Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій

Положення про кафедру Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій

Космічна галузь України є однією з небагатьох, що забезпечують сталий розвиток нашої економіки, і має реальні перспективи виходу на міжнародні ринки високотехнологічної продукції та здійснює суттєвий позитивний вплив на розвиток високотехнологічних виробництв та інформаційних систем, сприяє підвищенню якості життя.

Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій створена у 2014 році, структурно входить до факультету Телекомунікацій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій.

Кафедра готує фахівців галузі знань: 17 – Електроніка та телекомунікації, Спеціальності: 172 – Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізації: Супутникові телекомунікації та навігаційні системи, освітній рівень: Бакалавр.

Викладачі кафедри постійно працюють над виконанням завдання з реалізації концептуально нової освітньої моделі, яка забезпечить нашим випускникам незаперечні конкурентні переваги на ринку праці, привабливість їх для компаній та пріоритетність серед випускників інших навчальних закладів за спорідненою спеціальністю.

Для цього в навчальний план включені дисципліни та розділи, які забезпечать надання студентам теоретичних знань, практичних умінь та навиків, необхідних для засвоєння сучасної елементної бази новітніх систем, апаратно-програмних комплексів, інноваційного обладнання та способів їх застосування. Усі дисципліни відповідають вимогам та актуальним запитам сьогодення, а саме:

 • Здатність враховувати в своїй професійній діяльності сучасні тенденції розвитку телекомунікаційних технологій.
 • Здатність проводити моніторинг стану та технологічне управління комплексами супутникового зв’язку.
 • Здатність розуміти взаємодію систем супутникового зв’язку з іншими системами телекомунікацій.
 • Здатність проводити аналіз супутникових технологій, виконувати розрахунки необхідних параметрів супутникових систем і мереж.
 • Здатність обробляти інформацію для формування початкових даних для проектування супутникових мереж та їх елементів.
 • Здатність вирішувати завдання щодо налаштування прийомних пристроїв для приймання спеціальної інформації.
 • Здатність визначати основні підходи для вирішення прикладних завдань за допомогою космічних систем різного призначення.

На кафедрі організовані курси «налаштування супутникового телебачення та інтернету». Курси дають змогу всім бажаючим отримати навички, які завжди знадобляться в житті.

Для всіх бажаючих кафедра проводить науковий гурток «Супутникові телекомунікації». Студенти мають змогу  подивитись на реальні приклади того, з чим працює інженер супутникового зв’язку.

Для забезпечення якості практичної складової навчання створена навчально-лабораторна база на новітньому обладнанні провідних компаній світу: Huawei, Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin, Nokia, Schneider Electric Company, IBM, Oracle, InterSystem Cache і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Практика студентів організовується та проводиться в компаніях-партнерах кафедри.

  

На кафедрі Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій створено єдиний в Україні навчальний центр французької компанії «Eutelsat-SA» – світового лідера на ринку супутникових телекомунікацій.

Для цього кафедрою організовано співпрацю та заключено договори з компаніями Eutelsat SA, Datagroup, EcommCo, Державне космічне агентство України, Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

Студенти Університету мають можливість отримати міжнародні сертифікати компаній: Hewlet-Packard, Oracle, Cisco, IBM, Juniper Networks, Lifecell, SatTelecom, Nokia, CyberBionic, ЕРАМ, Legrand Ukraine, Schneider Electric, Asterisk, Bureau Veritas Ukraine, D-Link International, SearchInform, «БСМ Консалтинг», 1С, Парус, Bureau Veritas, UDS Consulting, Центр Pro Business School, Центр комп'ютерних технологій «InfoPlus», NetCom Technology, IBM SPSS statistics, ALCALOID AD Scopje, Pearson-Dinternal, SportLife.

Зважаючи на те, що в сфері телекомунікацій та інформаційних технологій вся технічна документація та використання обладнання пов’язані з володінням англійською мовою, приділяється значна  увага поглибленому вивченню фахової англійської мови протягом усього періоду навчання. Це забезпечить вивчення технічної англійської мови на рівні вільного володіння та засвоєння її на рівні міжнародного стандарту  В2.

