Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами - Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Науково-педагогічний склад кафедри Економіки підприємств та соціальних технологій ведуть постійну роботу зі студентами з метою підвищення ефективності процесу навчання, а також підготовки висококваліфікованих фахівців. Щомісяця за ініціативи викладачів кафедри проводяться цікаві заходи, конкурси та екскурсії, які підтримують постійний контакт викладачів кафедри зі студентами. Формування у майбутніх фахівців високої моральної, художньо-естетичної культури та професійної компетенції – завдання сучасне, важливе та відповідальне. Саме ці фактори є визначальними у виховній роботі кафедри. Як показники ефективності виховання студентів вибрані рейтингові оцінки поточної успішності у навчальній, науковій роботі, ступінь спроможності студента адаптуватися до професійної діяльності.

Виховна робота включає в себе кураторські години, бесіди під час перерви, відвідування гуртожитку, взаємодію з деканатами та директоратами з питань навчання та поведінки студентів, зустрічі або телефонні розмови з батьками студентів, які мають низький рейтинг успішності чи мають незадовільну поведінку.

Однією з найважливіших частин роботи зі студентами є кураторська робота в групах, яка регламентується положенням куратора академічної групи, затвердженим ректором ДУТ. Її метою є допомога студентам в адаптації до навчання в університеті, розвиток самостійної та творчої роботи студентів.

У 2017-2018 навчальному році за академічними групами закріплені такі куратори:

1. Група ЕПД-11 – куратор доцент кафедри Ромащенко Ольга Сергіївна

2. Група СТД-11 – куратор старший викладач кафедри Труш Марія Сергіївна

3. Групи СТД-21 та СТД-31 – куратор доцент кафедри Мостіпан Олександр Миколайович

У 2018-2019 навчальному році за академічними групами закріплені такі куратори:

  1. Група СТД-11- куратор доцент кафедри Горпинич Ольга Валеріївна
  2. Група ЕПД-11 – куратор доцент кафедри Воскобоєва Олена Володимирівна
  3. Група ЕПД-21 – куратор доцент кафедри Ромащенко Ольга Сергіївна
  4. Група СТД-21 – куратор старший викладач кафедри Труш Марія Сергіївна
  5. Групи СТД-31 та СТД-41 – куратор доцент кафедри Мостіпан Олександр Миколайович

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 5 198
^