XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Комп'ютерної інженерії

Загальна інформація

Новини та подіі
Запрошуємо до навчання
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Освітньо-професійні програми
Навчальні дисципліни
Науково-педагогічний склад
Партнери кафедри
Авторизовані курси Академії Cisco
Матеріальна база
Видавнича діяльність
Робота зі студентами
Наукова діяльність
Бібліотека
Підшефна школа
Вакансіі
Відгуки
Отримати консультацію
Контактна інформація
Дистанційне навчання

Загальна інформація

Положення про кафедру Комп'ютерної інженерії


Кафедра Комп’ютерної інженерії призначена для здійснення підготовки фахівців в галузі 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 123 “Комп'ютерна інженерія”.

Сфера діяльності випускників спеціальності Комп'ютерна інженерія – розробка, розгортання та обслуговування комп’ютерних систем та мереж, тобто ІТ-інфраструктури підприємств та організацій.

Об’єкт діяльності фахівця з Комп'ютерної інженерії – апаратне забезпечення комп’ютерних систем та мереж (робочі станції; серверне устаткування; спеціалізовані комп’ютерні системи; мережне обладнання: комутатори, маршрутизатори; операційні системи).

Посади, де можуть працювати випускники кафедри Комп'ютерної інженерії:

 • системний адміністратор;
 • керівник підрозділу комп'ютерних послуг;
 • інженер з комп'ютерних систем;
 • керівник проектів в області ІТ;
 • інженер з обслуговування комп'ютерних мереж.

Наші партнери-роботодавці, з якими кафедра заключила договори про співпрацю (CISCO, NG Serv, Vega, Bakotech, Датагруп, Vega, ТОВ «Інтернет Інвест», ТОВ “НашНет”, ТОВ “Стабітек”, ТОВ “Дабл-Ю”, ОТП банк, Альтея Груп).

Сучасні мережні технології сьогодні дають такі можливості, про які раніше не можна було навіть мріяти. І прямо зараз вони відкривають нові можливості для кар'єрного зростання.

Чому навчає кафедра Комп’ютерної інженерії

Кафедра Комп’ютерної інженерії формує та розвиває загальні і професійні компетентності у випускника зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», який буде здатний забезпечити розв’язання складних задач та практичних проблем проектування, побудови та налаштування комп’ютерних систем, використовувати і впроваджувати технології комп’ютерної інженерії.

Основні знаня та вміння наших випускників:

 • знання принципів проектування і застосування сучасних комп’ютерних систем;
 • знання принципів проектування і застосування інтелектуальних систем;
 • знання принципів обєктно-орієнтованого програмування;
 • знання особливостей функціонування гібридних комп’ютерних систем;
 • вміння побудови системного програмного забезпечення з метою оптимальної організації обчислювальних процесів;
 • знання систем автоматизованого проектування комп’ютерних систем;
 • вміння розробки програмного забезпечення для комп’ютерних систем з паралельною або розподіленою архітектурою;
 • знання основ теорії планування експерименту;
 • знання алгоритмічних і інших методів комп’ютерного моделювання;
 • вміння застосовувати сучасні технології створення програмних систем;
 • знання принципів побудови і функціонування систем реального часу;
 • знання мов логічного програмування;
 • знання основ теорії надійності.

Практична спрямованість навчання на кафедрі Комп’ютерної інженерії

Вже з першого курсу, першого семестру навчання студенти нашої кафедри починають вивчати дисципліни зі спеціальності в наступній послідовності: лекція -> практичне заняття -> лабораторна робота. Відсоток практичних занять по кожній дисципліні складає більше 60 %.

Для чого це потрібно:

 • після першого курсу наш студент може вирішувати легкі побутові задачі (підключити та налаштувати принтер, встановити Windows та інш.);
 • після другого курсу наш студент може самостійно вирішувати більш складні задачі (повністю зібрати, налаштувати та протестувати персональний комп’ютер та інш.);
 • після третього курсу наш студент вже досить на високому рівні розбирається в сучасному обладнанні, вміє з ним працювати та налаштовувати (на цьому етапі більшість студентів вже працевлаштовані);
 • після четвертого курсу наш студент – це конкурентоспроможній фахівець ІТ галузі з сертифікатами міжнародних зразків (на цьому етапі 50 % наших студентів вже мають високооплачувану роботу).

Загальна практична підготовка зі спеціальності складає – 67 %.

Навчання на кафедрі Комп’ютерної інженерії проходить в сучасних спеціалізованих лабораторіях Академії CISCO на обладнанні останнього покоління та з використанням сучасних програмно-апаратних комплексів, які були надані компаніями-партнерами кафедри.

 
 
 
 

Хто навчає на кафедрі Комп’ютерної інженерії

Кадрове забезпечення кафедри Комп’ютерної інженерії

Посада

ПІБ

Науковий ступінь, вчене звання

1.

