XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Менеджмента

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Л.В. Лазоренко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.95 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ»
Автор:
Шкільняк М.М, Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Крисько Ж.Л., Демків І.О.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.05 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник з дисципліни «Менеджмент» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів усіх економічних спеціальностей ВНЗ. У навчальному посібнику розглянуто сучасні підходи до менеджменту та сутність управлінської діяльності, що визначає комплексну ефективність організацій, їх здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції. Посібник рекомендується студентам, науковцям, менеджерам і всім, хто цікавиться прогресивними методами управління сучасними організаціями.
Автор:
Edited by Peter Dahlin and Peter Ekman
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
1.61 Мб
Тип документа:
Книга
Information technology has come to play an important role in organizations over the last few decades. Though it began as an entity dealt with by specialists, IT has evolved to become an everyday tool with both operational and strategic impacts. Most modern organizations have adopted different forms of IT, and become dependent on their computer-based information systems and their peripherals for everyday operations. Information technology offers opportunities to increase efficiency, customer value, and competitiveness. Given the financial investment in IT required by organizations to remain competitive, IT has become a resource that needs to be managed. Management and Information Technology evaluates organizations’ utilization of IT including knowledge management and e-learning, accounting, and business relationships. Presenting theories to help the reader understand the varying roles IT can occupy in different organizations, this volume illustrates the ways in which IT has become a key strategic tool.
Автор:
Keri E. Pearlson, Carol S. Saunders, Dennis F. Galletta
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
5.09 Мб
Тип документа:
Учебник
Managing and Using Information Systems: A Strategic Approach, Sixth Edition, conveys the insights and knowledge MBA students need to become knowledgeable and active participants in information systems decisions. This text is written to help managers begin to form a point of view of how information systems will help, hinder, and create opportunities for their organizations. It is intended to provide a solid foundation of basic concepts relevant to using and managing information.
Автор:
Ramesh Behl
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
66.16 Мб
Тип документа:
Учебник
This is an ideal text-book for introductory courses on computers and information technology, primarily for business management students. This new edition continues to focus on application of technology for business decision making. It has been restructured and rewritten with a view to increase the coverage of topics on “fundamentals” of computers and information technology. At the same time, it provides up-to-date information on technologies and their application for management of business.
Автор:
Євтушенко Н.О.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.16 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник «Фінансовий менеджмент» містить теоретичні положення, основні поняття, актуальні проблеми щодо управління фінансами підприємств. Видання ґрунтується на сучасних економічних теоріях і фінансових практиках. Вивчення фінансового менеджменту з використанням посібника дозволяє отримати знання щодо основ фінансового управління підприємством та можливість засвоїти принципи обігу грошових зобов’язань та їх взаємозв’язок з кількісними показниками на всіх рівнях господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник «Фінансовий менеджмент» призначено студентам вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)» як допомога в оволодінні теоретичною та практичною діяльністю в галузі управління фінансами.
Автор:
О.Б. Гевко, Н.М. Шведа
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.37 Мб
Тип документа:
Пособие
Ринкове середовище, в якому функціонують господарські суб’єкти протягом останніх років постійно змінюється. Зростає ступінь його невизначеності, з’являються невраховані фактори ризику. За таких умов набуває актуальності нове бачення сучасного менеджменту, сформульоване Пітером Друкером: «До сфери уваги й відповідальності менеджменту входить все, що будь-яким чином впливає на продуктивність її діяльності – всередині організації або за її межами». Наведене твердження суттєво відрізняється від тих, які панували у нашій країні протягом багатьох років в умовах планово-адміністративної економіки.
Автор:
Г.І. Забродська, Л.Д. Забродська, Т.С. Пічугіна, А.П. Грінько
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.12 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент». Призначено для забезпечення самостійної роботи студентів із метою засвоєння ґрунтовних теоретичних знань з основ стратегічного менеджменту, теоретичних засад формування системи стратегічного управління в організації, глибокого системного та комплексного розуміння проблем управління на підприємствах за змінних умов функціонування, а також для підготовки до семінарських і практичних занять та виконання індивідуальної роботи.
Автор:
Стахурська С.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.39 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник призначений для вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок з управління змінами. В процесі вивчення дисципліни Управління змінами має бути сформоване сучасне економічне мислення та система спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах соціально-економічного оточення, а також будуть здобуті необхідні практичні навички, що дозволять ефективно здійснювати цю діяльність в організації. Конспект лекцій дає основи розуміння сутності змін та природи їх виникнення, формує науковий світогляд і знання із технологій та методів управління змінами в організаціях, показує особливості функціонування організацій в умовах безперервних змін.
Автор:
Небава М.І., Міронова Ю.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.94 Мб
Тип документа:
Пособие
Розкрито теоретико-методичні основи управління економічною безпекою підприємства, її місце та роль у системі управління підприємством. Для ефективного функціонування та розвитку підприємств авторами розроблено та запропоновано методи діагностики загроз й комплексного оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, організаційне забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Матеріали посібника містять необхідну інформацію про основи економічної безпеки суб’єктів підприємництва, її організацію, систему захисту матеріальних та фінансових ресурсів суб’єктів, заходи щодо діяльності підприємств по забезпеченню їх економічної безпеки. Навчальний посібник може бути корисним менеджерам підприємств, начальникам служби, департаменту, управління економічною безпекою підприємства, студентам економічних спеціальностей.

Библиотека


Просмотров: 15 068