенденціями розвитку оптичного зв'язку у світі, активними та пасивними оптичними лініями зв'язку.

МЕТА: вивчення навчальної дисципліни: володіння методами геометричної та хвильової оптики, які повинні бути достатніми для розрахунку оптоелектронних та оптичних приладів та систем, пов'язаних з подальшою практичною діяльністю фахівця; напрацювання навиків самостійного вивчення науково-технічної літератури; дослідження прикладних проблем оптоелектроніки; розвиток наукового світогляду і сучасного фізичного мислення, навичок активної самостійної наукової та практичної діяльності.

Технології 3D друку - згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напрямів "Телекомунікації""Комп'ютерна інженерія""Інформаційна безпека" - навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення теоретичних та прикладних основ 3D друку та технології функціонування 3D-принтерів.

З вересня 2016 року, на основі договору з компанією IBM Ukraine, кафедра фізики викладає відкритий курс «Основи операційної системи AIX». Лекційні заняття даного курсу доповнені практичною роботою зі серверним обладнанням IBM Power, наданим безкоштовно компанією IBM Україна. По завершенню курсу студенти отримують наступні сертифікати:

  1. Сертифікат про завершення курсів (від ДУТ);
  2. Сертифікат про завершення курсів по програмі «Academic Initiative» (від IBM).

Та мають можливість здати екзамени та отримати сертифікат міжнародного рівня C9010-022: IBM AIX Administration V1 (від IBM).

Переглядів: 7 032
^