Державний Університет Телекомунікацій

ДМИТРУК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

 

ДМИТРУК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА

Кандидат історичних наук

Освіта:

2007

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – “Історія України” в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова на тему: “Чехи на півдні України (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ століття)”

2003–2006

Навчання в аспірантурі при кафедрі історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.

2003

З відзнакою закінчила Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського за спеціальністю “Історія” та здобула кваліфікацію магістра історії.

Досвід роботи:

2013 і дотепер

Державний університет телекомунікацій, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності (до 2016 – кафедри соціології та гуманітарних дисциплін, до 2014 – кафедри українознавства)

2012–2013

Координатор зв’язків з навчальними закладами та громадськими об’єднаннями Національної спілки краєзнавців України.

2007–2008

Асистент кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського.

Науковий співробітник науково-редакційної групи Кримської республіканської редколегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією” (за сумісництвом).

2006–2008

Викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Кримського університету культури, мистецтв і туризму (із 2007 – за сумісництвом).

2002–2003

Учитель історії Сімферопольської ЗОШ І–ІІІ ст. №40.

Стажування та підвищення кваліфікації:

2015

Інститут історії України Національної академії наук України.

Трудовий стаж: 15 років

Навчальні дисципліни:

Історія української державності та культури

Філософія

Соціологічна думка в Україні

Соціологія урбаністичного суспільства

Гендерні відносини в інформаційному соціумі

Публікації

І. Монографії

Історія чехів в Україні / Наук. керів. Я. Вацулик; С. Дмитрук, С. Коваленко, П. Калета та ін. – К., 2013. – 600 с.

Волкова С. А. Чехи на півдні України (друга половина XIX – перша третина ХХ століття). – Сімферополь: АнтіквА, 2006. – 160 с. – (Біобібліографія кримознавства; Вип. 6).

ІІ. Брошури

Крымское культурно-просветительское общество чехов «Влтава» – 20 лет (1993–2013) / Vltava; [авт.-сост. С. Дмитрук, канд. ист. наук; Л. Савина]. – Симферополь, 2013. – 20 с.

Чехи в Крыму 150 лет: Александровка (1862-2012) / Vltava; [авт.-сост. С. Дмитрук, канд. ист. наук]. – Симферополь, 2012. – 18 с.

150 лет Крымской Богемке / Vltava; [авт.-сост. С. Дмитрук, канд. ист. наук]. – Симферополь: АнтіквА, 2011. – 14 с.

ІІІ. Наукові статті

Дмитрук С. А. Традиційно-побутова культура чехів в Україні // Актуальні проблеми розвитку науки і техніки: Матеріали Першої міжнародної науково-технічної конференції. Збірник тез. – К.: ДУТ, 2015. – С. 247–250.

Дмитрук С. А. Київ у житті та діяльності Олександра Янати // Краєзнавство. – 2015. – №3/4. – С. 145–151.

Дмитрук С. А. Помощь Чехословацкой Республики чехам Юга Украины в начале 20-х годов ХХ века: по материалам Национального архива Чешской Республики в г. Праге // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – Симферополь, 2014. – Т. 27 (66). – № 2. – С. 17–23.

Дмитрук С. А. Чешские поселения в Крыму: история и современность // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер.: «Исторические науки». – Симферополь, 2014. – Т. 27 (66). – № 3. – С. 20–31.

Дмитрук С. А. Допомога Чехословацької Республіки за часів Т. Масарика чехам півдня України на початку 20-х років ХХ ст. (за архівними матеріалами SUAP, м. Прага) // Перший чехословацький президент Томаш Гарріг Масарик і Україна: матеріали ІІІ Чесько-української наук.-практ. конф. «Шляхи розвитку культури чехів України», м. Київ, 17 березня 2012 р., НАУ / Посольство Чес. Республіки в Україні, Нац. авіац. ун-т, Укр.-чес. культур.-освіт. т-во «Вишеград», Каф. історії та культурології НАУ; [редкол.: Л. Ф. Мухіна, І. І. Тюрменко, О. А. Радзивілл]. – К.: НАУ, 2012. – С. 55–57.

Дмитрук С. А. Чехи Крыма в 20–30-е гг. ХХ в. // Этнография Крыма ХІХ–ХХІ вв. и современные этнокультурные процессы: Материалы и исследования. – Вып. 2 / Отв. ред. М. А. Араджиони, Ю. Н. Лаптев. – Симферополь, 2012. – С. 187–194.

Дмитрук С. А. Чехи в Крыму – 150 лет: Богемка и Александровка (малая история) // Этнография Крыма ХІХ–ХХІ вв. и современные этнокультурные процессы: Материалы и исследования. – Вып. 3 / Отв. ред. М. А. Араджиони, Л. А. Науменко. – Симферополь: СГГ, 2012. – С. 161–170.

 

 

Переглядів: 277
^