На першому курсі для всіх спеціальностей започатковано викладання дисципліни «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Вона є унікальною, подібної дисципліни немає в жодному вищому навчальному закладі. В ході її вивчення студенти оволодіють практичними навичками налаштування та експлуатації сучасних новітніх пристроїв.

Супутникові телекомунікації широко застосовується в повсякденному житті. Тому на практичних заняттях, які проводить кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій, студенти будуть навчатися самостійно встановлювати супутникове обладнання і налаштовувати супутниковий інтернет та телебачення.

Для уміння успішно працювати в команді компанії, вже з першого курсу в навчальний процес впроваджено дисципліни «Ділові комунікації» та «Групова динаміка і комунікації».

Супутникові телекомунікації широко застосовується в повсякденному житті. Тому на практичних заняттях, які проводить кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій, студенти будуть навчатися самостійно встановлювати супутникове обладнання і налаштовувати супутниковий інтернет та телебачення.

Студенти за власним бажанням можуть навчатися в нашому Університеті за програмою підготовки офіцерів запасу та отримати офіцерське звання.

Кафедра реалізує нову освітню модель на базі інноваційного змісту навчання, що дає змогу випускнику оволодіти теоретичними та практичними навичками, з урахуванням компетенції роботодавців.

Підготовка по спеціалізації «Супутникові телекомунікації та навігаційні системи» починається з першого курсу. Уже першого семестру студенти мають змогу більше дізнатися про майбутню спеціальність, зануритись у світ супутникових телекомунікацій, зрозуміти особливості даних технологій і як їх можна використати у повсякденному житті. А також починають вивчати основні принципи та положення супутникових технологій, сучасних послуг, які вони можуть надавати.

Викладачі кафедри космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій проводять практичні заняття зі студентами першого курсу Університету усіх спеціальностей по дисципліні «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» з налаштування швидкісного двостороннього супутникового Інтернету та телебачення. В рамках цієї дисципліни студенти мають змогу самостійно збирати, встановлювати та налаштовувати комплект супутникового обладнання для телебачення (офсетна неповоротна супутникова антена, з подальшим налаштуванням на систему з трьох супутників Amos_40W, Astra_4,80E, Hotbird_130E) та Інтернету (супутникова антена «Tooway» з подальшими налаштуванням на супутник Ka-Sat), потреба у якому виникає в професійній діяльності і в побуті.

Студенти спеціалізації «Супутникові телекомунікації та навігаційні системи», починаючи з першого курсу, вивчають дисципліну "Групова динаміка та комунікації", яка спрямована на ефективну роботу і усну комунікацію з колегами, мотивацію людей, з 2-го курсу - "Ділові комунікації", яка спрямована на уміння працювати в команді та з командою.

З 4-го курсу - "Засади відкриття власного бізнесу", яка спрямована на уміння відкриття власного бізнесу. При цьому студенти опановують сучасні рекламні та PR-технології. Наприкінці вивчення курсу студенти мають на руках складений власноруч бізнес-план для реалізації власної бізнес-ідеї.

На 4-му курсі викладаються «Хмарні технології», «Штучний інтелект», по закінченню яких, студент вмітиме та знатиме:

 • основні поняття і термінологію технологій хмарних обчислень;
 • сфери застосування хмарних технологій;
 • інфраструктуру хмарних обчислень;
 • питання безпеки, масштабування, розгортання, резервного копіювання в контексті хмарної інфраструктури;
 • вибирати оптимальну стратегію переходу на хмарні технології;
 • сучасні напрями і задачі штучного інтелекту;
 • використовувати системи штучного інтелекту для розв’язання прикладних задач у різних предметних галузях;
 • проектувати системи штучного інтелекту, експертні системи, бази знань;
 • напрями еволюційного моделювання, генетичні алгоритми, Swarm алгоритми;
 • теорія розпізнавання образів;
 • принципи побудови нейронних мереж і підходи до навчання в нейронних мережах.

