Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки здійснює підготовку фахівців ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», викладаючи такі дисципліни:

 1. Алгоритми і структури даних систем інформаційної та кібербезпеки.
 2. Безпека Web-ресурсів.
 3. Безпека безпроводових, мобільних та хмарних технологій.
 4. Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів.
 5. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах і мережах.
 6. Захист інформації в телекомунікаційних системах.
 7. Іноземна мова  (за фаховим спрямуванням).
 8. Інформаційна та кібербезпека сучасного підприємства.
 9. Інформаційні процеси в системах інформаційної та кібербезпеки.
 10. Інформаційно-аналітичне забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки.
 11. Інфраструктура відкритих ключів.
 12. Кібернетичне право.
 13. Комплексні системи захисту інформації:проектування, впровадження, супровід.
 14. Комплексні системи інформаційної безпеки.
 15. Криптомеханізми інформаційної та кібернетичної безпеки.
 16. Математичні методи криптографії.
 17. Математичні методи моделювання та оптимізації систем інформаційної безпеки.
 18. Методи побудови та аналізу криптосистем.
 19. Методи та засоби забезпечення безпеки безпроводових і мобільних мереж.
 20. Методи та засоби забезпечення безпеки мережевої інфраструктури.
 21. Методи та засоби протидії кіберзлочинності.
 22. Моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем.
 23. Основи CCNA security.
 24. Основи безпеки телекомунікаційних технологій.
 25. Основи захисту конфіденційних даних.
 26. Основи інформаційної і кібербезпеки та захисту інформації.
 27. Політики безпеки.
 28. Прийняття рішень в інформаційній та кібербезпеці.
 29. Прикладна загальна теорія систем інформаційної та кібербезпеки.
 30. Прикладна криптологія.
 31. Прикладні аспекти застосування програмного забезпечення.
 32. Програмні комплекси захисту автоматизованих систем від несанкціонованого доступу
 33. Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці.
 34. Спеціальні методи в системах інформаційної та кібербезпеки
 35. Сучасні проблеми та перспективи розвитку кібернетичної безпеки  і захисту інформації.
 36. Теоретичні аспекти захищених інформаційно-комунікаційних технологій.
 37. Теорія інформації та кодування.
 38. Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних та знань.
 39. Технології  виявлення уразливостей мережевих ресурсів.
 40. Технології адміністрування та експлуатація захищених ІКС.
 41. Технології виявлення уразливостей та забезпечення безпеки Web-ресурсів.
 42. Технології виявлення уразливостей та протидії злоякісному програмному забезпеченню.
 43. Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури.
 44. Технології розробки і тестування програмного забезпечення систем ІКБ.
 45. Технології створення та застосування систем захисту ІКС.
 46. Фізичні основи захисту інформації.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
 Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 419
 Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikb.dut.edu.ua@gmail.com
v.vishnivsky@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 4 303
^