Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Комп'ютерної інженерії


ПОЛОЖЕННЯ про кафедру Комп'ютерної інженерії


Кафедра Комп’ютерної інженерії призначена для здійснення підготовки фахівців в галузі 12 “Інформаційні технології” за спеціальністю 123 “Комп'ютерна інженерія”, денної та заочної форми навчання.

Суть спеціальності: кафедра Комп’ютерної інженерії готує комп’ютерного інженера з проектування, побудови та налаштування комп’ютерних систем.

Посади, де можуть працювати випускники кафедри Комп'ютерної інженерії:

 • системний адміністратор;
 • керівник підрозділу комп'ютерних послуг;
 • інженер з комп'ютерних систем;
 • керівник проектів в області ІТ;
 • інженер з обслуговування комп'ютерних мереж.

Сфери подальшого працевлаштування:

 • компанії IT сфери;
 • телекомунікаційні компанії;
 • державне управління;
 • силові структури;
 • комерційні організації та установи;
 • галузь інфокомунікацій та інформаційних технологій.

Кафедра Комп’ютерної інженерії співпрацює з провідними компаніями в сфері ІТ (Cisco, NG Serv, Vega, Bakotech, Датагруп, Vega, ТОВ «Інтернет Інвест», ТОВ “НашНет”, ТОВ “Стабітек”, ТОВ “Дабл-Ю”, ОТП банк, Альтея Груп). Всі ці компанії пропонують як стажування, так і працевлаштування нашим студентам. Отже наші випускники завжди працевлаштовані!!!

Компанії-партнери кафедри Комп’ютерної інженерії постійно розміщують актуальні вакансії на роботу на сайті нашого університету.

 

Інноваційні зміни у змісті навчання кафедри Комп’ютерної інженерії

Чому навчає кафедра Комп’ютерної інженерії

Кафедра Комп’ютерної інженерії формує та розвиває загальні і професійні компетентності у випускника зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія», який буде здатний забезпечити розв’язання складних задач та практичних проблем проектування, побудови та налаштування комп’ютерних систем, використовувати і впроваджувати технології комп’ютерної інженерії.

Теоретична і практична підготовки студентів здійснюється на основі сучасного розвитку науки і техніки та проводяться на підставі компетенцій наших партнерів-роботодавців, з якими кафедра заключила договори про співпрацю (Cisco, NG Serv, Vega, Bakotech, Датагруп, Vega, ТОВ «Інтернет Інвест», ТОВ “НашНет”, ТОВ “Стабітек”, ТОВ “Дабл-Ю”, ОТП банк, Альтея Груп).

Основні компетенції компаній-партнерів:

 • знання принципів проектування і застосування сучасних комп’ютерних систем;
 • знання принципів проектування і застосування інтелектуальних   систем;
 • знання принципів обєктно-орієнтованого програмування;
 • знання особливостей функціонування гібридних комп’ютерних систем;
 • знання особливостей побудови системного програмного забезпечення з метою оптимальної організації обчислювальних процесів;
 •  знання систем автоматизованого проектування комп’ютерних систем;
 • підготовка в області розробки програмного забезпечення для комп’ютерних систем з паралельною або розподіленою архітектурою;
 • знання основ теорії планування експерименту;
 • знання алгоритмічних і інших методів комп’ютерного моделювання;
 • знання сучасних технологій створення програмних систем;
 • знання принципів побудови і функціонування систем реального часу;
 • знання мов логічного програмування;
 • знання основ теорії надійності.
 

Практична спрямованість навчання на кафедрі Комп’ютерної інженерії

Вже з першого курсу, першого семестру, першого тижня навчання студенти нашої кафедри починають вивчати дисципліни зі спеціальності в наступній послідовності: лекція -> практичне заняття -> лабораторна робота. Відсоток практичних занять по кожній дисципліні складає більше 60 %. В жодному університеті України немає такого підходу.

Для чого це потрібно:

 • після першого курсу наш студент міг вирішувати легкі побутові задачі (підключити та налаштувати принтер, встановити Windows та інш.);
 • після другого курсу наш студент міг самостійно вирішувати більш складні задачі (повністю зібрати, налаштувати та протестувати персональний комп’ютер та інш.);
 • після третього курсу наш студент вже досить на високому рівні розбирається в сучасному обладнанні, вміє з ним працювати та налаштовувати (на цьому етапі більшість студентів вже працевлаштовані);
 • після четвертого курсу наш студент – це конкурентоспроможній фахівець ІТ галузі з сертифікатами міжнародних зразків (на цьому етапі 50 % наших студентів вже мають свої ІТ фірми або високооплачувану роботу).

Таку якість навчання на сьогодні може запропонувати тільки наш університет!

№ з/п

Дисципліна

Заг. обс.

Лекцій

Практ.

занять

Лаб.

занять

Відсоток практичних занять

Видача сертифікатів

Використання англ. мови

1 курс

1.

Основи комп’ютерної інженерії

54

18

18

18

67 %

+

+

2.

Архітектура комп’ютерів

126

36

54

36

72 %

   

3.

