XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Загальна інформація

Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Підготовка магістрів
Методична робота
Видавнича діяльність
Наукова діяльність
Матеріальна база
Робота із студентами
Партнери кафедри
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Дистанційне навчання

Загальна інформація

На даний момент галузь телекомунікацій є надзвичайно престижною і перспективною для початку побудови професійної кар'єри. Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж готує фахівців спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка» за найбільш затребуваною в галузі телекомунікацій та сфері інформаційних технологій спеціалізацією «Телекомунікаційні системи та мережі», для їх подальшої професійної діяльності в усіх державних та комерційних підприємствах та компаніях галузі у відповідності до вимог таких провідних виробників телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення як: Сisco, Juniper, Hewlett-Packard, Microsoft, D-Link, Apple та інші.

На відміну від «вузьких» фахівців спеціальностей «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Кібербезпека» та інших, випускники спеціалізації «Телекомунікаційні системи та мережі» володіють комплексними теоретичними знаннями та практичними навичками щодо: програмування телекомунікаційних пристроїв; проектування, практичного розгортання та експлуатації не окремого обладнання, а сучасних комп’ютерних конвергентних мереж у цілому; налаштування протоколів динамічної маршрутизації і процесів передачі з’єднання абонентів між різними видами мереж; захисту інформації та обладнання від несанкціонованого доступу, а також організації і управління сумісним функціонуванням різноманітного телекомунікаційного обладнання відомих світових вендорів в єдиній мережі.

Тому якісна підготовка випускників кафедри у відповідності до вимог провідних виробників телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення дозволяє їм по завершенні навчання працювати на посадах: інженера інформаційно-телекомунікаційних систем, фахівця з проектування та підтримки інформаційних систем та технологій, системного адміністратора та багатьох інших посадах в установах і організаціях галузі телекомунікацій та сфери інформаційних технологій, які і в умовах світової кризи продовжують залишатися найбільш прибутковими.

Обравши для навчання спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка», студенти отримують можливість працевлаштування інженером у багатьох компаніях Інтернет провайдерів, провайдерів IP-телефонії, операторів цифрових систем телебачення, супутникового телебачення, мобільного зв'язку та багатьох інших, з якими кафедрою Телекомунікаційних систем та мереж укладено договори про співпрацю.


Логотипи компаній-партнерів кафедри

Цілеспрямована підготовка студентів, відповідно до потреб, визначених конкретними компаніями-роботодавцями, дозволяє випускникам кафедри отримати необхідні теоретичні знання та опанувати практичні вміння і навички, які необхідні для виконання функціональних обов’язків працівниками відповідної компанії.

А проходження студентами практик під час навчання в профільних компаніях-партнерах дозволяє не лише випускникам детально визначитися з тим, яка саме професійна діяльність їм більше до вподоби, але і надає роботодавцям можливість відібрати майбутніх працівників та запропонувати їм індивідуальні контракти, що дозволяють вже з третього курсу поєднувати навчання з роботою за спеціальністю.

Реалізація цієї інноваційної освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців в галузі телекомунікацій та сфері інформаційних технологій, зарплати в яких в Україні зараз зростають максимально швидко.

Тобто з кожним роком зміст навчання стає все більш орієнтованим не на надання знань голої теорії, а на формування практичних навичок експлуатації сучасного телекомунікаційного обладнання, що складає основу побудови найсучасніших телекомунікаційних систем та мереж ведучих світових виробників.

При цьому теоретична підготовка здійснюється на основі останніх досягнень науки і сучасного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, чому значно сприяє проведення міжнародних наукових конференцій та семінарів під егідою Міжнародного союзу електрозв’язку, членом якого є Державний університет телекомунікацій.

Це дозволяє максимально швидко вносити зміни до навчальних планів підготовки студентів та своєчасно орієнтувати випускників на потреби роботодавця та вимоги до працівників галузі, що постійно зростають. А проведення занять викладачами кафедри телекомунікаційних систем та мереж, які самі пройшли ліцензування та визнані сертифікованими інструкторами міжнародних компаній, дозволяє по завершенню вивчення програми підтверджувати отримання нашими студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок з експлуатації телекомунікаційного обладнання за міжнародними стандартами.

Оскільки компанії Juniper Networks, Сisco, Huawei, Укртелеком,  Воля, Діпрозв'язок, Український державний центр радіочастот, DEPS Україна та інші, з якими укладено договори про співпрацю, вкрай зацікавлені в кваліфікованих фахівцях, які не лише знають теоретичні питання, але і спроможні все робити практично без додаткової підготовки, вони охоче беруть наших студентів на практику та надають їм пріоритетне право отримати перше високооплачуване робоче місце, яке зможе забезпечити їх незалежне фінансове майбутнє.

