Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій

Космічна галузь України є однією з небагатьох, що забезпечують сталий розвиток нашої економіки, і має реальні перспективи виходу на міжнародні ринки високотехнологічної продукції.

Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій створена у 2014 році, структурно входить до факультету Телекомунікацій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій.

Кафедра готує фахівців галузі знань: 17 – Електроніка та телекомунікації, Спеціальності: 172 – Телекомунікації та радіотехніка, 173-Авіоніка спеціалізації: Супутникові телекомунікації та навігаційні системи, освітній рівень: Бакалавр.

Викладачі кафедри постійно працюють над виконанням завдання з реалізації концептуально нової освітньої моделі, яка забезпечить нашим випускникам незаперечні конкурентні переваги на ринку праці, привабливість їх для компаній та пріоритетність серед випускників інших навчальних закладів за спорідненою спеціальністю.

Для цього в навчальний план включені дисципліни та розділи, які забезпечать надання студентам теоретичних знань, практичних умінь та навиків, необхідних для засвоєння сучасної елементної бази новітніх систем, апаратно-програмних комплексів, інноваційного обладнання та способів їх застосування. Усі дисципліни відповідають вимогам та актуальним запитам сьогодення, а саме:

 • Здатність враховувати в своїй професійній діяльності сучасні тенденції розвитку телекомунікаційних технологій;
 • Здатність проводити моніторинг стану та технологічне управління комплексами супутникового зв’язку;
 • Здатність розуміти взаємодію систем супутникового зв’язку з іншими системами телекомунікацій;
 • Здатність проводити аналіз супутникових технологій, виконувати розрахунки необхідних параметрів супутникових систем і мереж;
 • Здатність обробляти інформацію для формування початкових даних для проектування супутникових мереж та їх елементів;
 • Здатність вирішувати завдання щодо налаштування прийомних пристроїв для приймання спеціальної інформації;
 • Здатність визначати основні підходи для вирішення прикладних завдань за допомогою космічних систем різного призначення.

На кафедрі організовані курси по «налаштування супутникового телебачення та інтернету». Курси працюють на платній основі і дають змогу всім бажаючим (студентам старших курсів і заочникам) отримати навички, які завжди знадобляться в житті.

Особлива увага приділена посиленню практичної складової навчання, тому:

 • вивчення професійно спрямованих дисциплін сплановано починати з першого курсу;
 • для вивчення дисциплін професійного спрямування виділено більше 50% годин всього навчального часу;
 • в межах кожної навчальної дисципліни відведено не менш, ніж 50% часу на практичні заняття;
 • до викладання дисциплін практичної спрямованості залучаються фахівці,  основним місцем роботи яких є компанії - партнери Університету, і те, що вони є безпосередніми носіями практичних знань і вмінь, безумовно поглиблює взаємозв’язок навчання з практикою.

З метою отримання студентами практичних навиків у роботі на новітньому обладнанні провідних компаній світу, в лабораторіях використовується обладнання компаній Huawei, Ericsson, Siemens, ZTE, Radwin, Nokia, Schneider Electric Company, IBM, Oracle, InterSystem Cache.

 

На кафедрі Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій створено єдиний в Україні навчальний центр французької компанії «Eutelsat-SA» – світового лідера на ринку супутникових телекомунікацій.

Наявність міжнародного сертифікату надає нашому випускнику переваги під час працевлаштування на роботу, отримання більш достойної та високооплачуваної посади, а також можливість працевлаштуватися за кордоном.

Для цього кафедрою організовано співпрацю та заключено договори з компаніями Eutelsat SA, Datagroup, EcommCo, Державне космічне агентство України, Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

Студенти Університету мають можливість отримати міжнародні сертифікати компаній: Hewlet-Packard, Oracle, Cisco, IBM, Juniper Networks, Lifecell, SatTelecom, Nokia, CyberBionic, ЕРАМ, Legrand Ukraine, Schneider Electric, Asterisk, Bureau Veritas Ukraine, D-Link International, SearchInform, «БСМ Консалтинг», 1С, Парус, Bureau Veritas, UDS Consulting, Центр Pro Business School, Центр комп'ютерних технологій «InfoPlus», NetCom Technology, IBM SPSS statistics, ALCALOID AD Scopje, Pearson-Dinternal, SportLife.

Зважаючи на те, що в сфері телекомунікацій та інформаційних технологій вся технічна документація та використання обладнання пов’язані з володінням англійською мовою, приділяється значна  увага поглибленому вивченню фахової англійської мови протягом усього періоду навчання. Це забезпечить вивчення технічної англійської мови на рівні вільного володіння та засвоєння її на рівні міжнародного стандарту  В2.

На першому курсі для всіх спеціальностей започатковано викладання дисципліни «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Вона є унікальною, подібної дисципліни немає в жодному вищому навчальному закладі. В ході її вивчення студенти оволодіють практичними навичками налаштування та експлуатації сучасних новітніх гаджетів.

Супутникові телекомунікації широко застосовується в повсякденному житті. Тому на практичних заняттях, які проводить кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій, студенти будуть навчатися самостійно встановлювати супутникове обладнання і налаштовувати супутниковий інтернет та телебачення.

Для уміння успішно працювати в команді компанії, вже з першого курсу в навчальний процес впроваджено дисципліни «Ділові комунікації» та «Групова динаміка і комунікації».

Студенти за власним бажанням можуть навчатися в нашому Університеті за програмою підготовки офіцерів запасу та отримати офіцерське звання. Навчання проводиться в межах розкладу навчальних занять, що не потребує ніяких додаткових витрат часу.

Завдяки втіленню в нашому університеті інноваційної системи навчання, наш випускник матиме пріоритет серед випускників інших навчальних закладів споріднених спеціальностей, що надає йому можливість успішно влаштуватися на роботу та займати більш престижні та високооплачувані посади в провідних телекомунікаційних та ІТ-компаніях.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ, вул. Солом’янська 7
Тел. (044) 249-25-97, 5-97
E-mail: frolov47@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 35 763
^