Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами - Кафедра Економіки підприємств та соціальних технологій

Науково-педагогічний склад кафедри соціології проводить значну роботу зі студентами з метою підвищення ефективності процесу навчання, а також підготовки висококваліфікованих фахівців. Формування у майбутніх фахівців високої політичної, моральної, художньо-естетичної культури, професійної компетенції – завдання сучасне, важливе та відповідальне. Саме ці фактори є визначальними у виховній роботі кафедри. Як показники ефективності виховання студентів вибрані рейтингові оцінки поточної успішності у навчальній, науковій роботі, ступінь спроможності студента адаптуватися до професійної діяльності.

Виховна робота включає в себе бесіди під час перерви, під час відвідування гуртожитку, взаємодію з деканатами з питань навчання та поведінки студентів, зустрічі або телефонні розмови з батьками студентів, які мають низький рейтинг успішності чи мають незадовільну поведінку.

Однією з найважливіших частин роботи зі студентами є кураторська робота в групах, яка регламентується положенням куратора академічної групи, затвердженим ректором ДУТ. Її метою є допомога студентам в адаптації до навчання в університеті, розвиток самостійної та творчої роботи студентів.

За кафедрою соціології закріплені студенти 1-5 курсів: навчальна група СТД-11 (куратор – доцент Кожедуб О.В.), навчальна група СТД-21 (куратор – доцент Н.А.Кирилюк), навчальна група СТД-31 (куратор – доцент О.В.Горпинич), навчальна група СТД-41 (куратор – доцент Н.А.Дубовик), навчальна група СТДМ-51 (куратор – доцент Р.В.Аташкаде).

Виходячи з того, що вища освіта покликана забезпечувати духовний, професійний та інтелектуальний розвиток особистості, готувати висококваліфіковані національні кадри, колектив кафедри веде активний пошук нових форм і методів навчальної роботи, які б підвищували її ефективність та якість, благотворно впливали на знання студента, підвищували рівень його освіти і культури. Важливу роль в цьому процесі відіграють олімпіади з навчальних дисциплін. Викладачі кафедри активно залучають студентів до них. У першому етапі беруть участь кращі студенти, серед яких визначаються переможці, котрі рекомендуються до участі в другому заключному етапі Всеукраїнської олімпіади, що проходить у визначених Міністерством освіти і науки України навчальних закладах.

Початковою школою наукового зростання майбутнього фахівця є прищеплення інтересу до наукової роботи. Тому на кафедрі працюють студентські наукові гуртки з різних напрямів наукової діяльності, зокрема:

  • «Філософія та молодість» – науковий керівник: доцент, кандидат філософських наук Р.В.Аташкаде;
  • «Україна крізь віки: сучасний дискурс» – науковий керівник: доцент, кандидат історичних наук С.А.Дмитрук;
  • «Світ політики: історія, теорія, практика» – науковий керівник: доцент, кандидат політичних наук Н.А.Дубовик;
  • «Методи та методологія соціологічного дослідження» – науковий керівник: доцент, кандидат соціологічних наук О.В.Кожедуб, О.В. Горпинич.

На старших курсах студенти залучаються до виконання наукової тематики кафедри, спілкуються з науковцями, знайомляться із сучасними напрямами науки, а різноманітні конференції, конкурси та олімпіади, як в університеті, так і за його межами підбивають підсумки такої творчої роботи. На всеукраїнських і регіональних конкурсах студентських наукових робіт, а також олімпіадах творча та наукова робота студентів щорічно оцінюється на високому рівні.

Зокрема, протягом останніх років результати наукових досліджень студенти презентували на X Міжнародній науково-технічній конференції студентства та молоді, яка відбулася 25–26 квітня 2013 року в Державному університеті телекомунікацій, та Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки філософського факультету – 2013» на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 16–17 квітня 2013 р.

Викладачі кафедри займалися підготовкою студентів до участі у круглому столі «Українська лінгвокультурологія у загальнослов’янському контексті» в ДУТ, який проведено 10 листопада 2014 р. з нагоди відзначення в Україні Дня української писемності та мови.

9 грудня 2014 р., в рамках Студентської наукової конференції «Соціальні та економічні проблеми розвитку інформаційного суспільства», організованої Навчально-науковим інститутом менеджменту та підприємництва, відбулося засідання секції «Розвиток соціальних технологій в інформаційному суспільстві». У роботі секції взяли активну участь студенти університету, підготовкою яких до засідання займалися співробітники кафедри соціології та гуманітарних дисциплін: кандидат політичних наук, доцент Н.А.Дубовик, старші викладачі О.В.Демченко, М.С.Труш, І.І. Орєхова.

16 квітня 2015 р. відбувся відкритий навчально-науковий семінар "Філософія і мова", в якому взяли участь іноземні студенти ДУТ завдяки зусиллям викладачів Стежко С.О. та Аташкаде Р.В., а також студентів групи ТСД-24.

26 листопада 2015 р. в Державному університеті телекомунікацій відбулася І Науково-теоретична конференція «Філософія, що єднає». В конференції взяли участь студенти всіх спеціальностей ДУТу. Захід відбувся завдяки доцентам кафедри соціології та гуманітарних дисциплін: кандидату історичних наук Качмалі В.І. та кандидату філософських наук Аташкаде Р.В.

26–27 листопада 2015 р. викладачі кафедри соціології та гуманітарних дисциплін Державного університету телекомунікацій доц. Дубовик Н.А. та ст.викл. Труш М.С. взяли активну участь у Міжнародній науково-практичній конференції з соціології "Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну", яка відбулася в Національному технічному університеті "КПІ", залучивши до роботи студентів групи СТД-31.

19 лютого 2016 року в рамках проходження практики студенти 1-го та 2-го курсу спеціальності «Соціологія» ознайомились з діяльністю Державної установи «Урядовий контактний центр» та дізнались, які компетенції необхідні сучасному соціологу для успішного працевлаштування за фахом.

Переглядів: 4 085
^