Саме з метою задоволення зростаючого попиту роботодавців на фахівців вищої кваліфікації, які не лише володіють теоретичними знаннями, але й мають практичні навички ефективно їх застосовувати в процесі експлуатації сучасного обладнання та спроможні з першого робочого дня  виконувати свої обов’язки у повному обсязі, на практичну підготовку студентів спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» передбачено 67% навчального часу.

На кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база, що інтегрована до загальної лабораторної мережі Університету та яка дозволяє здійснювати навчання студентів питанням практичного розгортання сучасних конвергентних мереж, налаштування протоколів динамічної маршрутизації і процесів передачі з’єднання абонентів між різними видами мереж та особливостей функціонування різноманітного телекомунікаційного обладнання таких відомих світових вендорів як: Juniper Networks, Сisco, Huawei та Hewlett-Packard.

При цьому практична підготовка студентів здійснюється на телекомунікаційному обладнанні останнього покоління, яке надається компаніями-партнерами кафедри та постійно оновлюється.

Розгорнута в лабораторіях кафедри конвергентна локальна мережу відповідає усім світовим стандартам, внаслідок чого, лабораторія № 220 була офіційно визнана Академією всесвітньої мережі Juniper Networks Academic Alliance, яка продовжує залишатися в Україні унікальною. Тобто лише в Державному університеті телекомунікацій студенти мають можливість отримати глибокі теоретичні знання та досконалі практичні навички з експлуатації телекомунікаційного обладнання виробництва компанії Juniper Networks, річний обсяг продаж якого в усьому світі наближається до 5 млрд.$.

Таким чином, наші випускники відразу навчаються працювати з телекомунікаційним обладнанням, яке буде встановлене на місці їх майбутнього працевлаштування. Зрозуміло, що це дозволяє швидше влитися в робочий ритм, закріпити за собою робоче місце та претендувати зовсім на інший розмір оплати праці. А значна кількість компаній-партнерів кафедри, з якими укладені договори про співпрацю, дозволяє суттєво полегшити пошук специфіки професійної діяльності (програмування, налаштування обладнання, прокладка телекомунікаційних мереж, робота з корпоративними клієнтами та інше), яка найбільше подобається випускникові.

З метою забезпечення нашим випускникам пріоритетного права на отримання першого високооплачуваного робочого місця, яке зможе забезпечити їх незалежне фінансове майбутнє, кафедрою Телекомунікаційних систем та мереж було укладено договір з компанією Pearson VUE та в аудиторії № 222, вперше серед навчальних закладів м. Києва, було розгорнуто авторизований тестовий центр цієї компанії на одинадцять місць.

Компанія Pearson VUE (Virtual University Enterprises) – визнаний світовий лідер з проведення міжнародного сертифікованого електронного тестування, послугами якої користуються в 175 країнах, які визнають такі сертифікати.

Співпраця компанії Pearson VUE з компаніями: Сisco, Juniper, Oracle, Microsoft, Apple, Symantec, Novell, Intel, Citrix, IBM та інші забезпечує нашим студентам необхідні умови автоматизованого, надійного, якісного та рівного  електронного тестування на знання програмних продуктів відомих IТ-компаній та навичок практичного використання сучасного телекомунікаційного обладнання.

Сертифіковані інструктори кафедри Телекомунікаційних систем та мереж

(науково-педагогічні працівники, що отримали право на навчання студентів за ліцензованими програмами компаній)

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Сертифікація інструкторів компаніями

Cisco

Cisco

Pearson VUE

Cisco

Pearson VUE

Cisco

Pearson VUE

Juniper

Cisco

Pearson VUE

Juniper

Cisco

Pearson VUE

Juniper

Кількість інструкторів

2

4

5

6

8

10

Наші викладачі пройшли відповідний курс підготовки та є сертифікованими інструкторами даних компаній, тому вони мають право безкоштовно здійснювати навчання студентів за визнаними в усьому світі програмами підготовки в межах вивчення дисциплін фахової спеціалізації.

А відкриття власного авторизованого тестового центру компанії Pearson VUE безпосередньо в Державному університеті телекомунікацій дозволяє, не звертаючись до комерційних центрів тестування, здійснювати сертифікацію наших студентів за офіційно визнаними програмами тестування декількох  десятків провідних виробників телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення.

З кожним роком серед студентів зростає розуміння того, що у теперішній час роботодавцям не цікаво утримувати фахівця, який має лише диплом про вищу освіту державного зразка. Запорукою успішного працевлаштування в сучасному інформаційному суспільстві стає наявність у претендента на робоче місце відповідного сертифікату міжнародної промислової сертифікації, який гарантує роботодавцю, що його володар гарантовано здатен працювати на сучасному телекомунікаційному обладнанні. Тому все більше наших студентів користуються нагодою отримати сертифікат, що надає їм право пріоритетного працевлаштування, під час навчального процесу.