Це дозволить  студенту спеціалізації «Супутникові телекомунікації та навігаційні системи» відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Студенти Університету поглиблено вивчають англійську мову. Враховуючи вимоги роботодавців та прагнення України інтегруватись до світового товариства, виникла необхідність  поглибленого вивчення англійської мови, адже англійська мова є мовою міжнародного спілкування. Так починаючи з 1 курсу, протягом двох років, викладається загальна англійська мова по 3 пари занять на тиждень, а починаючи з 3 курсу, на 4 та 5 курсах 20% занять з дисциплін спеціалізації кафедри проводиться англійською мовою.

Така організація занять дає можливість вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2, підготувати студентів у відповідності до сучасних вимог потенційних роботодавців. Перед студентом, що вивчив англійську мову, відкриваються широкі перспективи влаштування на роботу, як у престижних вітчизняних фірмах, так і за кордоном. Так на кафедрі Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій відкрито єдиний в Україні науковий центр Eutelsat, світового лідера супутникових телекомунікацій, де студенти отримують сертифікат компанії і право працювати за кордоном. Але без знання технічної англійської мови це не можливо. Крім того, студенти, які знають англійську мову, мають переваги при працевлаштуванні на більш високооплачувані посади, брати участь у міжнародних конференціях, тренінгах та семінарах. Успішне оволодіння новими технологіями першим не можливо без знання технічної англійської мови. Лише добре володіння англійською мовою дає можливість самостійно ознайомитися з будь-якими інноваціями: програмами чи обладнанням.

Практична складова дисциплін кафедри, у відповідності до інноваційного змісту навчання, складає не менше 50%. Для забезпечення студентів практичними вміннями і навиками їх здійснення, на кафедрі використовується новітнє спеціалізоване обладнання від провідних компаній світу Skylogic, Eutelsat. Це дає можливість студентам знати та уміти налаштовувати обладнання, яке застосовується потенційними компаніямироботодавцями. Метою занять є навчити студентів забезпечити глобальний інформаційний простір та доступ до пошуку інформації в місцях де відсутні проводові інформаційнокомунікаційні системи та мережі за рахунок практичних навичок в налаштуванні до роботи супутникового широкосмугового доступу до інтернету та телебачення.

 

По темам кожної дисципліни проводяться лекції – як теоретична підготовка, так і практичні та лабораторні заняття – як практична складова навчання. Для якісної підготовки фахівців кафедра проводить заняття по темам, які відповідають компетенціям роботодавців. З цією метою кафедра уклала угоди та співпрацює з провідними компаніями «Датагруп», «Deps».

 

По кожній темі занять надається перелік питань для опрацювання студентами відповідно до компетенцій роботодавців, а саме:

 • знання моделі ОSI;
 • здатність розбиратися в технологіях TCP/IP, MPLS, IPTV та супутникового зв’язку;
 • оволодіти навичками з основ комутації та маршрутизації пакетів;
 • оволодіти навичками щодо встановлення і налаштування абонентських супутникових комплектів широкосмугового доступу та супутникового телебачення;
 • здатність брати участь у роботах із проектування, конструювання, виготовлення, монтажу, налагодження, випробування і експлуатації мереж супутникового зв’язку.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі створена сучасна навчально-лабораторна база на основі сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

 

Для проведення практичних та лабораторних занять використовуються комп’ютерні програми та навчально-програмні комплекси:

 

1. Nova for Windows для:

 • моделювання траєкторій польоту ШСЗ;
 • моделювання робочих зон ШСЗ.

2. WxTrac для огляду земної поверхні космічними системами.

3. Obzor для відображення прольотів КА.

Для налаштування супутникового двостороннього широкосмугового інтернету кафедра має новітнє обладнання, що відповідає вимогам роботодавців, а саме:

 • супутникові антени TooWay (Ка-сат);
 • ETRIA-3W Transceiver basic KA-SAT;
 • супутникові модеми Viasat Surbfeam.

Для налаштування супутникового телебачення на супутники AMOS, Astra (Sirius), HotBird:

 • супутникові антени;
 • конвертери;
 • комутатори Diseq;
 • тюнери;
 • професійне обладнання Openbox
 • монітори.