Апаратні та програмні засоби комп’ютерної інженерії

126

36

54

36

72 %

+

+

4.

Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів

90

36

54

 

60 %

+

+

2 курс

5.

Комп’ютерна логіка

54

18

18

18

67 %

   

6.

Комп’ютерне моделювання

54

18

18

18

67 %

   

7.

Системне програмування

54

18

18

18

67 %

 

+

8.

Комп’ютерна електроніка

54

18

18

18

67 %

   

9.

Периферійні пристрої

54

18

18

18

67 %

+

+

3 курс

10.

Технології проектування комп’ютерних систем

54

18

18

18

67 %

   

11.

Системне програмне забезпечення

54

18

18

18

67 %

+

 

12.

Комп’ютерні системи

108

36

36

36

67 %

+

+

4 курс

13.

Паралельні та розподілені обчислення

72

36

18

18

50 %

   

14.

Сучасні комп’ютерні системи та мережі

90

36

36

18

60 %

+

 

Загальна практична підготовка зі спеціальності складає – 67 %.

Навчання на кафедрі Комп’ютерної інженерії проходять в сучасних спеціалізованих лабораторіях Академії Cisco на обладнанні останнього покоління та з використанням сучасних програмно-апаратніх комплексів, які були надані компаніями-партнерами кафедри.

Хто навчає на кафедрі комп’ютерної інженерії

Кадрове забезпечення кафедри Комп’ютерної інженерії

Посада

ПІБ

Науковий ступінь, вчене звання

Рівень знання іноземної мови

1.

Зав. каф.

Козелкова Катерина Сергіївна

д.т.н., проф.

Відмінно

2.

Проф.

Степанов Михайло Миколайович

д.т.н., с.н.с.

Відмінно, сертифікат В2

3.

Проф.

Торошанко Ярослав Іванович

к.т.н., доц.

Добре

4.

Проф.

Черевик В’ячеслав Михайлович

к.т.н., доц.

Відмінно

5.

Доц.

Чегренець Володимир Михайлович

к.т.н., доц.

Задовільно

6.

Доц.

Зибін Сергій Вікторович

д.т.н., доц.

Відмінно, сертифікат В2

7.

Доц.

Фівейський Олександр Сафронійович

к.в.н.

Добре

8.

Доц.

Борисенко Ірина Ігорівна

к.т.н.

Добре

9.

Ст. викл.

Кучеренко Володимир Миколайович

 

Відмінно

10.

Ст. викл.

Руденко Наталія Вікторівна

 

Добре

11.

Ст. викл.

Танцюра Людмила Іванівна

 

Відмінно

12.

Асист. 0,5

Лосєв Микола Олександрович

 

Відмінно

13.

Асист. 0,5

Лосєв Євген Олександрович

 

Відмінно

14.

Асист. 0,5

Лемешко Андрій Вікторович

 

Відмінно

 

Участь представників потенційних роботодавців в навчальному процесі

Компанія

ПІБ співробітника

Дисципліна

1.

NG Serv

Дерев’янко Є.М.

Адміністрування комп’ютерних мереж

2.

Vega

Сорокін Д.В.

Діагностика та тестування мережної інфраструктури

3.

ТОВ «НашНет»

Глущук А.В.

Сучасні комп’ютерні системи та мережі

4.

ТОВ «Розумний Будинок»

Кращенко Д.В.

Технології проектування комп’ютерних систем

5.

Альтея Груп

Біленко Є.В.

Комп’ютерні мережі

 

Отримання сертифікатів компаній-партнерів кафедри Комп’ютерної інженерії

На кафедрі Комп’ютерної інженерії відкрита Академія Cisco та проводяться сертифіковані курси як в межах навчального процесу, так і по за межами. Сертифікат міжнародного зразка надає нашому студенту можливість працевлаштуватись в будь якій компанії світу та отримувати високу заробітну плату.

Результати роботи системи сертифікованих курсів Академії Cisco на кафедрі Комп'ютерної інженерії

Курси Cisco в навчальному процесі

Курси Cisco поза навчального процесу

1. Cisco Всеохоплюючий Інтернет.

2. Основи IT.

3. CCNA.

4. Mobility.

5. Introduction to Cybersecurity.

6. Linux Essentials.

7. Введення в кібербезпеку Cisco.

1. Get Connected.

2. Be Your Own Boss.

3. Enterpreneurship.

4. CCNP Маршрутизація та комутація. Частина 1: Розширені технології IP-маршрутизації.

5. CCNP Маршрутизація та комутація. Частина 2: Розширені технології комутації.

6. CCNP Маршрутизація та комутація. Частина 3: Технології пошуку та виправлення. несправностей.

 
 

Організація та проведення практик у компаніях-партнерах кафедри Комп’ютерної інженерії

Компанії-партнери кафедри Комп’ютерної інженерії забезпечують наших студентів місцями для проведення практик.

Цього року ми відправили на практику 57 чоловік другого курсу та 77 чоловік третього курсу. Загалом 134 студента. Компанії-партнери взяли всіх наших студентів.

Отже наші студенти забезпечені місцями для проходження практик на 100%.

