Державний Університет Телекомунікацій

Цікаве для абітурієнтів - Кафедра Енергоефективних технологій

ДРУЖЕ АБІТУРІЄНТЕ!

Ми ще не знайомі з тобою – це факт, але ми впевнені, що це тимчасово. Для того, щоб ти переконався, що ми кардинально відрізняємося від інших навчальних закладів нашої держави, потрібно не багато – декілька хвилин твого часу.

Згодні, що час взагалі безцінний, і твій особистий не є виключенням, але погодься – декілька хвилин – ніщо у порівнні із цілим життям, яке, ми впенені, ти намагаєшся прожити достойно, а для цього ти повинен зробити правильний вибір у бік як самої майбутньої своєї професії, так і у бік вишу.

Основний принцип, який закладений до інноваційного змісту навчання передбачає, що наших студентів ми зобов’язані навчати тому, чому потрібно, і як потрібно, теоретично і практично.

А тепер давай, друже, про всі наші переваги більш детально…

Перше – підготовка по спеціальності чи спеціалізації починається не з третього, а з першого курсу.

Друге – на першому курсі для студентів всіх спеціальностей (спеціалізацій) повинна викладатися дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання нашого студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та  у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Третє – для всіх спеціальностей повинні викладатись дисципліни: на 1 курсі - «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі - «Ділові комунікації», на 4 курсі - «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямованих на уміння працювати в команді і з командою, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить нашому студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

Четверте – посилити вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі – 3 пари занять  на тиждень,  на 3-4-5 курсах – по всім дисциплінам, які викладаються кафедрами 20% занять повинні проводитись англійською мовою. Це забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту  В2.

П’яте  – половина занять повинна проводитися практично.

Шосте – по темам кожної дисципліни повинні обов’язково проводитися лекція – як теоретична підготовка і практичні заняття та, при можливості, лабораторні заняття – як практична складова навчання.

Сьоме – по кожній темі занять лектор в кінці лекції повинен надати перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.

Восьме – для забезпечення якості проведення практичних занять на кожній кафедрі повинна бути створена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

Дев’яте – при підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснювати з розрахунку – 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю.

Десяте – на кафедрах, які проводять підготовку за спеціалізацією – 25% на дисципліни загальної підготовки. Дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5%, за спеціальністю, і 37,5% за спеціалізацією.

Одинадцяте – вивчення дисциплін загальної підготовки здійснювати з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями  протягом всього терміну підготовки бакалавра.

Дванадцяте – проведення практик студентів організовувати та проводити в компаніях-партнерах кафедр.

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання наш випускник повинен володіти теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними уміннями і навиками їх здійснення.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

Переглядів: 5 600
^