Якість навчання на кафедрі досягається сучасним підходом до структури навчання, а саме: 25% на кафедрі виділяється на дисципліни загальної підготовки (вища математика, фізика, філософія, іноземна мова і т.д.), а решта 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю (супутникові системи зв’язку та навігації (з видачею сертифікату), телекомунікаційні системи передачі, системи мобільного зв’язку та інш.).

Дисципліни професійної підготовки розподіляються наступним чином: 37,5% за фахом і 37,5% за спеціалізацією.

На кафедрі створено перший в Україні навчальний центр французької компанії “Eutelsat-SA”– світового лідера на ринку супутникових телекомунікацій, яка надала виключне право фахівцям кафедри Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій проводити тренінги з інсталяторами супутникового обладнання та всіма бажаючими з видачею сертифікатів. Даний сертифікат дає можливість працювати установником супутникового обладнання на всій території України та за кордоном.

Задачами занять є навчити студентів забезпечувати глобальний інформаційний простір та доступ до пошуку інформації в місцях, де відсутні проводові інформаційно-комунікаційні системи та мережі, за рахунок практичних навичок в налаштуванні до роботи супутникового широкосмугового доступу до інтернету та телебачення.

Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го семестру по 8-й семестр – протягом усього періоду навчання. Це дає можливість студентам повноцінно оволодіти професійними знаннями при вивченні спеціальних дисциплін професійної підготовки, паралельно вивчаючи фізичні процеси та явища, які є основними в роботі складних технічних систем. Посилена практична підготовка дає можливість задовольнити вимоги роботодавців у сфері супутникових телекомунікацій і внести вагомий внесок у процес формування конкурентоспроможного фахівця.

Проведення практик студентів проводиться в компаніях-партнерах кафедри:

 • «Датагруп» - всеукраїнський оператор зв'язку для бізнесу та дому, для якого немає неможливого в сегментах передачі даних і доступу в інтернет, телефонії і телебачення, відеоконференцій і відеоспостереження, супутникового зв'язку і хмарних рішень.
 • Державне космічне агентство України - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності та несе відповідальність за стан розвитку галузі.
 • Національний центр управління та випробувань космічних засобів - є цілісний науково-технічний комплекс у системі основних інструментів реалізації Загальнодержавної космічної програми України. Його функцією є завершення всієї ланки космічної діяльності, яку починають наукові установи та підприємства створенням орбітальних та наземних космічних засобів: випробування та експлуатація космічних апаратів та інших виробів, які виведені на орбіту.
 • Eutelsat Communications - холдингова компанія акціонерного товариства Eutelsat S.A., провідного оператора супутникового зв'язку в Європі, входить в трійку світових лідерів серед постачальників фіксованих послуг супутникового зв'язку.

Під час практики студенти отримують теоретичні знання та практичні навики, які допоможуть їм в подальшому професійному рості, а також вони можуть побачити на власні очі, як працює підприємство в реальних умовах. Під час практики проводиться конкурс. Конкурс включає в себе складання антени та налаштування її на підключення до супутникового телебачення або до мережі Internet.

Після проходження практики студенти отримають сертифікати, які допомагають їм стати конкурентоспроможними фахівцями на сучасному ринку праці.

Завдяки втіленню в нашому університеті інноваційної системи навчання, наш випускник володітиме теоретичними знаннями та компетенціями, що задовольняють вимогам роботодавців та практичними навиками їх виконання, матиме пріоритет серед випускників інших навчальних закладів споріднених спеціальностей. Це забезпечить підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці та надасть йому можливість успішно влаштуватися на роботу, займати більш престижні та високооплачувані посади в провідних телекомунікаційних та ІТ-компаніях.

 

Супутникові телекомунікації впевнено крокують у майбутнє.

Кафедра запрошує до навчання по спеціалізації «Супутникові телекомунікації та навігаційні системи»

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ, вул. Солом’янська 7
Тел. (044) 249-25-97, 5-97
E-mail: frolov47@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 37 349
^