XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Телекомунікаційних систем та мереж Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» складає 15000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (19900 грн. на рік) та НАУ (18000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 16 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Cisco, Huawei та Juniper, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Телекомунікаційних систем та мереж. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (Huawei, Укртелеком, DEPS Україна, Data Group та інш.) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

  Переваги навчання на кафедрі Телекомунікаційних систем та мереж


Бажаєш отримувати найвищу заробітну платню не напружуючи м‘язи?

Пов‘язуй своє майбутнє з сферою ІТ-технологій!

Саме ми шукаємо розумних ледацюг!

Лень - двигатель прогресса...
А. Вознесенский

Для того щоб менше працювати, люди роблять наукові відкриття та впроваджують сучасні технології.

Увага! Абітурієнтам 2020 року!

Для вступу на навчання за спеціальністю «172 – Телекомунікації та радіотехніка» за кошти державного бюджету у 2020 році необхідно надати наступні сертифікати ЗНО:

  1. I – Українська мова (обов’язково);
  2. II – Математика (обов’язково);
  3. III – Іноземна мова або фізика (на вибір один з них).

Для вступу на навчання за спеціальністю «172 – Телекомунікації та радіотехніка» за кошти фізичних та юридичних осіб  у 2020 році необхідно надати наступні сертифікати ЗНО:

  1. I – Українська мова (обов’язково);
  2. II – Історія України (обов’язково);
  3. III – Математика або географія (на вибір один з них).

У вступній кампанії 2020 року будуть прийматися сертифікати ЗНО 2018, 2019 та 2020 років, крім сертифікатів по англійській, французькій, німецькій та іспанській мовам, які прийматимуться тільки за 2019-2020 років.

 

Для вступу на 2-й курс (денна форма навчання) або 3-й курс (заочна форма навчання) необхідно мати диплом молодшого спеціаліста та скласти фахове вступне випробування

Для вступу на 2 курс потрібно скласти наступні фахові випробування:

  1. Іспит зі спеціальності
  2. ЗНО з української мови

Кількість ліцензійних місць: 129

Для вступу на 3-й курс (денна форма навчання) необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (за спорідненої спеціальності) та скласти фахове вступне випробування.

Для вступу на 3 курс потрібно скласти наступні фахові випробування:

  1. Іспит зі спеціальності
  2. ЗНО з української мови

Кількість ліцензійних місць: 121

 

 

Не зважаючи на те, що обсяг державного замовлення на профільну спеціальність 172 "Телекомунікації та радіотехніка" залишається максимальним серед навчальних закладів м. Києва, що готують відповідних фахівців (124 бюджетних місць), кількість бажаючих стати нашими студентами значно більша. При цьому, вартість навчання на денній формі у 2017 році складала всього 13150 грн. на рік (тобто 1315 грн. щомісячної оплати за дозволом Ректора). І не зважаючи на вищий рівень інфляції в Україні, у 2018 році. Вартість навчання за спеціальністю було збільшено лише до 14 400 грн на рік(1 440 грн за місяць)

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для всіх студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовували можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для всіх студентів викладаються дисципліни: на 1 курсі — «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі — «Ділові комунікації», на 4 курсі — «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямованих на уміння працювати в команді, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

На кафедрі телекомунікаційних систем та мереж посилено вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання на 1-2 курсі — 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах — по всім дисциплінам, які викладаються кафедрою 20% занять проводяться англійською мовою. Це забезпечує можливість студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

Половина занять проводитися практично.

 
 

У 1988 році на базі секції Багатоканального електрозв'язку, яка входила до складу кафедри Передачі дискретних повідомлень, було організовано кафедру Багатоканального електрозв'язку. Першим завідувачем кафедри було призначено кандидата технічних наук, доцента П. С. Єщенка.

З 1989 до 1999 року кафедру очолював к.т.н., професор Бондаренко Василь Григорович.

Протягом цього часу кафедра досягла значного успіху в співпраці з експлуатаційними, науковими і проектними організаціями України й країн СНД з питань технічної експлуатації систем і мереж зв’язку та їх побудови.

Кафедра мала постійно діючий семінар «Проектування електронних пристроїв та систем зв’язку» інституту Електроніки і модулювання АН України.

Під науковим керівництвом В. К.Стеклова, В. Г.Бондаренка та інш. захистили дисертації на вчене звання канд. техн. наук 5 співробітників кафедри.

Було організовано співробітництво зі Спеціальною вищою школою німецького телекому в м. Дібург та проведено обмін студентами-дипломниками, які писали проекти англійською мовою.

