XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчальні дисципліни

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 125 Кібербезпека за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 125 Кібербезпека складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 10 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів IBM, CISCO, ESET що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Інформаційної та кібернетичної безпеки. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри IBM, ESET, EUROTELECOM, INTRASISTEM на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки здійснює підготовку фахівців ОКР «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії». Викладаються такі дисципліни:

Кафедра Дисципліна
Бакалавр 
Марк. Групова динаміка і комунікації
ДІД Ділові комунікації
ДІД Філософія
ЕПСТ Засади відкриття власного бізнесу
ІМ Іноземна мова
ВМ Вища математика
УІКБ Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки
БЖФВ Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
КН Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів
Фіз. Фізика
ІКБ Теорія інформації та кодування
ІКБ Фізичні поля як носії інформації
СІКЗ Теорія кіл і сигналів в інформаційному та кіберпросторах
ІКБ Прикладне програмування
КІ Апаратні та програмні засоби комп'ютерної інженерії
КІ Операційні системи
КІ Комп'ютерні мережі
УІКБ Стандарти інформаційної та кібербезпеки
ІКБ Прикладна криптологія
УІКБ Аудит систем захисту інформації
КН Хмарні технології
СІКЗ Комплексні системи захисту інформації
КН Штучний інтелект 
ІКБ Безпека Web-ресурсів
ІКБ Теоретичні основи захищених інформаційно-комунікаційних технологій
СА Організація баз даних та знань 
УІКБ Теорія ризиків
ІКБ Безпека безпроводових, мобільних та хмарних технологій
ІКБ Основи захисту конфіденційних даних
ІКБ Стандарти криптографічного захисту
ІКБ Політики безпеки
ІКБ Інфраструктура відкритих ключів
УІКБ Менеджмент інформацінйої безпеки
ІКБ Безпека мереж за технологіями CISCO
ІКБ Захист від шкідливого програмного засобу
ТСМ Інженерна та комп`ютерна графіка
ІКБ Аналіз та оцінка уразливостей інформаційних систем
КН Перспективні компоненти та засоби інфокомунікаційних технологій
ІКБ Програмні комплекси захисту автиматизованих систем від несанкціонованого доступу
КІ Сучасні комп’ютерні системи та мережі
ІКБ Основи безпеки комп'ютерних мереж
ДІД Сучасні системи управління електронним документообігом
СІКЗ Кібербезпека банківських та комерційних структур
ІСТ Комп’ютерні технології вимірювань в телекомунікаціях
ІКБ Цифрова криміналістика
КН Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях
Магістр 
БЖФВ Захист професійної діяльності в галузі
ПТБД Педагогіка та психологія у вищій школі
ТСМ Організація проведення наукових досліджень
ІКБ Прикладна загальна теорія систем інфомаційної та кібербезпеки
ІКБ Математичні методи криптографії
ІКБ Методи та засоби забезпечення безпеки мережевої іфраструктури
ІКБ Методи та засоби забезпечення безпеки безпроводових і мобільних мереж
ІКБ Технології виявлення уразливостей мережевих ресурсів
ІКБ Іноземна мова (фахова)
ПТБД Інтелектуальна власність
ІКБ Технології виявлення уразливостей та забезпечення безпеки Web-ресурсів
СІКЗ Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу
ІКБ Технології виявлення уразливостей та протидії злоякісному програмному забезпеченню
СІКЗ Організація і проведення спеціальних досліджень на об'єкті інформаційної діяльності
Доктор філософії
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
ДІД Філософія
ІМ Іноземна мова
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
СІКЗ Основи наукових досліджень та організація науки 
ІКБ Математичні методи криптографії
УІКБ Методи та засоби управління інцидентами інформаційної безпеки
УІКБ Системний аналіз інформаційної безпеки
ІКБ Прикладна загальна теорія систем ІБ
ІКБ Педагогічна практика
ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
КІ Сучасна методика викладання у вищій школі
Мен. Менеджмент
ІКБ Технології виявлення уразливостей мережевих ресурсів
СІКЗ Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу 
ІКБ Технології виявлення злоякісного програмного забезпечення
СІКЗ Вплив потужних полів на електронні засоби та методи їх захисту
СІКЗ Радіомоніторинг і радіопротидія на об’єктах інформаційної діяльності
ІКБ Технології виявлення уразливостей та забезпечення безпеки WEB-ресурсів
ІКБ Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури
СІКЗ Організація і проведення спеціальних досліджень на об’єктах інформаційної діяльності
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
 Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 419
 Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikbdut@gmail.com

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 704