Зав. кафедри

Ткаченко Ольга Миколаївна

д.т.н., доц.

2.

Доцент

Торошанко Ярослав Іванович

к.т.н., доц.

3.

Доцент

Черевик В’ячеслав Михайлович

к.т.н., доц.

4.

Доцент

Руденко Наталія Вікторівна

 к.т.н

5.

Ст. викладач

Танцюра Людмила Іванівна

 

6.

Ст. викладач

Лемешко Андрій Вікторович

 

7.

Ст. викладач

Куфтеріна Світлана Ростиславівна

 

8.

Асистент

Коротков Сергій Станіславович

 

9.

Асистент

Сосновий Владислав Олексійович

 

Участь представників потенційних роботодавців в навчальному процесі

Компанія

ПІБ співробітника

Дисципліна

1.

Vega

Сорокін Д.В.

Діагностика та тестування мережної інфраструктури

2.

ООО «НашНет»

Глущук А.В.

Сучасні комп’ютерні системи і мережі

3.

ООО «Розумний будинок»

Кращенко Д.В.

Технології проектування комп’ютерних систем

4.

Альтея Групп

Біленко Є.В.

Комп’ютерні мережі

Отримання сертифікатів компаній-партнерів кафедри Комп’ютерної інженерії

Кафедра Комп’ютерної інженерії є базовою по співпраці зі світовим лідером в області обладнання комп’ютерних систем та мереж – компанією CISCO. На кафедрі активно функціонує Академія CISCO та проводяться сертифіковані курси в межах навчального процесу. Сертифікат міжнародного зразка надає нашому студенту можливість працевлаштуватись в будь якій компанії світу та отримувати високу заробітну плату.

Вже з першого курсу наші студенти в межах дисципліни «Апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії» проходять курс IT Essentials від компанії CISCO, де отримують навички щодо основ ІТ, архітектури комп’ютерів, периферійного устаткування, їх функціонування та обслуговування. І вже по завершенню 1 курсу отримують сертифікат.

На старших курсах в межах дисциплін Комп’ютерні мережі, Комп’ютерні системи студенти проходять курсову підготовку по мережному напрямку ССNA: це введення в мережні технології, комутація, маршрутизація та забезпечення захисту комп’ютерних мереж.

Дисципліна Операційні системи, що вивчається на 3 курсі спрямована на вивчення курсів Cisco щодо операційних систем Linux.

Основні напрямки курсів CISCO в навчальному процесі

 • Основи ІТ - IT Essentials
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA): Introduction to Networks – введення в мережі
 • CCNA: Routing and Switching – маршрутизація та комутація
 • CCNA Bridging
 • CCNA Security
 • Основи операційних систем – Linux Essentials

Сертифікати CISCO, видані Академією CISCO
Державного університету телекомунікацій в рамках навчального процесу

 
 

Перелік ЗНО, вступних іспитів для вступу на спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія

Для вступу на 1 курс на спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія в 2021 році необхідно скласти ЗНО за наступними предметами:

На бюджетну форму навчання

На контрактну форму навчання

1.

Українська мова (українська мова і література)

Українська мова (українська мова і література)

2.

Математика

Історія України

3.

Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Якщо ви не пройшли на бюджетну форму навчання – ЗНО перезараховується для контрактної форми навчання.

Відповідно до правил прийому та ліцензованого обсягу на кафедрі Комп’ютерної інженерії є 90 місць для прийому на навчання на 1 курс.

Для вступу на 2,3 курс на спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія в 2021 році необхідно скласти іспит зі спеціальності, ЗНО з української мови та ЗНО з математики або історії України.

Відповідно до правил прийому та ліцензованого обсягу на кафедрі Комп’ютерної інженерії є 34 місця для прийому на навчання на 2 курс та 38 місць для прийому на навчання на 3 курс за кошти фізичних або юридичних осіб.   

Для вступу в магістратуру, на спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія в 2021 році необхідно скласти іспит зі спеціальності та єдиний вступний іспит з іноземної мови.

Відповідно до правил прийому та ліцензованого обсягу на кафедрі Комп’ютерної інженерії є 50 місць для прийому на навчання в магістратуру.

Вартість навчання на спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Денна форма навчання – 19 800 грн. за рік
 

Для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Денна форма навчання – 23 500 грн. за рік
 

За більш детальною інформацією щодо вступу на спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія звертайтеся до завідуючої кафедрою: okar@ukr.net, kaf_ki_dut@i.ua
viber, telegram 0506475777

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, ауд. 206-207
Тел. (044) 249-25-88
Email: okar@ukr.net

Новини

Всі новини
Переглядів: 69 191