Укр.   Рус.   Eng.

Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Менеджмента

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Теорія та практика побудови організаційних систем управління
Автор:
О.П. ВАЩЕНКО
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.23 Мб
Тип документа:
Книга
У навчальному посібнику розглянуто організації як об’єкти управління; наведено методи проектування та трансформації організаційних форм управління; показано особливості управлінської праці, характеристика сучасного менеджера, функції і технології сучасного менеджменту, в тому числі й антикризового; висвітлено сутність і процес прийняття управлінських рішень , типи керівників, ефективність менеджменту організацій. Адресовано студентам вищих навчальних закладів, а також особам, які цікавляться управлінською проблематикою.
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з дисципліни Управління персоналом
Автор:
О.Є. Гудзь, д.е.н, доц. Лазоренко Л.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
249 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Навчально-методична розробка містить пояснювальну записку, методичні рекомендації щодо вибору напряму наукового дослідження, етапів підготовки, пошуку та обробки інформації, оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни ―Управління персоналом‖ (для бакалаврів, спеціальності 073 «Менеджмент»), список рекомендованої літератури та додатки.
Управління персоналом
Автор:
Михайлова Л.І.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.08 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи управління персоналом, проаналізовано сучасні підходи кадрового складу організації, викладено практичні завдання та варіанти їх розв’язання, методичні рекомендації проведення ділових ігор та тренінгів, ситуаційних вправ, подано тестові завдання для самоконтролю знань студентів.
Кадрова політика і державна служба
Автор:
Серьогін С.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.68 Мб
Тип документа:
Пособие
Розкрито теоретико-методологічні основи формування державної кадрової політики, історичні, правові та організаційні засади державної служби, основи системи управління кадрами і державною службою, форми, метди і технології роботи з персоналом у сфері державного управління та місцевого самоврядування.
Теорія та практика моделювання бізнес-процесів
Автор:
Пономаренко В.С., Мінухін С.В., Знахур С.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
5.88 Мб
Тип документа:
Книга
Розглянуто методологічні та методичні питання управління процесно-орієнтованим підприємством в умовах застосування процесного підходу. Розроблено моделі наскрізних бізнес-процесів промислового підприємства для етапів наскрізного бізнес-процесу. Запропоновано дескриптивні моделі бізнес-процесів для розрахунку доданої вартості. Проведено імітаційне моделювання із застосуванням IBM WEBSPHERE BUSINESS MODELER. Розроблено засади побудови аналітичної системи для визначення інноваційних бізнес-процесів організації.
Corporate Finance. Principles and Practice
Автор:
Denzil Watson, Antony Head
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
10.06 Мб
Тип документа:
Учебник
Corporate Finance: Principles Practice – is a concise introduction to the core concepts and key topic areas of corporate finance. It offers integrated coverage of the three key decision areas in finance – investment, financing and dividends – using a clear and logical framework for study and incorporates a wide range of topical real-world examples, allowing students to relate theory to practice. Corporate Finance: Principles Practice is suitable for specialist and non-specialist corporate and business finance courses at undergraduate, DMS and MBA/management at Masters level.
Financial Risk Manager. Handbook, Second Edition
Автор:
Philippe Jorion
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
2.92 Мб
Тип документа:
Пособие
A comprehensive reference and training guide for financial risk management Risk professionals looking to earn the Financial Risk Manager certification, corporate training programs, professors, and graduate students all rely on one book for the most comprehensive and up-to-date information on financial risk management the Financial Risk Manager Handbook. Presented in a clear and consistent fashion, this completely updated Second Edition is the best way to prepare for the Financial Risk Manager exam and has become the core text for risk-management training programs worldwide. This definitive guide supports candidates studying for GARP’s annual FRM exam and prepares you to assess and control risk in today’s rapidly.
Handbook of Corporate Finance
Автор:
Glen Arnold
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
7.95 Мб
Тип документа:
Пособие
This book aims to help you understand and apply the essentials of corporate finance with speed and confidence. This topic touches various aspects of your business: from deciding which capital expenditure projects are worthy of backing for tomorrow, to the immediate and daily challenge of managing business units for shareholder value.
Financial Management. Theory and Practice
Автор:
Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
34.22 Мб
Тип документа:
Учебник
Written for and praised by students just like you, Financial management: theory and practice gives you relevant, practical, and easy-to-understand information covering all of the financial management topics you need to succeed in this course. Underlying theory is presented first in an accessible style and then followed by the practical application.
Фінансова політика підприємства
Автор:
Гудзь О.Є., Стецюк П.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.7 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи та практичні аспекти формування фінансової політики підприємства. Основний акцент зроблено на розкритті наукових основ фінансової політики, розробки її стратегії, технологіях формування системи фінансування операційної й інвестиційної діяльності підприємства, методичному інструментарію бюджетування, управлінні поточними витратами та оборотними активами підприємства. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, а також підприємців, бізнесменів, керівників та спеціалістів підприємств різних галузей національної економіки.

Библиотека


Просмотров: 6 673
^