Сприяє цьому і поглиблене вивчення англійської мови протягом усіх років навчання, оскільки на 1-2 курсі студенти  3 пари занять на тиждень вивчають професійну іноземну мову під керівництвом викладачів кафедри іноземних мов, а на старших курсах з усіх фахових дисциплін, що викладаються кафедрою, 20% занять проводяться англійською мовою. Це забезпечує можливість нашому студенту володіти технічною англійською мовою на рівні міжнародного стандарту В2 та успішно пройти співбесіду під час працевлаштування в міжнародну ІТ- компанію.

Таким чином, на відміну від інших навчальних закладів, Державний університет телекомунікацій має можливість підтвердити міжнародними сертифікатами Pearson VUE набуття студентами глибоких теоретичних знань та сформованість у них необхідних практичних навичок в експлуатації сучасного телекомунікаційного обладнання відповідно до потреб потенційних роботодавців.

А визнання таких сертифікатів 175 країнами суттєво підвищує конкурентоспроможність випускників Державного університету телекомунікацій на ринку працевлаштування та забезпечує можливість отримання першого високооплачуваного робочого місця не тільки в Україні, але і у будь-якій країні світу.

За посиланням Ви можете ознайомитися з середнім рівнем заробітної плати в галузі телекомунікацій в Україні.

Якщо Ви зацікавлені перспективою професійного становлення в галузі телекомунікацій, зарплати в якій в Україні зростають максимально швидко, по завершенню нашого знайомства, пропоную Вам детально ознайомитись з довідковою інформацією для Абітурієнтів та заповнити Анкету вступника, яка надасть Вам можливість отримати персональну консультацію від завідувача кафедри та продовжити наше знайомство.

Увага! Абітурієнтам 2021 року!

Для вступу на навчання за спеціальністю «172 – Телекомунікації та радіотехніка» у 2021 році необхідно надати наступні сертифікати ЗНО:

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ

1

2

3

Українська мова (українська мова і література)

Математика

Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (на вибір один з них)

 

У вступній кампанії 2021 року будуть прийматися сертифікати ЗНО 2018, 2019 та 2020 років, крім сертифікатів по англійській, французькій, німецькій та іспанській мовам, які дійсні тільки за 2020-2021 років.

Вступ на інші курси:

 

Для вступу на 2 курс

Для вступу на 3 курс

Для вступу на магістратуру

Іспити:

1. Іспит зі спеціальності

1. Іспит зі спеціальності

1. Іспит зі спеціальності

2. ЗНО з української мови

2. ЗНО з української мови

2. ЗНО з англійської мови

  3. ЗНО з математики або історії України 3. ЗНО з математики або історії України -

Кількість ліцензійних місць:

134

127

64

Вимоги:

Для вступу на 2-й курс (денна форма навчання) або 3-й курс (заочна форма навчання) необхідно мати диплом молодшого спеціаліста та скласти фахове вступне випробування.

Для вступу на 3-й курс (денна форма навчання) необхідно мати диплом молодшого спеціаліста (за спорідненої спеціальності) та скласти фахове вступне випробування.

Для вступу на магістратуру необхідно мати диплом бакалавра або магістра та скласти фахове вступне випробування.

Документи, які необхідно подати до університету

Для вступу на 2-й або 3-й курс (бакалавр) необхідно подати заяву на вступ до університету за відповідною спеціальністю.

До заяви додаються:

 • Копія паспорту.
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Оригінал (копія) диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього.
 • Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 • 4 фотокартки 3х4 см.
 • Копії пільгових документів.
 • Папка-швидкозшивач А4

Для вступу на магістратуру необхідно подати заяву на вступ до університету за відповідною спеціальністю.

До заяви додаються:

 • Копія паспорту.
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Оригінал (копія) диплому бакалавра/спеціаліста/магістра та додатка до нього.
 • Копія сертифіката ЗНО з іноземної мови.
 • Копія приписного свідоцтва (військового квитка).
 • 4 фотокартки 3х4 см.
 • Копії пільгових документів.
 • Папка-швидкозшивач А4

 

У нашому університеті дозволяється щомісячна оплата навчання з 1 курсу, за зверненням студентів, які навчаються за контрактом!

Вартість навчання

БАКАЛАВР (Денна форма навчання)

15750 грн. в рік

БАКАЛАВР (Зочна форма навчання) 12500 грн. в рік

МАГІСТР (Денна форма навчання)

20850 грн. в рік

МАГІСТР (Заочна форма навчання) 16700 грн. в рік

 

Якщо у Вас виникли запитання

Адреса приймальної комісії: 03110 м. Київ, вул. Солом’янська, 7

Приймальна комісія: (044) 2488593, 2492591

Завідувач кафедри Заїка Віктор Федорович
Моб: +380 63 485 2406

Email: tsm_dut@ukr.net

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 208
Тел. (044)249-25-83
E-mail: tsm.dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 2 060 063
Додатковий набір до магістратури
Строки прийому заяв та документів додаткового конкурсного відбору для здобуття вищої освіти ступеня
Дізнатись більше