Слід також згадати таких талановитих викладачів кафедри як: Лев О. Ю., Щочкін Є. С., Скрипченко О. М., Гітман Н.С., Власов О. М. та інші.

Кафедра суттєво впливала на розвиток зв’язку незалежної України за допомогою активного проведення республіканських і міжнародних семінарів та конференцій через товариства НТОРЕС та ЗНАННЯ України для експлуатаційних, наукових і проектних організацій з сучасних, актуальних проблем розвитку і побудови систем та мереж зв’язку.

Кафедрою було розроблено, узгоджено й випущено для застосування первинною мережею зв’язку України такі нормативні документи:

Правила технічної експлуатації первинної мережі ЄНСЗ України.

Частина перша. "Основні принципи побудови та організації технічної експлуатації", КНД-45-140-99 К. ДКЗІУ - 2001 80с.

Частина друга. Правила технічної експлуатації апаратури, обладнання, трактів і каналів передавання, КНД-45-162-2000 К. ДКЗІУ - 2002 108с.

Бондаренко В.Г. Керівний технічний матеріал по застосуванню систем і апаратури синхронної цифрової ієрархії на мережах зв’язку України. - К.: 1998.

У листопаді 1999 року завідувачем кафедри було призначено доктора технічних наук, професора Беркман Любов Наумівну.

У 2002 році кафедру Багатоканального електрозв'язку перейменовано на кафедру Телекомунікаційних систем, яку з вересня 2013 року очолив доктор технічних наук, доцент Хращевський Рімвідас Вілімович.

З вересня 2014 року кафедрою керує кандидат військових наук, доцент Заїка Віктор Федорович.

До складу кафедри входять висококваліфіковані фахівці в галузі зв'язку – доктори технічних наук, професори, кандидати технічних наук, доценти, старші викладачі та інші.

Зміни в техніці зв'язку та в обчислювальній техніці вимагають від викладачів кафедри постійного удосконалення навчального процесу.

Раніше на кафедрі викладалися навчальні дисципліни, актуальні для того часу: Основи теорії систем зв'язку, Теорія багатоканального електрозв'язку, Аналогові та цифрові системи передачі.

Зараз, згідно із сучасними вимогами роботодавців, до навчального процесу уведено нові дисципліни: Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій, Проектування телекомунікаційних систем та мереж, Сенсорні мережі, Побудова ІТ-мереж на обладнанні JUNIPER, Технічна експлуатація телекомунікаційних систем та мереж та ін., зміст навчального матеріалу яких постійно оновлюється.

Намагання забезпечити якісне формування професійно орієнтованих компетенцій випускників Університету, що забезпечать їх гарантоване працевлаштування, вимагає і подальшого уточнення навчальних планів, передбачення можливості викладення нових навчальних дисциплін (Мережі, що програмно конфігуруються, Програмування мережних послуг тощо) та удосконалення їх методичного забезпечення.

Для проведення практичних та лабораторних занять кафедра має лабораторію, яка укомплектована діючою апаратурою зв'язку та вимірювальним обладнанням. Ряд лабораторних робіт проводиться з використанням комп'ютерної техніки.

Кафедра приділяє велику увагу технологічній практиці та науково-дослідній роботі студентів на підприємствах зв'язку. Практику студенти проходять у міських та обласних дирекціях, дирекції первинних мереж "Укртелекому" і центрах інформаційних технологій.

Кафедра активно займається науково-дослідною роботою, залучаючи найактивніших, найуспішніших та обдарованих студентів і аспірантів.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над оновленням і вдосконаленням навчальної та навчально-методичної літератури, що дає змогу студентам краще опановувати обрану професію.

Всі кафедральні видання є в бібліотеці Університету, на кафедрі, а також розміщені в електронному вигляді на сайті кафедри в мережі навчального процесу.

Щороку кафедра керує курсовим та дипломним проектуванням, написанням та захистом кваліфікаційних магістерських робіт та дипломних робіт (проектів), випускаючи у середньому близько 130 спеціалістів для галузі зв'язку.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці аспірантів, в основному, випускників Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації, та працюють над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук.

Викладачі та співробітники кафедри завжди щиро та доброзичливо ставляться до студентів і створюють належні умови для здобуття знань, які необхідні для подальшої плідної роботи на підприємствах зв'язку.


Положення про кафедру телекомунікаційних систем


Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 208
Тел. (044)249-25-83
E-mail: tsm.dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 2 046 614