По результатам проходження практики компанії пропонують працевлаштування кращим студентам – це завжди стимул для інших!

Позитивний досвід 2018 року:

 • 3 студента працевлаштувались в компанію Cisco (Польща);
 • 5 студентів працевлаштувались в компанію Vega (Київ);
 • 17 студентів працевлаштувались в компанію NG Serv (Київ);
 • 2 студента працевлаштувались в компанію Bakotech (Київ).

Реалізація навчання англійською мовою та викладання груп дисциплін для всіх спеціальностей

На кафедрі Комп’ютерної інженерії з 3 курсу по 2 пари на тиждень викладаються дисципліни по спеціальності на англійський мові:

 • «Системне програмування», викладач д.т.н., доц. Зибін С.В. (сертифікат В2);
 • «Сучасні комп’ютерні системи та мережі», викладач д.т.н., с.н.с. Степанов М.М. (сертифікат В2);
 • «Периферійні пристрої», викладач к.т.н., доц. Черевик В.М. (вільне володіння англ.мовою);
 • «Комп’ютерні мережі», викладач асистент Лосєв М.О. (вільне володіння англ.мовою).

Це забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти ії на рівні міжнародного стандарту В2.

В державному університеті телекомунікацій на відміну від інших вищих навчальних закладів, викладається група дисциплін для всіх спеціальностей, які допомагають сформувати всесторонньо розвинутого фахівця своєї галузі.

Для студентів кафедри Комп’ютерної інженерії, відповідно до компетенцій роботодавців, необхідні знання з наступних дисциплін:

 • «Групова динаміка та комунікації» – ця дисципліна навчає нашого студента керувати та працювати в команді, находити різні підходи та напрямки спілкування в різних середовищах.
 • «Ділові комунікації» – ця дисципліна навчає нашого студента мовної та іншомовної ділової діяльності, зокрема в різномовному середовищі. Навчає діловому спілкуванню та здатністю вирішувати задачі керівника.
 • «Засади відкриття власного бізнесу» – ця дисципліна навчає нашого студента використовувати закономірності політологічних, економіко-правових і соціально-економічних процесів. Допоможе розібратися з застосуванням державної та міжнародної документації, стосовно сфери інформаційних технологій, зокрема комп’ютерної інженерії.
 • «Хмарні технології» та «Штучний інтелект» – навчать нашого студента володіти основами конструювання програмного забезпечення для автоматизації комп’ютерних систем та мереж, навчає проектувати, будувати та налаштовувати комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення та надасть базові уявлення про основи моделювання програмного забезпечення, типи моделей, основні концепції уніфікованої мови моделювання.

Перелік ЗНО, вступних іспитів для вступу на спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія

Для вступу на 1 курс, на спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія в 2019 році необхідно скласти ЗНО за наступними предметами:

На бюджетну форму навчання

На контрактну форму навчання

1.

Українська мова та література

Українська мова та література

2.

Математика

Математика

3.

Фізика або іноземна мова

Історія України або географія

Якщо ви не пройшли на бюджетну форму навчання – ЗНО перезараховується для контрактної форми навчання.

Відповідно до правил прийому та ліцензованого обсягу на кафедрі Комп’ютерної інженерії є 100 місць для прийому на навчання на 1 курс.

Якщо Ви здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста будь-якої спеціальності, запрошуємо Вас на 2 курс, на кафедрі є 48 вакантних місць.

Для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста по спорідненій спеціальності, на кафедрі Комп’ютерної інженерії є 33 вакантних місця для прийому на навчання на 3 курс

Для вступу на 2-й курс (денна форма навчання) або 3-й курс (заочна форма навчання) необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (будь-якої спеціальності) та скласти фахове вступне випробування.

Для вступу на 3-й курс (денна форма навчання) необхідно мати диплом молодшого спеціалістаі спорідненої спеціальності) та скласти фахове вступне випробування.

Необхідні документи:

 • копія документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання)
 • копія військово-облікового документа для військовозобов’язаних (військовий квиток або приписне свідоцтво)
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см
 • копія ідентифікаційного коду
 • копії документів, які засвідчують підстави для отримання спеціальних умов зарахування
 • копія диплому молодшого спеціаліста та додатка до нього
 • при подачі копій оригінали пред'являються обов‘язково

Для вступу в магістратуру, на спеціальність – 123 Комп’ютерна інженерія в 2019 році необхідно скласти ЗНО з іноземної мови та іспит зі спеціальності.

Вартість навчання на спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія

Рівень вищої освіти

Ліцензійний обсяг (денна / заочна)

Бюджетних місць (денна / заочна)

Контрактних місць (денна / заочна)

Вартість навчання (грн.)

Бакалавр

90 / 90

27 / -

63 / 90

17 400 / 9 300

Магістр

50 / 50

13 / 37

- / 50

20 300 / 11 850

 

За більш детальною інформацією щодо вступу на спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія можна звернутися за номерами:

(044) 248-85-93

(044) 249-25-11

(044) 249-25-58


Фотографії

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, ауд. 206-207
Тел. (044) 249-25-88
Email: okar@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 44 414
^