Навчальні дисципліни - Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки здійснює підготовку фахівців ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», викладаючи такі дисципліни:

 

№ з/п

Назва дисципліни

1

Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах

2

Безпека інформаційних і комунікацій-них систем.

3

Безпека інформаційно-телекомунікацій-них систем та мереж

4

Впровадження та експлуатація криптосистем.

5

Вступ до спеціальності.

6

Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

7

Захист інформації телекомунікаційних системах.

8

Захист інформації телекомунікаційних систем та мереж.

9

Інформаційні технології та системи.

10

Кібернетичний простір.

11

Комплексні системи захисту інформації

12

Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід.

13

Методи та засоби захисту інформаційних і комунікаційних систем.

14

Моніторинг інформаційної безпеки.

15

Основи баз даних.

16

Основи інформаційної безпеки держави.

17

Основи криптографічного захисту інформації.

18

Основи організації електронного бізнесу.

19

Основи програмування та технології програмування

20

Основи проектування та експлуатації комплексних систем захисту інформаційних і комунікаційних систем.

21

Основи фінансової криптографії.

22

Прикладна криптологія.

23

Системи управління базами даних.

24

Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці.

25

Теоретичні основи захищених інформаційних технологій.

26

Теоретичні основи інформаційних процесів

27

Теорія і практика інфраструктури відкритих ключів.

28

Теорія інформації та кодування.

29

Технологія програмування.

30

Фізичні основи захисту інформації.

31

Моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем

32

Технології адміністрування та експлуатація захищених інформаційно-комунікаційних систем

33

Технології створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем.

34

Методи побудови та аналізу криптосистем.

35

Прикладні аспекти криптології.

36

Методи аналізу та синтезу політик безпеки.

37

Історія науки (за галуззю знань).

38

Вибрані глави прикладної математики

39

Комплексні системи інформаційної безпеки.

40

Теорія розподілених інформаційних  ресурсів, захист баз даних та знань.

41

Прикладна загальна теорія систем

42

Математичні методи моделювання та оптимізація процесів

 

 

Переглядів: 3 050
^