XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчальні дисципліни

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Економіка чи Соціологія за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Економіка складає 18600 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (32700 грн. на рік) та НАУ (27000 грн. на рік).

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Соціологія складає 17950 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (29000 грн. на рік) та НАУ (21000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено (12) договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів («Miratech Corporation», аудиторська фірма Аудит Сервіс Груп, Навчально-тренувальний центр «SIONAS», телеканал «Прямий»), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри («Miratech Corporation», аудиторська фірма Аудит Сервіс Груп, Навчально-тренувальний центр «SIONAS», телеканал «Прямий») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

За кафедрою економіки підприємства та соціальних технологій закріплені дисципліни, які забезпечують формування фахових компетенцій майбутніх спеціалістів у сфері економіки ІТ-бізнесу

 

 1. АРМ економіста
 2. Архітектоніка соціальних ігор
 3. Бізнес-планування в системі "Project expert"
 4. Візуальна аналітика
 5. Візуальна психодіагностика
 6. Вступ до спеціальності
 7. Глобальні виклики та інформаційна політика України
 8. Загальна соціологічна теорія
 9. Загальна теоретична соціологія
 10. Засади відкриття власного бізнесу
 11. Зв'язки з громадськістю в галузі ТК
 12. Іноземна мова професійного спрямування
 13. Історія соціологічних теорій і вчень
 14. Ітерактивна  компетентність у соціальних технологіях
 15. Класична соціологія
 16. Міжнародна економіка

07 «Управління та адміністрування»

 1. Методи збору та аналізу соціологічної інформації
 2. Основи автоматизації економічних розрахунків
 3. Основи економіки та планування
 4. Організація і методологія соціологічних досліджень
 5. Протидія маніпулятивним технологіям
 6. Програмування соціологічного дослідження
 7. Психологічні методи налагодження взаємодії з громадськістю
 8. Психодіагностика
 9. Психологія
 10. Психологія підприємництва та бізнесу
 11. Регіональна економіка
 12. Соціальна відповідальність бізнесу
 13. Соціальна психологія
 14. Соціальна статистика та демографія
 15. Соціальна психологія організацій
 16. Соціально-трудові відносини та економіка праці
 17. Соціологічний супровід  виборчих компаній
 18. Соціологія журналістики
 19. Соціологія Інтернету
 20. Соціологія культури
 21. Соціологія конфлікту та екстремальних відносин
 22. Соціологія масових комунікацій та медіапланування
 23. Соціологія молоді
 24. Соціологія: пропедевтичний курс
 25. Соціологія релігії
 26. Статистичне моделювання і прогнозування економічних процесів
 27. Сучасні соціологічні парадигми
 28. Технології організації соціального простору та часу
 29. Технології прикладних соціологічних досліджень (SPSS, ОСА)
 30. Управління стратегічними змінами
 31. Фінанси, гроші та кредит
 32. Цифрова економіка
 33. Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю пеціалізацією)
 34. Економіка підприємства

07 «Управління та адміністрування»

12 «Інформаційні технології»

 1. Економіка ІТ-бізнесу
 2. Економічна діагностика та планування
 3. Економічні дослідження ринку та споживання
 4. Етносоціологія

 

Дисципліни, які викладаються викладачами кафедри економіки підприємств та соціальних технологій при підготовці студентів освітнього рівня «Магістр»:

 

 1. Геополітичний вимір сучасного суспільного розвитку
 2. Гендерні відносини в інформаційному соціумі
 3. Надійність та якість емпіричного дослідження
 4. Соціологія безпеки сучасних екосистем
 5. Соціологія девіантної поведінки та соціального контролю
 6. Управлінські процеси в соціальних системах
 
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 10 312